Aanmelden
Laden…

Even geduld...

SUBPBES0INT220379-34 Uitwisseling kwaliteitsvolle samenwerking onderwijsinternaat en MFC/voorziening

Het decreet bepaalt een nieuwe subsidiëringsnorm voor de onderwijsinternaten. In afwijking van deze norm kunnen internaten een samenwerkingsovereenkomst aangaan met een multifunctioneel centrum (MFC) of een residentiële voorziening. We brengen de internaten samen die dergelijke samenwerking zijn aangegaan.

Doelstellingen:
 • Je kent de decretale bepalingen omtrent een samenwerking met een MFC/voorziening.
 • Je leert via praktijkvoorbeelden welke afspraken een samenwerkingsovereenkomst kan bevatten.
 • Je wisselt uit met andere internaten hoe een internaat kwaliteitsvol kan werken via dergelijk samenwerkingsverband.
 • Je krijgt inzicht in hoe de samenwerking op een kwaliteitsvolle manier kan geëvalueerd en bijgestuurd worden.
 • Je kunt bijkomende vragen stellen en ondersteuningsnoden kenbaar maken.
Doelgroep:
 • Internaatsdirecteurs en besturen die een samenwerkingsverband met een MFC/voorzieining zijn aangegaan of die overwegen om dit te doen
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Internaten die een samenwerkingsovereenkomst sluiten met een multifunctioneel centrum of residentiële voorziening moeten kunnen aantonen dat zij door deze samenwerking hun internaatswerking op een kwaliteitsvolle manier kunnen organiseren. Gezien dergelijke samenwerking voor de meeste internaten nieuw is, willen we de internaatsdirecties samenbrengen om praktijkvoorbeelden uit te wisselen, ervaringen te delen, noden kenbaar te maken.

Strategie en methode:
 • Kennis van de decretale bepaling omtrent samenwerking met een MFC/voorziening
 • Kennis en vaardigheden over de bepaling van inhoud en afspraken binnen een samenwerkingsovereenkomst internaat en MFC/voorziening
 • Kennis en vaardigheden over een kwaliteitsvolle evaluatie van een samenwerkingsverband
 • Steun vinden via uitwisseling, vraagstelling...
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 10 november 2023 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Nuyens Fons
Dingenen Anja
Verhaeghe Lieven
Berghmans Nele
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • vrijdag 17 november 2023 van 09:30 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.