Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMCSO0DLP230358-01 Toelichting ICF en Gordon & LPD 18 (bewerkt leerplan) - Maatschappij en Welzijn 2de graad D/A-finaliteit

Tijdens deze sessie verkennen we de patronen van Gordon en ICF en bieden we jullie inspiratie om LPD 18 vorm te geven.
Hierbij bewaken we ook de integratie tussen de verschillende bouwstenen.
Dit is een herhaling van de sessie die vorig schooljaar (22-23) werd gegeven.

Doelstellingen:
  • Je verwerft inzicht in de patronen van Gordon en ICF.
  • Je past het ICF-denken toe in casussen voor leerplandoelen van Leerplan Maatschappij en welzijn 2de graad DA.
Doelgroep:
  • Leraren maatschappij en welzijn DA vanuit de bouwsteen "gezondheidsbevordering"-gezondheid die de sessie nog niet volgden.
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

We lichten de patronen van Gordon en ICF toe.

We geven inspiratie, verduidelijken en verdiepen LPD 18 (bewerkt leerplan): "De leerlingen analyseren aan de hand van casussen op een systematische wijze het totale menselijk functioneren met aandacht voor symptomen van ziek zijn en signalen die wijzen op veranderingen.

Strategie en methode:

Een theoretisch uiteenzetting geeft inzicht in de patronen van Gordon en ICF.
We bieden a.d.h.v. een actieve sessie verschillende werkvormen, inspiratiemateriaal en casussen aan die aan LPD 18 inhoud geven.

Bijkomende info:

Dit is een herhaling van de sessie die vorig jaar werd gegeven.

Breng je leerplan, schrijfgerief, laptop, eventueel QR codelezer mee a.u.b.! Alle materiaal wordt digitaal aangeboden.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 3 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 5,00 Euro
Lesgever: Verhaegen Renilde
Van Severen Tine
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 14 november 2023 van 09:30 tot 12:30
Wachtlijst - Volzet? Schrijf je hier in!
(Kaart)
  • Reeks 2:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.