Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMCSO0DLP230445-01 Lerend netwerk derde graad Schoonheidsverzorging

Tijdens dit lerend netwerk deel je vanuit een leervraag praktijkervaringen en praktijkkennis met collega's om elkaar te ondersteunen in ‘reflectief ervaringsleren’ en/of onderzoek je samen praktijkvragen om je onderwijspraktijk te verbeteren in functie van een kwaliteitsvolle leerplanrealisatie.

Doelstellingen:

In dit lerend netwerk...

 • wordt netwerking gefaciliteerd;
 • wordt schooleigen lesmateriaal gedeeld om elkaar vanuit praktijkvoorbeelden te inspireren;
 • reflecteer je doelgericht over zowel organisatie als realisatie van het leerplan van de derde graad Schoonheidsverzorging;
 • deel je expertise en ervaringen met elkaar en bespreek je wat goed loopt, waar jij en je collega’s tegen aanlopen en hoe jij en je collega’s dit oplossen;
 • onderzoeken we samen praktijkvragen om onze onderwijspraktijk te verbeteren.
Doelgroep:

Leraren derde graad Schoonheidsverzorging A-finaliteit.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In dit netwerk wordt pedagogisch-didactische informatie uitgewisseld.
We gaan concreet aan de slag met ontwikkelde materialen zoals lesontwerpen, evaluatiedocumenten, leerlijnen, ...
Op basis van wederzijds vertrouwen delen we via netwerkoverleg informatie, ervaringen en expertise.
We bekijken samen of deze materialen kwaliteitsvol zijn, borgen wat goed is en verbeteren waar nodig. Verder gaan we dieper in op bepaalde thema’s zoals feedback, differentiatie, kwaliteitsontwikkeling...
De agenda wordt bepaald door de leden van het lerend netwerk.

Strategie en methode:

Via informatie en interactieve werkvormen
Onderwerpen worden aangebracht door de deelnemers en de lesgever.
Door het delen van kennis en ervaring krijgen de deelnemers inspiratie voor hun eigen lespraktijk.
We reflecteren over de kwaliteit van de ontwikkelde materialen en gaan dieper in op bepaalde thema’s die rechtstreeks te maken hebben met de lespraktijk in de derde graad Schoonheidsverzorging.
De documenten worden uitgewisseld via een online platform (Teamstegel Katholiek Onderwijs Vlaanderen).

Bijkomende info:

Vanaf het schooljaar 2022-2023 betaal je als schoolentiteit een bedrag van € 20,00 per netwerk als lidmaatschap voor een schooljaar.  

Voor dat bedrag kan je meerdere leden van een schoolteam laten participeren aan het netwerk ongeacht het aantal sessies.  

Je ontvangt als schoolentiteit dus slechts 1 factuur van € 20,00 bij de start van het lerend netwerk. 

Dit bedrag is exclusief lunch.

Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:

Bereid zijn om:

- lesmateriaal Vlaanderenbreed te delen met collega's
- via intervisie stil te staan bij je eigen leervragen
- afspraken op te volgen
- lesmateriaal mee te ontwikkelen
- collegiale visitatie te faciliteren (indien van toepassing)


Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 20,00 Euro
Lesgever: De Hoey Dennis
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Meerdere lesplaatsen (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • maandag 27 november 2023
   Theologisch en Pastoraal Centrum Groenenborgerlaan 149 2020 Antwerpen (kaart)
   van 09:30 tot 16:30 (Afgelast)
  • woensdag 21 februari 2024
   DPCM Frederik de Merodestraat 18 2800 Mechelen (kaart)
   van 09:30 tot 16:30 (Afgelast)
  • woensdag 15 mei 2024
   Theologisch en Pastoraal Centrum Groenenborgerlaan 149 2020 Antwerpen (kaart)
   van 09:30 tot 16:30 (Afgelast)
 • Reeks 2: (Inschrijven afgesloten)
  • woensdag 6 december 2023
   PCS Hasselt Tulpinstraat 75 3500 Hasselt (kaart)
   van 09:30 tot 16:30
  • dinsdag 5 maart 2024
   PCS Hasselt Tulpinstraat 75 3500 Hasselt (kaart)
   van 09:30 tot 16:30
  • woensdag 22 mei 2024
   PCS Hasselt Tulpinstraat 75 3500 Hasselt (kaart)
   van 09:30 tot 16:30
 • Reeks 3: (Inschrijven afgesloten)
  • dinsdag 28 november 2023
   Centrum d'Abdij Baron Ruzettelaan 435 8310 Assebroek (kaart)
   van 09:30 tot 16:30
  • dinsdag 20 februari 2024
   Sint-Baafshuis Biezekapelstraat 2 9000 Gent (kaart)
   van 09:30 tot 16:30
  • donderdag 23 mei 2024
   Centrum d'Abdij Baron Ruzettelaan 435 8310 Assebroek (kaart)
   van 09:30 tot 16:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.