Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPCSO0DLP230421 Studiedag aardrijkskunde 26 april 2024

Doelstellingen:

Inhoudelijke en didactische ondersteuning i.v.m. nieuwe accenten in de leerplannen aardrijkskunde 3de graad (STEM-concepten, geomorfologie, ecosysteemdiensten en duurzame inrichting van de ruimte).

Doelgroep:

Leraren aardrijkskunde 3de graad (finaliteiten: D, D-wet, DA)

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
 • 09.00 u. Onthaal
 • 09.30 u. Duiding van de leerplannen 3de graad – An Callemeyn
 • 10.15 u. Geomorfologie in kader van klimaatverandering & menselijke impact - Amaury Frankl (UG)
  Het klimaat verandert in sneltempo, en dit laat onmiskenbaar zijn sporen na. In deze sessie duiken we dieper in het thema klimaatverandering vanuit een geomorfologisch perspectief. Allereerst plaatsen we de huidige snelle opwarming binnen de context van het paleoklimaat. Vervolgens verhelderen we welke klimaatvariabelen daadwerkelijk van belang zijn. Dit stelt ons in staat om de impact op geomorfologische processen te verklaren, rekening houdend met geografische verschillen. Tot slot bespreken we de vraag: in hoeverre is de natuur gevaarlijker geworden, of zijn we simpelweg minder voorzichtig geworden ten opzichte van natuurlijke risico's? We sluiten af met een praktische oefening om samen het klimaatprobleem aan te pakken. Veel succes!
 • 11.00 u. Pauze
 • 11.30 u. Klimaatadaptatie in de kustzone - Stijn Temmerman (UA)
  Ongeveer 10% van de wereldbevolking leeft in laaggelegen kustzones, die bijzonder gevoelig zijn aan de klimaatopwarming. Zeespiegelstijging, stormvloeden, bodemdaling en lokale antropogene landgebruiksveranderingen zorgen voor een toenemend risico op overstromingen, zoutindringing en erosie langs kusten en riviermondingen. In deze lezing worden voorbeelden gegeven van maatregelen die genomen kunnen worden, met bijzondere aandacht voor natuur-gebaseerde maatregelen. Die zijn gebaseerd op ruimtelijke planning, met speciale aandacht voor behoud en herstel van natuurlijke ecosystemen, die bijdragen aan reductie van overstromings- en erosierisico’s. Zulke natuur-gebaseerde benaderingen hebben vooral potentieel in grote rivierdelta’s, waar naast dichte bevolkingscentra, industrie-, landbouw- of aquacultuurzones, nog ruimte is voor behoud en herstel van moerasecosystemen. We geven voorbeelden uit binnen- en buitenland.
 • 12.15 u. Sociaal-ecologische systemen, duurzaamheid en rechtvaardigheid - Maarten Loopmans (KUL)
 • 13.00 u. Lunchpauze
 • 14.00 u. Nieuwe uitdagingen in het leerplan – werkwinkels
  | werkwinkel 1: excursies via STEM-concepten
  | werkwinkel 2: onderzoekend leren via STEM-concepten
 • 16.15 u. Einde
Workshops:
Aanbod workshops sessie 1 deel 1
vrijdag 26 april 2024 van 14:00 tot 16:00
Excursies via STEM-concepten
Spreker: nieuwe uitdagingen in het leerplan

   

Onderzoekend leren via STEM-concepten
Spreker: nieuwe uitdagingen in het leerplan

   

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 21 april 2024 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 120,00 Euro
Lesgever: Van Berendoncks Anke
Zwartjes Luc
Noelanders Patrick
Callemeyn An
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
DPCM (Inschrijven afgesloten)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • vrijdag 26 april 2024 van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.