Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PGOKLER0BLL230300-01 bubao GOK-platforms buitengewoon onderwijs - BUBAO sessie 1

Op de GOK-platforms ontmoet je collega GOK-coördinatoren en GOK-leerkrachten. Aan de hand van interactieve werkvormen ga je met elkaar in gesprek over jullie acties, ervaringen, uitdagingen,…

Doelstellingen:
 • Je geeft met eigen woorden weer hoe je op verschillende manieren acties voor gelijke kansen met effect kan ontplooien in je school.
 • Je hebt een regionaal breed netwerk van GOK-coördinatoren en GOK-scholen.
 • Je kan het vademecum Zorgbreed en Kansenrijk Onderwijs implementeren in jouw context.
Doelgroep:
 • GOK-coördinatoren BuBaO
 • Directeurs van GOK-scholen BuBaO
 • Beleidsmedewerkers BuBaO
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Op de GOK-platforms praten we over gelijke onderwijskansen realiseren in buitengewoon onderwijs. We hebben het over de acties die we ondernemen op school. De deelnemers brengen dus zelf de gespreksonderwerpen aan. We kaderen alles in het vademecum Zorgbreed en Kansenrijk Onderwijs. De fundamenten en bouwstenen van het vademecum vormen de achtergrond van onze gesprekken.

Strategie en methode:

Voorbije acties, ervaringen meebrengen als gespreksstof.

We werken kwaliteitsvol. Ons vertrekpunt zijn de vragen van de deelnemers. Samen verfijnen we de doelen van het netwerk passend bij die vragen - We werken regionaal en per niveau (BuBaO, BuSO) - We bereiden ons voor door onderdelen van het vademecum te lezen. - We brengen voorbeelden en ervaringen mee uit onze context. - We zijn kritische vrienden voor onze collega’s doorheen de gesprekken. - Regelmatig nemen we tijd voor reflectie en evaluatie van proces en product.

Bijkomende info:

Via de communicatiekanalen wordt dit afgesproken. Nieuwe deelnemers mogen zich aansluiten maar voor een waardevolle netwerkvorming is het belangrijk dat iedereen zo veel mogelijk aanwezig is.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Je bent actief betrokken bij het gelijke kansenbeleid van je school.


Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 5,00 Euro
Lesgever: Viaene Jurgen
Bracaval Peter
Ho Tiu Evy
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
DPCM (Inschrijven afgesloten)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 6 november 2023 van 09:00 tot 12:00
Sint-Baafshuis (Inschrijven afgesloten)
Biezekapelstraat 2
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • donderdag 26 oktober 2023 van 09:30 tot 15:30
Centrum d'Abdij (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Kaart)
 • Reeks 3: (Voorbij)
  • dinsdag 14 november 2023 van 09:30 tot 15:30
PCS Hasselt (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 4: (Voorbij)
  • dinsdag 28 november 2023 van 09:30 tot 12:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.