Aanmelden
Laden…

Even geduld...

SUBPBES0INT220379-15 Webinar: Hoe omgaan met seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag: een introductie in het vlaggensysteem

Deze webinar wordt georganiseerd in het kader van de projectsubsidie die de overheid voorziet voor de professionalisering van de internaten rondom ‘fysieke en seksuele integriteit’. De samenlevingscontext van een internaat biedt dagdagelijks kansen en uitdagingen om kinderen en jongeren op een informele manier te leren omgaan met relaties en seksualiteit. Deze webinar vormt een kennismaking met het vlaggensysteem.

Doelstellingen:
 • Je leert het gedrag van kinderen en jongeren bekijken als een uiting van hun ontwikkeling en/of van een onderliggende ondersteuningsvraag.
 • Je leert inschatten wanneer (seksueel) gedrag grensoverschrijdend is aan de hand van een aantal criteria.
 • Je krijgt inzicht hoe gepast pedagogisch te reageren en het gesprek aan te gaan bij incidenten.
 • Je krijgt handvaten om te reflecteren over het eigen professioneel handelen in relatie tot het behandelde thema.
Doelgroep:
 • medewerkers en leidinggevenden
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De concrete inhoud zijn basiskennis met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag en hoe we hierop kunnen reageren. Er wordt altijd gewerkt met een combinatie van kennis overdragen en via interactieve werkvormen werken aan attitudes en vaardigheden. De aangebrachte kennis wordt toegepast via concrete opdrachten en oefeningen.

Strategie en methode:
 • Kennisverwerving: overbrengen kennis via presentatie, tekst
 • Attitudes vormen: opvattingen, overtuigingen, meningen, standpunten en visies rondom dit thema bespreken
 • Vaardigheden aanleren: communicatievaardigheden en toepassen methodieken via interactieve werkvormen
 • Emoties leren hanteren: omgaan met gevoelens, emoties of emotionele ervaringen
 • Steun vinden: alle bronnen, mensen, procedures kennen die kunnen helpen in een situatie
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Vandries Tom
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online sessie (Webinar) (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 14 november 2023 van 13:00 tot 15:00
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • dinsdag 26 maart 2024 van 13:00 tot 15:00
Wachtlijst - Volzet? Schrijf je hier in!
(Kaart)
 • Reeks 3:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.