Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMSTA2IDO230326 Netwerk rouw en verlies op school

Tijdens dit lerend netwerk willen wij je professioneel versterken in het omgaan met rouw en verlies. Spijtig genoeg worden er immers elke dag opnieuw scholen geconfronteerd met verliessituaties. Acute situaties vragen om een directe aanpak, maar ook doorheen het gewone schoolleven kunnen we de pijn om gemis (in de brede betekenis) ter sprake brengen. Zo sterken we onszelf als team en helpen we kinderen en jongeren om weerbaar in het leven te staan. We nemen het levensbeschouwelijke perspectief expliciet mee in deze vorming: wat betekent leven en dood voor christenen?

Doelstellingen:
 • Je maakt kennis met de wijze waarop kinderen en jongeren omgaan met rouw en verlies. Je leert signalen herkennen (fysisch, psychisch) en komt op het spoor van de zinvragen die rouw en verlies oproepen bij hen en bij jezelf.
 • Je maakt kennis met de materialen die Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het Vicariaat Onderwijs bisdom Brugge ter beschikking heeft rond rouw en verlies.
 • We ontdekken samen hoe je als school op weg kan gaan in en met verliessituaties, als team en met individuele betrokkenen.
 • Tijdens een inspiratiemoment beleven we de kracht van symbolen in rouwperiodes. 
Doelgroep:

Alle leraren, directies, personeelsleden en bestuurders van basis en secundair onderwijs (/internaten) West-Vlaanderen

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen ism Vicariaat Onderwijs bisdom Brugge
Inhoud:

Tijdens dit lerend netwerk willen wij je professioneel versterken in het omgaan met rouw en verlies. Spijtig genoeg worden er immers elke dag opnieuw scholen geconfronteerd met verliessituaties. Acute situaties vragen om een directe aanpak, maar ook doorheen het gewone schoolleven kunnen we de pijn om gemis (in de brede betekenis) ter sprake brengen. Zo sterken we onszelf als team en helpen we kinderen en jongeren om weerbaar in het leven te staan. We nemen het levensbeschouwelijke perspectief expliciet mee in deze vorming: wat betekent leven en dood voor christenen?

Strategie en methode:

plenum, dialoog, uitwisseling , ontmoeting en verdieping.

Bijkomende info:
 • Er wordt een pauze voorzien.
 • Geen documenten vooraf te bekijken.
 • PC meebrengen.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Je schrijft in in de reeks van jouw onderwijsniveau


Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 5,00 Euro
Lesgever: Depré Rik
T'Seyen Kris
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
(Buitengewoon) secundair onderwijs (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • woensdag 18 oktober 2023
   Centrum d'Abdij Baron Ruzettelaan 435 8310 Assebroek (kaart)
   van 14:00 tot 17:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.