Aanmelden
Laden…

Even geduld...

LEDBSTA2IDO230163 Bij rouw en verlies op school zullen wij er zijn voor jou

Tijdens deze vormingsdag willen wij je professioneel versterken in het omgaan met rouw en verlies. Spijtig genoeg worden er immers elke dag opnieuw scholen geconfronteerd met verliessituaties. Acute situaties vragen om een directe aanpak, maar ook doorheen het gewone schoolleven kunnen we de pijn om gemis (in de brede betekenis) ter sprake brengen. Zo sterken we onszelf als team en helpen we kinderen en jongeren om weerbaar in het leven te staan. We nemen het levensbeschouwelijke perspectief expliciet mee in deze vorming: wat betekent leven en dood voor christenen?

Doelstellingen:
 • Je maakt kennis met de wijze waarop kinderen en jongeren omgaan met rouw en verlies. Je leert signalen herkennen (fysisch, psychisch) en komt op het spoor van de zinvragen die rouw en verlies oproepen bij hen en bij jezelf.
 • Je maakt kennis met de materialen die Katholiek Onderwijs Vlaanderen ter beschikking heeft rond rouw en verlies.
 • In de werkwinkels ontdek je hoe je als school samen op weg gaat in en met verliessituaties, als team en met individuele betrokkenen.
 • Tijdens een viering beleven we de kracht van symbolen in rouwperiodes. 
Doelgroep:

Iedereen die op school/internaat bijdraagt aan het werken rond rouw en verlies.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In de voormiddag neemt Ann Verscuren ons mee in de hernieuwde visie op rouw en verlies. Ze gaat in op de fysieke, psychische, spirituele aspecten van een rouwproces. Vanuit haar ervaring als rouwbegeleider en aanspreekpersoon voor rouwzorg binnen de Universitaire parochie te Leuven spreekt ze vanuit een grote ervaring!

Na deze lezing stellen de begeleiders Identiteit en Pastoraal de placemat 'Rouw en verlies' voor. Daarop werden alle materialen handig samengebracht die ontsloten worden op de pro-website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

We sluiten de voormiddag af met een viering.

In de namiddag kan u kiezen voor een werkwinkel door de Identiteitsbegeleiders, aangepast aan het onderwijsniveau waarin u werkzaam bent. We gaan concreet aan de slag met materialen, vanuit ervaring en expertise!

Programma:

 • 09u30: Onthaal
 • 10u00: Verwelkoming door Christa Damen
 • 10u15: Spreker Ann Verscuren KU Leuven
 • 11u15: Presentatie placemat door identiteitsbegeleiders
 • 11u50: Korte pauze voor de viering
 • 12u00: Samen vieren
 • 12u30: Middagpauze (standjes en broodjesmaaltijd)
 • 14u00: Werkwinkels
 • 15u30: afsluiten
Workshops: Workshops Reeks 2 op lesplaats PCS Hasselt
Aanbod workshops sessie 2 deel 1
maandag 11 maart 2024 van 14:00 tot 15:30
Een kast vol herinneringen, activiteiten rond afscheid nemen, rouw en verdriet bij jonge kinderen
Spreker: An De Clerck

We starten vanuit ZILL en maken de koppeling naar activiteiten, een hoekje en rituelenkastje voor zowel de jongste als de oudste kleuters. We vertrekken vanuit prentenboeken en linken ze aan activiteiten die je occasioneel kan inzetten of tijdens een thema rond afscheid nemen. We kijken heel breed naar rouw en verdriet: afscheid nemen van papa/mama die ze niet altijd kunnen zien vb. tijdens scheiding. We tonen ook enkele hoekjes gelinkt aan Jezusbeelden. We koppelen het aanbod aan doelen van rk-godsdienst maar ook aan pastorale momenten.

Doelgroep: kleuteronderwijs

Wat als verdriet en rouw het hart van je basisschool raakt?
Spreker: Vera Vastesaeger, Ellen Beyens, Christel Geeraerts

Geconfronteerd worden met een overlijden op school is zeer ingrijpend. Rouwen en omgaan met verlies en verdriet doen we allemaal anders. Het is als een vingerafdruk: iedereen heeft het maar bij iedereen is het verschillend. Tijdens deze werkwinkel staan we stil bij de emotionele context en verkennen we verschillende steunbronnen, waaronder een troostkoffer, het inrichten van een rouwhoekje, rituelen en symbolen.

Doelgroep: lager onderwijs

Secundair onderwijs
Spreker: Kris T'Seyen, Hendrik-Jan Gubbelmans

Elke school wordt geconfronteerd met de dood en zo ook met de kwetsbaarheid van het leven. Vanuit de christelijke intuïtie is de dood niet het absolute eindpunt. Hoe kunnen we op school, doorheen rouw en verlies, tekenen van hoop en van nieuw leven helpen vermoeden? Wat zijn de valkuilen en waar liggen de kansen? Hoe brengen we deze delicate boodschap over aan de leerlingen, collega’s en ouders? En welke, soms heel praktische, zaken zien we gemakkelijk over het hoofd? We zoeken samen naar antwoorden aan de hand van concrete getuigenissen. We ronden af met het ondersteunend aanbod dat katholiek onderwijs Vlaanderen te beschikking stelt.

Doelgroep: secundair onderwijs

‘Verlieskunde’ kan je leren
Spreker: Kristel De Leeuw, Bellinda Staelens

Tijdens een traumatische verlieservaring in een school merkte een leraar op: ‘Dat we geprofessionaliseerd worden voor ICT vindt iedereen evident, maar dit moeten we blijkbaar vanzelf kunnen.’ Elke school wordt geconfronteerd met verlieservaringen, soms expliciet maar vaak ook minder zichtbaar. Hoe kunnen we als schoolteam sterker worden om daarmee om te gaan en ‘verlieskunde’ te integreren in het schooleigen opvoedingsproject en in een pastoraal van presentie? Aan de hand van inzichten in rouwzorg en concrete werkvormen zoek jij voor jouw schoolteam naar een geschikt professionaliseringsbeleid.

Doelgroep: teamgerichte professionalisering

Verlies en rouw in het buitengewoon onderwijs
Spreker: Christa Damen, Edith Maes

Verlies en rouw in het buitengewoon onderwijs

Is rouwen in het Buitengewoon onderwijs anders dan daarbuiten? Reageren kinderen met specifieke onderwijsbehoeften anders op afscheid en verlies of rouwen zij anders? Samen gaan we op zoek naar antwoorden, we reiken kaders en praktische informatie aan om met deze kinderen en jongeren op weg te gaan.

Doelgroep: buitengewoon onderwijs

Workshops Reeks 1 op lesplaats Sint-Baafshuis
Aanbod workshops sessie 2 deel 1
vrijdag 13 oktober 2023 van 14:00 tot 15:30
Een kast vol herinneringen, activiteiten rond afscheid nemen, rouw en verdriet bij jonge kinderen
Spreker: An De Clerck

We starten vanuit ZILL en maken de koppeling naar activiteiten, een hoekje en rituelenkastje voor zowel de jongste als de oudste kleuters. We vertrekken vanuit prentenboeken en linken ze aan activiteiten die je occasioneel kan inzetten of tijdens een thema rond afscheid nemen. We kijken heel breed naar rouw en verdriet: afscheid nemen van papa/mama die ze niet altijd kunnen zien vb. tijdens scheiding. We tonen ook enkele hoekjes gelinkt aan Jezusbeelden. We koppelen het aanbod aan doelen van rk-godsdienst maar ook aan pastorale momenten.

Doelgroep: kleuteronderwijs

Wat als verdriet en rouw het hart van je basisschool raakt?
Spreker: Vera Vastesaeger, Ellen Beyens, Helena Vanden Bergh

Geconfronteerd worden met een overlijden op school is zeer ingrijpend. Rouwen en omgaan met verlies en verdriet doen we allemaal anders. Het is als een vingerafdruk: iedereen heeft het maar bij iedereen is het verschillend. Tijdens deze werkwinkel staan we stil bij de emotionele context en verkennen we verschillende steunbronnen, waaronder een troostkoffer, het inrichten van een rouwhoekje, rituelen en symbolen.

Doelgroep: lager onderwijs

Secundair onderwijs
Spreker: Kris T'Seyen, Tine Struyve

Elke school wordt geconfronteerd met de dood en zo ook met de kwetsbaarheid van het leven. Vanuit de christelijke intuïtie is de dood niet het absolute eindpunt. Hoe kunnen we op school, doorheen rouw en verlies, tekenen van hoop en van nieuw leven helpen vermoeden? Wat zijn de valkuilen en waar liggen de kansen? Hoe brengen we deze delicate boodschap over aan de leerlingen, collega’s en ouders? En welke, soms heel praktische, zaken zien we gemakkelijk over het hoofd? We zoeken samen naar antwoorden aan de hand van concrete getuigenissen. We ronden af met het ondersteunend aanbod dat katholiek onderwijs Vlaanderen te beschikking stelt.

Doelgroep: secundair onderwijs

‘Verlieskunde’ kan je leren
Spreker: Kristel De Leeuw, Bellinda Staelens

Tijdens een traumatische verlieservaring in een school merkte een leraar op: ‘Dat we geprofessionaliseerd worden voor ICT vindt iedereen evident, maar dit moeten we blijkbaar vanzelf kunnen.’ Elke school wordt geconfronteerd met verlieservaringen, soms expliciet maar vaak ook minder zichtbaar. Hoe kunnen we als schoolteam sterker worden om daarmee om te gaan en ‘verlieskunde’ te integreren in het schooleigen opvoedingsproject en in een pastoraal van presentie? Aan de hand van inzichten in rouwzorg en concrete werkvormen zoek jij voor jouw schoolteam naar een geschikt professionaliseringsbeleid.

Doelgroep: teamgerichte professionalisering

Verlies en rouw in het buitengewoon onderwijs
Spreker: Christa Damen, Edith Maes

Verlies en rouw in het buitengewoon onderwijs

Is rouwen in het Buitengewoon onderwijs anders dan daarbuiten? Reageren kinderen met specifieke onderwijsbehoeften anders op afscheid en verlies of rouwen zij anders? Samen gaan we op zoek naar antwoorden, we reiken kaders en praktische informatie aan om met deze kinderen en jongeren op weg te gaan.

Doelgroep: buitengewoon onderwijs

Strategie en methode:
 • lezing door Ann Verscuren
 • informatie: voorstelling van de placemat met materialen
 • viering in de kapel
 • werkwinkel in niveaugroepen
Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 14 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 40,00 Euro
Lesgever: Gubbelmans Hendrik-Jan
Struyve Tine
Vanden Bergh Helena
Depré Rik
Geeraerts Christel
De Clerck An
Damen Christa
Staelens Bellinda
Beyens Ellen
Maes Edith
Vastesaeger Vera
T'Seyen Kris
Jacobs Hanne
De Leeuw Kristel
Deburchgraeve Kelly
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Sint-Baafshuis (Inschrijven afgesloten)
Biezekapelstraat 2
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • vrijdag 13 oktober 2023 van 09:30 tot 15:30
PCS Hasselt (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • maandag 11 maart 2024 van 09:30 tot 15:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.