Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMCSO0DLP230467 Lerend netwerk: Grieks tweede en derde graad

Vanuit de enquête onder leraren blijkt dat men voor Grieks graag lesmateriaal zou delen en uitwerken rond post-klassieke teksten in de derde graad. Leraren maken vanaf het 4de jaar vaak een eigen cursus en men is vaak de enige collega op school. Daarom is er nood aan uitwisseling over de scholen heen. Heb jij ook nog andere vragen of noden? Vermeld dit zeker wanneer je je inschrijft en we verwerken het in het programma.

Doelstellingen:
 • Je verdiept en overlegt met collega's over de - voor jou - moeilijke punten in het leerplan.
 • Je verruimt je kennis over niet-klassieke teksten.
 • Je ontwikkelt samen materiaal dat bij het leerplan aansluit.
Doelgroep:
 • Leraren Grieks 4de jaar en 3de graad
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In de nieuwe leerplannen van de 2de en 3de graad Grieks wordt verwacht dat je je tekstaanbod verruimt: verschillende auteurs, verschillende teksttypes, verschillende genres en ook een aantal post-klassieke teksten (alleen voor de 3de graad). Iedereen vraagt zich af met welke teksten je voor de leerlingen een mooi programma kunt samenstellen en bij gebrek aan handboeken zal er ook lesmateriaal gemaakt moeten worden. Dat kan in ons netwerk. Elke sessie begint met de door jullie gewenste input. Er gaat zoveel mogelijk tijd naar samenwerken aan concreet materiaal. Uiteraard gaan we de reflectie daarbij niet uit de weg. Wens je ook andere thema's te behandelen? Geef dit zeker aan bij jouw inschrijving.

Strategie en methode:

We beginnen elke sessie met het kort bespreken van de binnengekomen vragen. De begeleider geeft de gevraagde input. Daarna wordt samengewerkt aan concreet materiaal.

Bijkomende info:

Mee te nemen:

 • een laptop of tablet;
 • materiaal waarmee je denkt aan de slag te kunnen gaan;
 • eventueel gebruikte woordenlijst en grammatica;
 • het leerplan (op papier of digitaal).

Vanaf het schooljaar 2022-2023 betaal je als schoolentiteit een bedrag van € 20,00 per netwerk als lidmaatschap voor een schooljaar. Voor dat bedrag kan je meerdere leden van een schoolteam laten participeren aan het netwerk ongeacht het aantal sessies. Je ontvangt als schoolentiteit dus slechts 1 factuur van € 20,00 bij de start van het lerend netwerk.
Vragen hierover?
 Academie@katholiekonderwijs.vlaanderen

Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:
 • Je bent bereid materiaal te delen.
 • Je bent in principe bij de 3 sessies aanwezig.

Voor dit initiatief kan je tot 4 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 20,00 Euro
Lesgever: Lietaert Mieke
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 30 november 2023 van 17:00 tot 19:00
  • maandag 26 februari 2024 van 17:00 tot 19:00
  • maandag 13 mei 2024 van 17:00 tot 19:00
Inschrijvingen afgesloten? - mail naar nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
(Kaart)
 • Reeks 2:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.