Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMLER0BLL230041-06 Netwerkdag zorg- en kansenbeleid secundair onderwijs West-Vlaanderen - sessie 3

Nieuw voor secundair onderwijs! Een lerend netwerk mét CLB,  mét coördinatoren van de (specifieke) leersteuncentra en mét PB. Stel al je vragen en uitdagingen rond leersteun en leerlingenbegeleiding.  Verrijk je school met actuele kennis en praktijkgerichte inzichten. 

Doelstellingen:

Aan het einde van deze inspirerende voormiddag, zul je

 • Helder begrijpen wat de wetgeving zegt over de rollen  en verantwoordelijkheden van school, CLB, leerondersteuner en PBD. 
 • Kritisch hebben nagedacht over hoe je dit in de praktijk kunt brengen, samen met andere deelnemers.
 • Je vragen, uitdagingen en casestudies hebben gedeeld en besproken.
 • Aangemoedigd worden om de opgedane kennis in je school toe te passen.
Doelgroep:
 • Beleidsteam zorg en kansen van een school gewoon secundair onderwijs (coördinator, leerlingenbegeleider, (adjunct)-directeur, ondersteunend personeel)
 • Directie, coördinator, leerondersteuner Leersteuncentrum
 • CLB-medewerker
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Het is belangrijk dat we als schoolteam, samen met onze leerlingen, ouders/thuisomgeving en andere partners, een verbindende samenwerking vormgeven.

 • We verkennen wat de regelgeving ons vertelt over de rollen en verantwoordelijkheden in deze samenwerking, met bijzondere aandacht voor het decreet leersteun . 
 • We spelen in op jouw vragen en noden. Zo versterk je jouw beleid op zorg en kansen. 

Als je wilt, kun je je vragen en casussen alvast naar ons sturen via dit formulier. 

 

Strategie en methode:

Intervisie, casuïstiek, reflectie en vorming. 

Bijkomende info:

Graag laptop meebrengen. 

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 2 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met woensdag 13 maart 2024 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 5,00 Euro
Lesgever: Blaton Begga
D'haenen Roselien
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Vrij CLB Trikant (Afgelast)
Kattenstraat 65
8800 Roeselare (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • donderdag 14 maart 2024 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.