Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMCSO0DLP230347-09 Adviesgroep directies studiedomein Economie en organisatie regio Antwerpen - 4 juni 2024

Ook dit schooljaar organiseren we in de regio Antwerpen drie overlegmomenten met de regionale adviesgroep als klankbord voor de CODI Economie en organisatie. Deze adviesgroep werkt in twee richtingen: de vertegenwoordigers van de regio in de CODI van Brussel toetsen informatie af bij de regionale directeurs, die op hun beurt bekommernissen, vragen, voorstellen doen aan de vertegenwoordigers om mee te nemen naar het CODI-overleg in Brussel.

Doelstellingen:
  • We spelen in op jouw noden als directeur van studierichting(en) in het domein Economie en Organisatie en focussen op het leren van en delen met elkaar.
  • We sluiten ook aan bij actuele thema’s die voor het studiedomein belangrijk zijn.
Doelgroep:
  • Directies/leidinggevenden binnen het domein Economie en Organisatie regio Antwerpen
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

We voorzien een 3-tal samenkomsten per schooljaar, gekoppeld aan het CODI-overleg Economie en Organisatie in Brussel.

Je kan tevens inschrijven voor de adviesgroep op 20 oktober 2023 en 6 februari 2024.

Strategie en methode:

De expert van het studiedomein en de betrokken pedagogisch begeleider zijn aanwezig. De agenda krijgt vorm n.a.v. actuele thema's en van de vragen en noden van de directies.

Bijkomende info:

Na inschrijving ontvang je enkele dagen vooraf de agenda.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 3 juni 2024 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: De Clercq Ilse
Cuypers Anne-Lise
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Theologisch en Pastoraal Centrum (Inschrijven afgesloten)
Groenenborgerlaan 149
2020 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 4 juni 2024 van 10:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.