Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETXACA0PRJ230429-13 Het Forum - Formatieve evaluatie en feedback (12/06/2024)

ExpertiseCentrum voor Effectief Leren (Thomas More): Steek je uren tijd in het formuleren van feedback om dan te merken dat je leerlingen er weinig tot niks mee doen? Wil je te weten komen hoe je efficiënt en effectief formatief kan handelen? Hoe verhoudt een formatieve evaluatie zich ten opzichte van een summatieve evaluatie? Dit en veel meer wordt besproken tijdens deze nascholing.

Doelstellingen:
  • Beide functies van evaluatie situeren binnen een breder onderwijsleerproces.
  • Uitleggen hoe je vormgeeft aan een onderwijsleerproces waarin beide functies van evaluatie een plaats hebben. 
  • Het cruciale belang van feedback verwoorden.
  • Uitleggen wat wordt bedoeld met ‘effectieve feedback’.
  • Werkvormen inzetten die leerlingen activeren om aan de slag te gaan met feedback. 
Doelgroep:

Leraren en schoolleiders

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen ism het ExpertiseCentrum voor Effectief Leren (Thomas More)
Inhoud:

Tijdens deze sessie bespreken we een aantal belangrijke concepten zoals constructive alignment en een backwards design. Vanuit dit breder kader wordt een plaats gegeven aan zowel formatief handelen als summatief beoordelen. Vervolgens wordt het cruciale belang van feedback geschetst om de leer- en ontwikkelingskansen van alle leerlingen te optimaliseren. Vanuit een duidelijk kader wordt een vertaalslag gemaakt naar de klascontext. Verwacht je aan een inspirerende sessie die je de nodige handvatten aanreikt om onmiddellijk mee aan de slag te gaan. 

Strategie en methode:

Vanuit een breder kader maken we de vertaalslag naar concrete werkvormen. Er worden voldoende interactie- en uitwisselingsmomenten voorzien. Ook worden eigen praktijken kritisch onder de loep genomen vanuit de inhouden die besproken worden tijdens de sessie.  

Bijkomende info:

Dries D'Haese werkte 8 jaar als leerkracht in het secundair onderwijs. Om zijn onderwijskennis en -praktijk verder te versterken volgde hij tussen 2018 en 2019 de Masteropleiding Opleidings- en onderwijswetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen. Tussen 2021 en 2023 werkte hij als wetenschappelijk medewerker voor de UGent en UAntwerpen mee aan de ontwikkeling van proev.be, een professionaliseringstool om schoolteams verder te professionaliseren inzake leerlingenevaluatie en het voeren van een krachtig evaluatiebeleid. Binnen ExCEL zal Dries onderzoek doen en scholen ondersteunen in hun professionele ontwikkeling rond de thema’s evaluatie en effectieve didactiek.

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

We programmeren een reeks digitale bijdragen vanuit onze hogescholen en universiteit. Kenmerkend voor deze reeks is de innovatieve insteek vanuit recent wetenschappelijk onderzoek rond uiteenlopende thema’s.

Bekijk het volledig aanbod van het Forum.

Voorwaarde:

Kan je niet digitaal aansluiten? Geen probleem. We nemen de sessie op en als ingeschreven deelnemer kan je de opname bekijken tot het einde van de week.


Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 11 juni 2024 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 60,00 Euro
Lesgever: D'haese Dries
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online sessie
(Kaart)
  • Reeks 1:
    • woensdag 12 juni 2024 van 13:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.