Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPCSO0DLP230204-0805 Geogebra van A(fgeleide) tot Z(akrekenmachine) - alle mogelijkheden als ICT-tool voor wiskunde in de derde graad

Als je wil weten hoe je Geogebra kan inzetten als de ict-tool bij uitstek voor het vak wiskunde in de derde graad, dan zal je hier zeker inspiratie opdoen! 

Trefwoorden: ictco ict Paul Decuypere geogebra wiskunde graad3 basis

Doelstellingen:
 • Na deze sessie heeft de leraar een goed inzicht in de mogelijkheden van het pakket Geogebra voor de derde graad. Enerzijds als vervanger van de vroegere grafische rekenmachine (analyse, matrices, kansrekenen…), anderzijds met ruime mogelijkheden om de les wiskunde ook didactisch te ondersteunen.
Doelgroep:
 • alle leraren wiskunde secundair onderwijs derde graad
 • pedagogische ict-coördinatoren 
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Nu de laptops en aanverwante hun intrede volop aan het maken zijn in het secundair onderwijs, wordt het gebruik van een grafisch rekentoestel wordt dan ook meestal aan de kant geschoven.  
De tools van Geogebra zijn een krachtig en gratis alternatief om het jarenlange gebruikte grafische rekentoestel te vervangen. Ze kunnen zelfs veel meer dan dat. 

We bekijken in deze sessie minstens de volgende onderwerpen,we hebben daarbij ook oog voor de nieuwe leerplannen en voor de vernieuwingen die binnen Geogebra ontwikkeld worden: 

 • De grafische en CAS rekenmachine van Geogebra voor grafieken en allerhande berekeningen met functies (nulpunten, extrema, buigpunten, tabel met functiewaarden, ontbinden, oplossen van vergelijkingen en stelsels, limieten, afgeleiden, integralen…) 
 • Rekenen met matrices en determinanten 
 • Werken met vectoren 
 • Werken met complexe getallen 
 • werken met rijen 
 • Toepassingen uit de functieleer en de analyse (extremumvraagstukken, Riemann-sommen, omwentelingslichamen …) 
 • beschrijvende statistiek: ingeven van datasets, voorstellen van frequentietabellen, grafieken (staafdiagram, dotplot, lijndiagram, stengel-blad-diagram, histogram, boxplot, cirkeldiagram) 
 • Spreidingsdiagrammen 
 • Kansrekenen, binomiale en normale verdeling 
 • (analytische) ruimtemeetkunde 
 • De website van Geogebra met mogelijkheden tot maken van lesmodules en oefeningen
Strategie en methode:

De sessies worden zowel in onze leslokalen aangeboden als online tijdens een webinar. In de leslokalen zijn de sessies hands-on: elke deelnemer krijgt de nodige tijd om onder begeleiding de nieuwe technieken meteen aan te leren en in te oefenen. Bij een webinar is er veel minder interactie en kan het begeleid inoefenen door de deelnemers nauwelijks gebeuren. 
Een uitgebreide syllabus waarin alle nodige werkwijzen beschreven staan, zorgt er voor dat elke cursist ook nadien alles kan nakijken en verwerken.  

Op het einde van de sessies kan elke deelnemer alle voorbeeldbestanden meenemen en (indien gewenst) in de eigen klas gebruiken. 

Bijkomende info:

De modaliteiten van ICT voor deelname aan dit initiatief, kan je online nalezen.

Je neemt een opgeladen device mee naar dit initiatief.

 

Lukt het niet om in te schrijven? Problemen met aanmelden? Stuur een e-mail naar nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen met vermelding van:

•Projectcode en titel van dit initiatief
•Jouw voor- en familienaam
•Jouw e-mailadres
•De school of organisatie waarvoor je werkt
•De juiste facturatiegegevens en e-mailadres

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 2 dagen op voorhand inschrijven en tot 10 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 240,00 Euro
Lesgever: Decuypere Paul
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online sessie (Webinar) (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 3: (Voorbij)
  • maandag 25 september 2023 van 18:30 tot 21:30
  • dinsdag 10 oktober 2023 van 18:30 tot 21:30
  • donderdag 9 november 2023 van 18:30 tot 21:30
  • dinsdag 5 december 2023 van 18:30 tot 21:30
Online sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 4: (Inschrijven afgesloten)
  • maandag 19 februari 2024 van 18:30 tot 21:30
  • donderdag 29 februari 2024 van 18:30 tot 21:30
  • maandag 18 maart 2024 van 18:30 tot 21:30
  • dinsdag 16 april 2024 van 18:30 tot 21:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.