Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETXACA0PRJ230429-01 Het Forum - Tussen kunnen en willen: duurzame acties voor verhoogde interesse in de job van schooldirecteur in het basisonderwijs (8 mei 2024)

Karel de Grote Hogeschool: Zowel internationaal als in Vlaanderen geven (basis)scholen aan dat het steeds moeilijker wordt om kandidaten te vinden voor de functie van schooldirecteur. Leraren twijfelen of ze de stap zouden wagen, of ze de functie van schoolleider zouden ‘kunnen’ en ‘willen’ uitvoeren. Tegelijk wordt het Vlaam­se basis­on­der­wijs geconfronteerd met een groot verloop en uitval van school­di­rec­teurs. Door een gebrek aan geïnteresseerden bij het verschijnen van een vacature voor schoolleider moeten schoolbesturen vaak genoegen nemen met een kandidaat van wie ze niet helemaal overtuigd zijn. Bovendien wordt de aanwerving van nieuwe school­direc­teurs eerder ad hoc en onsystematisch aangepakt. Er is nog weinig sprake van een systematisch loopbaan- en opvolgingsbeleid dat op lange termijn inzet op het ontdekken en ontwikkelen van leiderschapsambities en -potentieel bij medewerkers en het voorbereiden van leiderschapsopvolging.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen ism Karel de Grote Hogeschool
Inhoud:

Volgende onderzoeksvragen staan daarom centraal in het onderzoek:

1) Hoe ziet de interesse voor de job van schooldirecteur er uit en hoe wordt ze ontwikkeld bij leraren basisonderwijs?

2) Welke acties kunnen scholen ondernemen om de interesse voor de job van schooldirecteur bij hun leraren positief te beïnvloeden?

We bouwen zo verder op het PWO schoolleiderspotentieel, dat in 2021 werd afgerond.

Bijkomende info:

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

We programmeren een reeks digitale bijdragen vanuit onze hogescholen en universiteit. Kenmerkend voor deze reeks is de innovatieve insteek vanuit recent wetenschappelijk onderzoek rond uiteenlopende thema’s.

Bekijk het volledig aanbod van het Forum.

Voorwaarde:

Kan je niet digitaal aansluiten? Geen probleem. We nemen de sessie op en als ingeschreven deelnemer kan je de opname bekijken tot het einde van de week.


Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 7 mei 2024 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 60,00 Euro
Lesgever: Barbier Katelijne
Van Den Ouweland Loth
De Greve Hannelore
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online sessie (Afgelast)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Afgelast)
    • woensdag 8 mei 2024 van 13:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.