Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMSKO0DGL230052-16 Databistrodag - Wat we samen vieren! Samen de blik op succes voor élke leerling!

Met de Databistrodag brengen we jullie samen om de successen te vieren, om elkaars dynamiek te waarderen, innoverend denken te stimuleren en mekaar te blijven aanmoedigen. In de Databistro ligt de focus immers op zoeken hoe we alle leerlingen zo succesvol mogelijk kunnen laten vorderen. Een mindset gericht op groei is hierbij onontbeerlijk. Een verrassende keynotespreker gecombineerd met activerende werkvormen om van elkaar te leren vormen de rode draad doorheen de Databistrodag. ‘Let’s share the dishes!’

Doelstellingen:
 • Je kan de ingrediënten van je eigen succes benoemen.
 • Je krijgt inspiratie om de successen met je team te vieren.
 • Je krijgt ‘goesting’ om de focus op succes voor élke leerling verder te zetten.
 • Je hebt inspiratie opgedaan door te leren van elkaar.
Doelgroep:
 • Onderwijskundige leiders (directeurs en anderen)
 • Medewerkers betrokken bij de aansturing van de onderwijsloopbaan
 • Medewerkers die de datageletterdheid in het lerarenteam versterken
 • Leerkrachten die hun datageletterdheid via onderzoek over leerlingenstromen willen versterken
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Het praktijkonderzoek van de Databistro volgt niet enkel de uitrol van de moderniseren. We kregen met het concept ‘Academisch optimisme’ zelfs wetenschappelijke evidentie van het belang om te werken aan de mindset van het lerarenteam richting succes voor élke leerling. Ruud Lelieur, een doctorandus rond dit thema, komt mee zoeken hoe we onze lerarenteams nog meer academisch optimistisch kunnen maken. We vertrekken resoluut hierbij van jullie ervaringen in de uitrol van het praktijkonderzoek om samen van elkaar te leren

Workshops:
Aanbod workshops sessie 1 deel 1
dinsdag 23 april 2024 van 09:30 tot 12:00
Keynote
Spreker: Ruud Lelieur

Ruud Lelieur, een doctorandus rond dit thema, komt mee zoeken hoe we onze lerarenteams nog meer academisch optimistisch kunnen maken.  We vertrekken resoluut hierbij van jullie ervaringen in de uitrol van het praktijkonderzoek om samen van elkaar te leren. 

Strategie en methode:

Naast een keynote gaan we resoluut activerende werkvormen hanteren om het leren van elkaar te stimuleren.

We voorzien op het einde van de Databistrodag expliciet tijd voor de deelnemers van de school om de transfer van al het geleerde naar de eigen schoolcontext te maken.

Bijkomende info:

De deelnemers zijn op de hoogte van het proces rond het praktijkonderzoek van de Databistro op school. Het is evident dat de school actief met het praktijkonderzoek van de Databistro aan de slag is gegaan in het schooljaar 23-24.

 • Indien de school met 1 of 2 deelnemers inschrijft zal er 60,00 euro per deelnemer worden aangerekend.
 • Indien de school met minstens 3 deelnemers inschrijft zal er 50,00 euro per deelnemer worden aangerekend. Dit zal met de facturatie verrekend worden. 

Vragen hierover? academie@katholiekonderwijs.vlaanderen 

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

Successen vier je samen. Het is een goed idee om deel te nemen met verschillende mensen van je team. 


Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 16 april 2024 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 60,00 Euro
Lesgever: Debbaut Bart
Impens Kristine
Witters Conny
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Scheppersinstituut (Inschrijven afgesloten)
Melaan 16
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 23 april 2024 van 09:30 tot 16:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.