Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMCSO0DLP230349-01 Toelichting bij het bewerkte leerplan Economie tweede graad D-finaliteit

Tijdens deze digitale sessie staan we stil bij de aanpassingen in het bewerkte leerplan Economie van de tweede graad D-finaliteit, bespreken we het hoe en waarom en de impact op pedagogisch-didactische keuzes.

Doelstellingen:
  • Je bent op de hoogte van de visie en het hoe en waarom van de wijzigingen in het leerplan.
  • Je ontwikkelt een andere kijk op een leerplan vanuit de nieuwe uitgangspunten.
  • Je verkent de aanpassingen in de leerplandoelen (doelzin, opsomming, afbakening).
  • Je staat stil bij de impact van de wijzigingen op je pedagogisch-didactisch handelen.
  • Je krijgt de mogelijkheid om vragen te stellen, noden te formuleren en met elkaar in gesprek te gaan.
Doelgroep:
  • Leraren die betrokken zijn bij de realisatie van het leerplan Economie in de tweede graad D-finaliteit 
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Toelichting bij de bewerkte versie van het leerplan Economie van de tweede graad D-finaliteit.

Strategie en methode:

Informatief en ruimte voor vragen en gesprek met de deelnemers.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 26 september 2023 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Van der Eecken Sofie
De Clercq Ilse
Struelens Kathleen
Werelds Anneke
Fouquaert Johan
Cuypers Anne-Lise
Pil Katrien
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • woensdag 27 september 2023 van 16:00 tot 17:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.