Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMLER0BLL230041-08 NETWERKDAG GOK: Gelijke onderwijskansen met focus op taal

Tijdens dit initiatief deel je praktijkervaringen en materialen over het thema taal(vaardigheidsonderwijs). Je zoekt samen met anderen naar antwoorden op je leervragen.

Doelstellingen:
 • Je reflecteert over de planmatige en cyclische aanpak van je schooleigen GOK-werking, met focus op taalvaardigheidsonderwijs.
 • Je gaat in gesprek met andere scholen over goede praktijkvoorbeelden.
 • Je krijgt inspiratie om de GOK-werking en het talenbeleid in je school te versterken.
 • Je verrijkt je eigen werking door te leren van elkaar (waar mogelijk ook niveau-overstijgend).
 • Je verwerft inzichten en ziet mogelijkheden om vanuit deze inzichten de transfer te maken naar je eigen school.
 • Je reflecteert over hoe je een GOK-beleid en talenbeleid kan voeren ter bevordering van eerlijke onderwijskansen.
Doelgroep:
 • Leerlingenbegeleiders, GOK-medewerkers, leraren, directies, CLB-medewerkers die actief meewerken aan of interesse hebben in het GOK-beleid in het gewoon secundair onderwijs.
 • Taalbeleidscoördinatoren in het secundair onderwijs.

 

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
 • Samen gaan we op zoek naar succesfactoren voor een beleidsmatig sterke GOK-werking, met focus op taalvaardigheidsonderwijs. We verkennen daarbij zeker ook het vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs, bouwsteen taal.
 • De sessie wordt samen met de deelnemers opgebouwd, door het delen van voorbeelden, praktijkervaringen en materialen.
 • De groep zoekt ook samen naar antwoorden op de gestelde leervragen (met focus op taal/talenbeleid).
Strategie en methode:
 • In het eerste deel van deze netwerkdag voorzien we heel wat impulsen en theoretische insteken. In het tweede deel zetten we in op uitwisseling en netwerking tussen de aanwezige scholen/deelnemers.
 • Tijdens dit initiatief is er  ruimte voor het inbrengen van leervragen en het uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden tussen de deelnemende scholen.
Bijkomende info:
 • Je brengt schooleigen voorbeelden/materialen mee (bv. aanzet tot taalbeleidsplan, projecten ter bevordering van taal …).
 • Zin om nog bij te leren? Schrijf dan zeker ook in voor onze andere netwerkdagen met focus op data en kostenbeheersing.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
 • Laptop meenemen.
 • Je hebt basiskennis van het GOK-decreet. Als opfrissing van deze basiskennis kan je de webinar bekijken (terug te vinden op Regelgeving (katholiekonderwijs.vlaanderen)).
 • Je brengt schooleigen voorbeelden/materialen mee (bv. aanzet tot beginsituatieanalyse, screeningsinstrumenten…)

Voor dit initiatief mogen maximum 3 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 2 maart 2024 inschrijven.
Bijdrage: 5,00 Euro
Lesgever: Blaton Begga
Axters Barbara
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Centrum d'Abdij (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 4 maart 2024 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.