Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETXACA0PRJ230429-10 Het Forum - Wiskunde in geïntegreerde STEM lessen (16/04/2024)

KU Leuven - faculteit Ingenieurswetenschappen en cel iSTEM inkleuren: Via geïntegreerde STEM-lessen en -projecten kan gewerkt worden aan de minimumdoelen in 2 e en 3e graad gerelateerd aan geïntegreerd ontwerp (alle finaliteiten) en analyse van de wisselwerking tussen S, T, M en de maatschappij (doorstroom en dubbele finaliteit). (Student-)leraren ondervinden echter moeite bij het ontwerp van geïntegreerde STEM projecten, en specifiek bij het identificeren en het volwaardig integreren van passende wiskundige eindtermen.

Doelstellingen:

Na deze sessie kunnen de deelnemers:

  • Verwoorden wat volwaardige integratie van wiskunde binnen geïntegreerde STEM betekent en hun opinie hierover geven
  • Aangereikte bronnen voor volwaardige integratie van wiskunde binnen geïntegreerde STEM beoordelen in functie van kwaliteit en inzetbaarheid binnen hun specifieke context
  • Strategieën voor wiskunde-integratie opnoemen en toepassen bij het ontwerp van geïntegreerde STEM-lessen of -projecten.
Doelgroep:

Leerkrachten uit 2e en 3e graad secundair onderwijs – alle finaliteiten

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen ism KU Leuven - faculteit Ingenieurswetenschappen en cel iSTEM inkleuren
Inhoud:

In deze sessie bespreken we eerst een evaluatie-instrument om de kwaliteit van wiskunde-integratie binnen geïntegreerde STEM-projecten te bepalen en de analyse van reeds ontwikkelde projecten. Daarna zoomen we in op ‘wiskunde’-plugins die we ontwikkeld hebben: kleine ondersteunende modules die wegens hun multi-inzetbare karakter binnen verschillende projecten ingezet kunnen worden, ook door niet-wiskunde experten. Ten slotte belichten we strategieën voor wiskundeintegratie toegepast binnen de educatieve masteropleiding en geven we inspiratiemateriaal mee in de vorm van geïntegreerde STEM-projecten met een volwaardige wiskunde-component.

Strategie en methode:

Voor de ‘kennisoverdracht’-gedeelten maken we gebruik van een presentatie. Voor en/of na de presentatie-gedeelten vragen we input van de deelnemers, bijvoorbeeld door naar hun mening te vragen, door hen voor- en nadelen te laten oplijsten, door te vragen hoe ze een aangereikt concept, idee, … zouden toepassen. We splitsen de deelnemers daarvoor op in break-out-groups, die gedurende een vaste tijd over een bepaalde opdracht kunnen nadenken. De nodige materialen (het evaluatieinstrument, de plug-ins, …) worden op voorhand of op het moment zelf, naargelang wat wij afspreken, aan de deelnemers ter beschikking gesteld, bv. via een publiek toegankelijke google drive. De resultaten van de denkopdracht worden door de deelnemers in een padlet verzameld. Deze resultaten worden in sommige gevallen en afhankelijk van het aantal deelnemers plenair besproken en in elk geval achteraf beschikbaar gesteld.

Bijkomende info:

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

We programmeren een reeks digitale bijdragen vanuit onze hogescholen en universiteit. Kenmerkend voor deze reeks is de innovatieve insteek vanuit recent wetenschappelijk onderzoek rond uiteenlopende thema’s.

Bekijk het volledig aanbod van het Forum.

Voorwaarde:

Kan je niet digitaal aansluiten? Geen probleem. We nemen de sessie op en als ingeschreven deelnemer kan je de opname bekijken tot het einde van de week.


Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 15 april 2024 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 60,00 Euro
Lesgever: Deprez Hanne
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online sessie
(Kaart)
  • Reeks 1:
    • dinsdag 16 april 2024 van 13:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.