Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMCSO0DLP230452 Lerend netwerk: toerisme

Tijdens dit initiatief maak je kennis met (nieuwe) collega's.
Tijdens dit initiatief reflecteren we over het voorbije schooljaar en bekijken we samen hoe we kunnen bijsturen.
Tijdens dit initiatief werk je, samen met collega's, aan de uitwerking van leerplandoelen.

Doelstellingen:
 • Je krijgt inzicht in het nieuwe leerplan
 • Je evalueert, samen met collega's, het voorbije schooljaar
 • Je verdiept je, samen met collega's
Doelgroep:
 • Leraren toerisme
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Het netwerk heeft tot doel om de leraren in de studierichting Toerisme te versterken door samenwerking. Gezien de geringe omvang van de studierichting, is het bestaande lesmateriaal eerder beperkt. Door samen te werken kunnen we nieuw waardevol materiaal ontwikkelen en bestaand materiaal uitwisselen. Op die manier slagen we er samen in om een kwaliteitsvolle invulling te geven aan het nieuwe leerplan.
Het netwerk is zelfsturend en bepaalt zelf de frequentie, de data en de inhoud(en) van de bijeenkomsten.

Strategie en methode:

Vermits de deelnemers van het netwerk zelf de frequentie, de data en de inhoud(en) van de bijeenkomsten bepalen, wordt er van hen een actieve inbreng verwacht. Zij bepalen dus ook zelf de werkvormen. De pedagogisch begeleiders hebben een faciliterende rol.

Bijkomende info:

De deelnemers ontvangen de agenda op voorhand. Het verslag en het materiaal is beschikbaar via de Teams-tegel, waartoe alle deelnemers toegang hebben. Vermits heel wat bijeenkomsten werksessies bevatten, is het meebrengen van een laptop of tablet onontbeerlijk.

Vanaf het schooljaar 2022-2023 betaal je als schoolentiteit een bedrag van € 20,00 per netwerk als lidmaatschap voor een schooljaar. Voor dat bedrag kan je meerdere leden van een schoolteam laten participeren aan het netwerk ongeacht het aantal sessies. Je ontvangt als schoolentiteit dus slechts 1 factuur van € 20,00 bij de start van het lerend netwerk.

Dit bedrag is inclusief lunch in Herentals  en Sint-Niklaas en Kortrijk = 50 euro 

Vragen hierover? Academie@katholiekonderwijs.vlaanderen

Sessies: 6 sessie(s)
Voorwaarde:
 • De deelnemers engageren zich om aanwezig te zijn op de bijeenkomsten.
 • De deelnemers zijn bereid om constructief samen te werken.
 • De deelnemers zijn bereid om materiaal te delen.

Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 22 oktober 2023 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 50,00 Euro
Lesgever: Noelanders Patrick
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Meerdere lesplaatsen (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Inschrijven afgesloten)
  • maandag 23 oktober 2023
   Online sessie (kaart)
   van 19:00 tot 21:00
  • maandag 11 december 2023
   kOsh Herentals, Campus ELT Collegestraat 46 2200 Herentals (kaart)
   van 09:30 tot 16:30
  • dinsdag 23 januari 2024
   Vrije Basisschool - Onze LieveVrouw Presentatie Plezantstraat 135 9100 Sint-Niklaas (kaart)
   van 09:30 tot 16:30
  • maandag 19 februari 2024
   Online sessie (kaart)
   van 19:00 tot 21:00
  • vrijdag 15 maart 2024
   Guldensporencollege Kaai 3 Burgemeester Vercruysselaan 17 8500 Kortrijk (kaart)
   van 09:30 tot 16:00
  • dinsdag 30 april 2024
   Online sessie (kaart)
   van 19:00 tot 21:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.