Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMCSO0DLP230385-03 Netwerk Frans - 30 april 2024

Ben je erop uit om inspiratie voor je vak op te doen en andere collega's te inspireren? Ben je benieuwd naar de aanpak voor Frans in andere scholen en geëngageerd om je eigen ervaringen te delen? Schrijf je dan zeker in voor dit netwerk voor alle leraren Frans!
We kozen tijdens het eerste netwerk voor deze concrete focus: 'Leerplangericht evalueren, hoe pakken we dat aan?  Ontdek, deel en ontwikkel samen met gelijkgestemde collega’s leerplangerichte evaluaties.'

 

Doelstellingen:
 • Je verkent tijdens het plenummoment een actueel thema dat door de vakgroepen Frans via de bevraging 'A vous la parole' werd gekozen.
 • Je reflecteert en onderzoekt samen in deelgroepen hoe de opgedane kennis en inzichten een succesvolle impact kan hebben op je lessen.
 • Je engageert je om samen te reflecteren, materiaal uit te werken en/of uit te wisselen in de deelgroepen.
 • Je engageert je om na dit netwerk de opgedane kennis, inzichten en materialen met de leraren van je eigen vakgroep op school te delen.
Doelgroep:
 • Alle leraren Frans so
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Op het programma:

 • Verwelkoming en plenum
 • De input van alle vakgroepen in de bevraging 'A vous la parole' en op het eerste netwerk heeft geleid tot de keuze van het onderwerp 'Leerplangericht evalueren, hoe pakken we dat aan? ', dat in plenum kort geduid wordt.
 • Koffiepauze met informele netwerkkansen
 • Concrete verwerking in specifieke deelgroepen
 • De netwerkleden grijpen de kans om hun opgedane kennis en eerdere ervaringen over het gekozen onderwerp dat in het plenummoment besproken werd, te delen in deze werkgroep. Hier wordt ook tijd voorzien om materialen over het gekozen onderwerp te delen, samen te optimaliseren of samen nieuw materiaal uit te werken.
Strategie en methode:

Na een plenaire verkenning en duiding van het gekozen thema, ontwikkelen de leraren in specifieke deelgroepen antwoorden op maat (deelgroepen per graad en finaliteit in functie van het aantal deelnemers). Elke deelgroep werkt vanuit eenzelfde draaiboek, afgestemd op het onderwerp in plenum, waarvan de timing en de opvolging worden bewaakt door de coördinator van de specifieke deelgroep. De deelnemende leraren Frans (de vakcoördinator vergezeld door maximum één collega per deelgroep) vertegenwoordigen hun vakgroep.
Na dit netwerk zullen ze de verworven inzichten en strategieën delen met de leden van hun vakgroep. Elke vakgroep stelt een anker aan. Het anker ontvangt kort na het netwerkmoment de ondersteunende documenten en verslagen. Hij/zij neemt de verdere verspreiding van deze informatie onder de collega's op zich.

Bijkomende info:

In ons netwerk draait alles rond samenwerking, creativiteit en het bundelen van onze collectieve wijsheid en expertise. We nodigen jou uit om niet alleen deel te nemen, maar ook actief bij te dragen door eigen materiaal rond het thema en eventueel je leerplannen mee te brengen.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 27 april 2024 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 5,00 Euro
Lesgever: Peeters Mariella
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Theologisch en Pastoraal Centrum (Inschrijven afgesloten)
Groenenborgerlaan 149
2020 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 30 april 2024 van 13:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.