Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMLER0BLL230041-07 Netwerkdag zorg- en kansenbeleid secundair onderwijs West-Vlaanderen - sessie 4

Wil je binnen het decreet leerlingenbegeleiding en het nieuwe Leersteundecreet reflecteren over het zorg-en kansenbeleid, samen met partners? Wil je inzetten op kwalitatief, duurzaam en verbindend samenwerken met een gedeelde verantwoordelijkheid? Dan is dit initiatief zeker iets voor jou!

 

Doelstellingen:
 • Je verwerft actuele kennis en inzichten met betrekking tot het thema zorg en kansen:
  • regelgeving 
  • opdrachten en rollen van de verschillende partners
  • wetenschappelijke bronnen 
 • Je reflecteert kritisch over de eigen praktijk op leerlingen- , leerkracht- en teamniveau
  • je reflecteert over jouw positie en rol
  • je reflecteert over het verbindend samenwerken in functie van het kwaliteitsvol begeleiden 
  • je reflecteert over eigen casuïstiek 
 • Je gaat aan de slag met de inzichten met betrekking tot zorg en kansen in het schoolbeleid en de schoolpraktijk.
Doelgroep:
 • Beleidsteam zorg en kansen van een school gewoon secundair onderwijs (coördinator, leerlingenbegeleider, (adjunct)-directeur, ondersteunend personeel)
 • directie, coördinator, leerondersteuner Leersteuncentrum
 • CLB-medewerker
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Doorheen het schooljaar willen we de kwaliteitsvolle samenwerking met partners binnen het decreet leerlingenbegeleiding en het leersteundecreet in de focus plaatsen. Dit in combinatie met actuele thema’s en vragen uit het regionale werkveld. We spelen in op de noden en verwachtingen van de groep. Zo versterk je jouw beleid op zorg en kansen. 

 

Strategie en methode:

Intervisie, casuïstiek, reflectie en vorming. 

Bijkomende info:

Graag laptop meebrengen. 

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 3 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 13 mei 2024 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 5,00 Euro
Lesgever: Blaton Begga
D'haenen Roselien
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Vrij CLB Trikant (Afgelast)
Kattenstraat 65
8800 Roeselare (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • dinsdag 14 mei 2024 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.