Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMSKO1AAN230395-02 Dag voor beginnende leraren (met min. één jaar ervaring in het onderwijs)

De dag van de aanvangsbegeleiding voor beginnende leraren in scholen van de regio Mechelen-Brussel met minstens één jaar ervaring is een netwerkdag te Mechelen. In de voormiddag kan je kiezen uit vakoverschrijdende workshops.  In de namiddag is er een verplichte intervisie met de vakbegeleider voorzien. 

Zo maak je (verder) kennis met vakcollega's uit andere scholen en je vakbegeleider. Met je vakbegeleider kan je later altijd een afspraak maken.

Doelstellingen:
 • Je groeit/krijgt meer vertrouwen als leerkracht in je 2de of 3de jaar voor de klas.
 • Je leert collega's uit andere scholen kennen en versterkt je netwerk.
 • De workshops bieden je extra inhoudelijke versterking.
Doelgroep:

Voor alle leraren die minstens een 2de of 3de jaar voor de klas staan in een school binnen de regio Mechelen-Brussel. 

Voor beginnende bieden we een apart traject aan - schrijf hier in.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Je schrijft minimaal in voor een intervisie begeleid door de vakbegeleider (13.30u – 16.00u)

In de voormiddag kan je kiezen voor een workshop. Onthaal vanaf 9.00 uur. We starten om 9.30u. 

 

Workshops:
Aanbod workshops sessie 1 deel 1
woensdag 8 november 2023 van 09:30 tot 12:30
Effectief groepswerk
Spreker: Gino Bombeke

   

Groepswerk is een van de meest krachtige tools om tot echt leren te komen. Verschillende onderzoeken stellen vast dat leerlingen de onderwerpen die aan bod grondiger verwerken en dat ze bij het opbouwen van nieuwe kennis heel veel van elkaar leren, zowel op vlak van het vakonderwerp als op vlak van talige competenties, samenwerking en overleg. 

Toch zal niet elk groepswerk deze effecten bereiken en ook niet elke opdracht die je leerlingen samen laat uitvoeren, zal de garantie geven dat ze intensief samen aan de slag gaan. In deze workshop krijg je een overzicht van inzichten uit internationaal onderzoek om tot echt samenwerkend leren te komen. Ze kunnen een inspiratiebron zijn om de didactiek rond communicatie en informatie in je eigen lessen te versterken, maar de bevindingen kunnen je ook inspireren om schoolbreed na te denken over groepsopdrachten. 

Leerlingen laten groeien door feed-forward (geannuleerd)
Spreker: Johan Fouquaert

   

In onze onderwijsleerpraktijk willen we elke leerling laten groeien in zijn leren. Feedback en feed-forward zijn vruchtbare bodems om dit werkelijkheid te laten worden. We kunnen dagelijks mondeling feedback geven, we kunnen dit schriftelijk doen op taken, toetsen, portfolio’s, rapporten …  

Tijdens deze sessie leer je feedback en feedforward formuleren aan de hand van een eenvoudige kijkwijzer. Je krijgt kans om hands-on te oefenen. Breng daarom je laptop mee met je toegang tot het rapportenprogramma van de school.  

 

Doelgericht evalueren - Breed evalueren - effectieve feedback
Spreker: Tine Feyaerts & Els Van den Houte

   

Voor een goede evaluatiepraktijk vertrekken we van 3 vragen: 

 • Waarom evalueren? 

 • Wat is doelgericht en breedevalueren en wat evalueren we? 

 • Hoe evalueren we op een kwaliteitsvolle manier? 

 • Hoe geven we effectieve feedback aan onze leerlingen? 

We overlopen chronologisch bovenstaande vragen waarin wij je input geven. Daarna ga je aan de slag. Je kiest één of meerdere leerplandoelen van een vak dat je geeft en gaat na hoe je deze op een kwaliteitsvolle manier kan evalueren. Breng je leerplan mee (digitaal of op papier) en een toets die je al gemaakt hebt of wil maken.Breng ook een aantal toetsen/taken/ opdrachten mee waarop je feedback hebt gegeven. 

Efficiënt(er) verbeteren
Spreker: Li's Verheyden

Was je trots op je spitsvondige vraag, tot je ontdekt dat die open vraag zoveel verbetertijd opslorpt? Merk je dat je bij de helft van de klas dezelfde feedback neerpent en voelt dat als zinloze herhaling en inktverlies? In deze sessie verkennen we manieren om in minder verbetertijd meer leerwinst bij leerlingen te boeken. We onderzoeken hoe verbetercodes tempo helpen maken en punten meer feedback kunnen geven dan geslaagd of niet geslaagd. 

Controverse en polarisatie.
Spreker: Emmy Steenackers & Nadia De Rose

Controverse sluipt de klas binnen. Soms breng je het zelf (bewust) aan als leraar, op andere momenten barst de discussie los door een lesonderwerp dat de klas verdeelt. Nog op andere momenten komt het mee met de leerlingende klas binnen. Leerlingen kunnen dan heel extreme standpunten innemen en als leraar weet je niet altijd hoe je hiermee het best omgaat. In deze workshop verkennen we mogelijke reactiewijzen en maken we kennis met polarisatie a.d.h.v. het polarisatiemodel van Brandsma. We verkennen het theoretisch kader en verdiepen de belangrijkste rollen via concrete casussen. 

Het ABC van het voeren van leerlingengesprekken
Spreker: Stéphanie Van Eyen

In deze werkwinkel staan we stil bij ontwikkelingsgerichte leerlingengesprekken voeren. Hoe kunnen we oog hebben voor de totale ontwikkeling van onze leerlingen en niet alleen voor de resultaten? Welke info is relevant? Hebben we in het cyclische proces dat we voeren aandacht voor de stem van anderen en vooral van de leerling zelf? We gaan aan de slag met een veelzijdigevisuele tool om het leerproces te begeleiden en om de autonomie van de leerling te stimuleren. 

Differentiëren vanuit diversiteit
Spreker: Els Vanhole

Tijdens deze workshop kijken we hoe je effectief en efficiënt kan differentiëren om bij elke leerling leerwinst te boeken. Onze klassen zijn heeldivers, hoe krijgen we een goed beeld van onze klas? We bespreken hoe we een profiel van onze klas opstellen. Vanuit het klasprofiel reiken we enkele handvatten aan die je toelaten leerinhouden nog toegankelijker te maken zodat meer leerlingen de doelen voor onze vakken bereiken. We delen concrete voorbeelden van differentiatie metndie haalbaar zijn voor de leraar.  

Ik kies geen werkwinkel in de voormiddag en neem enkel namiddag deel.
Spreker: -

   

Bijkomende info:
 • Deelname aan enkel de intervisie kost 5 euro.
 • Deelnemen de hele dag, inclusief lunch kost 25 euro.
Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

Je bent leerkracht en staat al voor het 2de of 3de jaar voor de klas.


Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 6 november 2023 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 5,00 Euro
Lesgever: Goemans Kirsten
De Bruyne Liesbeth
Verhaegen Renilde
van Ael Gerd
Viaene Jurgen
Van Cauwenbergh Joost
Struyve Tine
Struelens Kathleen
Bogaerts Michel
Vanden Waeyenbergh Mia
Decroos Nele
Bombeke Gino
Fouquaert Johan
Feyaerts Tine
Steenackers Emmy
Van Eyen Stéphanie
Noppe Yannick
Haven Rudi
Deburchgraeve Kelly
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
DPCM (Inschrijven afgesloten)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 8 november 2023 van 09:00 tot 16:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.