Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPBES0WEL230011-6TM Informatievergadering betreffende de opleiding van stagebegeleiders in het kader van welzijn op het werk

Het behoort tot de opdracht van een stagebegeleider om een stageplaats te beoordelen in functie van welzijn op het werk. Deze professionalisering ondersteunt je als stagebegeleider in deze opdracht.

Doelstellingen:

Het kunnen beoordelen van een stageplaats in functie van welzijn op het werk en de stagiair passende informatie kunnen meegeven om veilig te werken.

Doelgroep:

Stagebegeleiders verbonden aan een onderwijsinstelling van het katholiek onderwijs in Vlaanderen

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Informeren over thema’s welzijn op het werk om een stageplaats te kunnen beoordelen als stagebegeleider.

Bijkomende info:

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 400,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.