Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPCBA0DLP230199-02 Dag van de beweging - regio Mechelen-Brussel

Vormingsinitiatief voor leraren lichamelijke opvoeding kleuter- en lager onderwijs dat zal plaatsvinden op 12 december 2023 in Sporthal Aarschot. 

Doelstellingen:

Deze vorming speelt in op de eigen professionalisering binnen de gekozen thema’s. Je kan verschillende bewegingsthema’s verkennen, leuke en uitdagende bewegingsactiviteiten uitvoeren en ervaren hoe je dat alles kan toepassen in jouw klaspraktijk.

Doelgroep:
  • Leraren lichamelijke opvoeding kleuter- en lager onderwijs
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Deze dag van de leraar lichamelijke opvoeding brengt op een praktijkgerichte wijze een aanbod van uiteenlopende werkwinkels. Je stelt jouw programma zelf samen voor die dag. Je kan deelnemen aan 3 werkwinkels! Deze dag brengt je als leraar lichamelijke opvoeding een massa leuke ideeën om je eigen praktijk mee te verrijken.

In de deelnameprijs is een broodjesmaaltijd inbegrepen.

Workshops:
Aanbod workshops sessie 1 deel 1
dinsdag 12 december 2023 van 09:00 tot 10:30
Leer gymlessen te creëren op basis van prentenboeken
Spreker: Mariska Bogaerds

Met deze actieve werkwinkel worden leerkrachten bewegingsopvoeding voorzien van praktische handvatten en inspiratie om leuke gymlessen voor jongste kleuters en kleuters te creëren. Door gebruik te maken van muziek en prentenboeken kunnen ze de lessen nog aantrekkelijker en interactiever maken, ongeacht hun jarenlange ervaring als gymdocenten.

Neem gerust zelf ook een eigen prentenboek mee naar de werkwinkel!

Doelgroep: voor iedereen die werkt met jongste kleuters en kleuters.

Originele bewegingsspelen voor de les LO
Spreker: Gert Deckers

Spelvormen in de les L.O. met weinig materialen die beschikbaar zijn in de zalen in vlotte en eenvoudige organisatievormen.

Doelgroep: lager onderwijs en buitengewoon onderwijs.

Kleuters in beweging met klein sport- en spelmateriaal
Spreker: Kevin de Wit

Deze werkwinkel zal bestaan uit verschillende onderdelen. Eerst zullen we gezamenlijk een 'spel' doen waarbij je allemaal verschillende (educatieve) opdrachten bij kan doen met hetzelfde materiaal. Nadat iedereen lekker 'warm' is gaan we de vele kleuter 'gym' activiteiten ervaren, deze activiteiten zal je niet alleen in de gymzaal en/of speellokaal kunnen doen maar ook in de klas of op het schoolplein. Aan het einde zullen we verschillende tikspelen spelen in de beleveniswereld van de kleuter met als belangrijk doel: af is niet af.

Doelgroep: professionals die met kleuters werken.

Een muzische bewegingssessie
Spreker: Inge Joosen

Een sessie vol dansexploratie en leuke bewegingsspelletjes voor kinderen van kleuter- en lager onderwijs. De focus bij deze werkwinkel ligt op het dansplezier, de nodige differentiaties die zorgen voor een leuke dansles of bewegingsmomentje.
Beweging en beleving staan hier echt centraal, zodat de kinderen leren hoe ze hun lichaam kunnen gebruiken om te bewegen. De bewegingen liggen niet vooraf vast maar worden door de uitvoerder zelf gemaakt. De kinderen worden geprikkeld tot natuurlijke bewegingen die ieder kan uitvoeren naar eigen maat en kunnen. Alles wordt in een thema, rode draad aangebracht, dat over verschillende lesmomenten kan verdeeld worden. Samen beleven en bewegen!

Doelgroep: kleuters en 1ste graad basisonderwijs.

Het aanleren van crawl in schoolse context
Spreker: Tine Sleurs

In deze praktijksessie bouwen we vanuit de leerlijn (vertrekkende van een voltooide watergewenning) op naar het einddoel waarbij kinderen zich zowel in buik- als ruglig met een crawl beweging kunnen verplaatsen. Er wordt oefenstof aangeboden om kinderen te leren draaien rond de verschillende lichaamsassen. Er wordt gewerkt met oefenstof die mogelijk is op een beperkte ruimte. In deze werkwinkel ga je zelf in het water om de verschillende oefenvormen te ervaren en te kunnen begeleiden. 

Doelgroep: leerkrachten die zwemles geven in de lagere school.

De Spelles - Breng iedereen goed en met plezier in beweging!
Spreker: Matthijs Jansen

Na een werkwinkel van De Spelles heb je handvatten en nieuwe ideeën gekregen om de volgende dag iedereen goed en met plezier te laten bewegen in de les LO.

De werkwinkel van De Spelles richt zich op goed bewegen en hoe je dit met plezier doet. Dit wordt specifiek aangehaald, omdat steeds meer kinderen te weinig bewegen. Naast de digitalisering heeft het inrichten van je beweeglessen een groot aandeel. Te vaak staan kinderen onnodig stil, moeten wachten op hun beurt of doen mee aan een activiteit waar ze eigenlijk niet aan mee kunnen doen. In zijn werkwinkels laat Matthijs zien hoe je dit voorkomt.  Je wordt actief meegenomen, geïnspireerd en de volgende dag kun je met het geleerde direct aan de slag. Matthijs maakt dit extra duidelijk met sprekende voorbeelden en anekdotes. Er vallen ook veel 'aha-momenten'. Dat maakt zijn werkwinkels leerzame, maar ook interactieve sessies.

Doelgroep: deze werkwinkel richt zich op het primair onderwijs. Spellen zijn bruikbaar in de leeftijd vanaf 6 jaar tot 12. 

Aanbod workshops sessie 1 deel 2
dinsdag 12 december 2023 van 11:00 tot 12:30
Leer gymlessen te creëren op basis van prentenboeken
Spreker: Mariska Bogaerds

Met deze actieve werkwinkel worden leerkrachten bewegingsopvoeding voorzien van praktische handvatten en inspiratie om leuke gymlessen voor jongste kleuters en kleuters te creëren. Door gebruik te maken van muziek en prentenboeken kunnen ze de lessen nog aantrekkelijker en interactiever maken, ongeacht hun jarenlange ervaring als gymdocenten.

Neem gerust zelf ook een eigen prentenboek mee naar de werkwinkel!

Doelgroep: voor iedereen die werkt met jongste kleuters en kleuters.

Burner Games, nieuwe kleine spelen weer met veel plezier
Spreker: Dennis Witsiers

Tijdens de les LO moet er aandacht zijn voor motorische ontwikkeling van leerlingen. Dat kan op veel verschillende manieren. Daarnaast dietn er ook ruimte te zijn voor sociale ontwikkelingen en aandacht voor plezier in bewegen. Burner Games zijn actieve, intensieve, actuele, leuke spelletjes, die uitermate geschikt zijn om te spelen met jouw leerlingen (lager en secundair onderwijs). De grote kracht van Burner Games is dat ze erg intensief zijn voor iedereen, omdat elke leerling zijn eigen rol kan pakken en dat de motorisch beste speler niet altijd wint. Daarnaast zijn de spellen makkelijk aan te passen aan de doelgroep. De spelen bieden diverse mogelijkheden om zowel de leerstof als de instructie aan te passen in functie van het leren van je eigen leerlingen.

We gaan tijdens deze werkwinkel in elk geval veel diverse Burner spellen spelen en gegarandeerd veel plezier beleven! Speel je mee?

Doelgroep: docenten LO primair en secundair onderwijs.

Kleuters in beweging met klein sport- en spelmateriaal
Spreker: Kevin de Wit

Deze werkwinkel zal bestaan uit verschillende onderdelen. Eerst zullen we gezamenlijk een 'spel' doen waarbij je allemaal verschillende (educatieve) opdrachten bij kan doen met hetzelfde materiaal. Nadat iedereen lekker 'warm' is gaan we de vele kleuter 'gym' activiteiten ervaren, deze activiteiten zal je niet alleen in de gymzaal en/of speellokaal kunnen doen maar ook in de klas of op het schoolplein. Aan het einde zullen we verschillende tikspelen spelen in de beleveniswereld van de kleuter met als belangrijk doel: af is niet af.

Doelgroep: professionals die met kleuters werken.

Story-dancing
Spreker: Inge Joosen

Tijdens deze werkwinkel worden er hippe, eenvoudige dansen voor de lagere school aangeboden, met een juiste bewegingsvertaling van het verhaal, aangepast per leeftijdsgroep.
Dit kan via een dansspel, dansexploratie en gestructureerde kinderdans. Al deze aangeleerde moves kunnen ook in een eindproduct gepresenteerd worden tijdens een schoolfeest/story-dancing. Niet moeilijk maar vooral een speelse, dynamische en vrolijke belevingswereld voor iedereen, uitvoerder en toeschouwer.

Tot dans!

Doelgroep: lager onderwijs: de drie graden komen aan bod.

Formatief handelen met een digitaal leerling volgsysteem in het bewegingsonderwijs
Spreker: Harry van der Meer, Sjoerd Jenninga en Sander van Weerlee-Feenstra

Met formatief handelen krijgen leerlingen inzicht in wat ze willen weten, wat ze al kunnen, wat ze nog moeten leren en hoe ze dat het beste kunnen doen. In deze werkwinkel krijgen de leerkrachten LO kennis op welke manier formatief gehandeld kan worden tijdens de lessen LO. Op een interactieve manier krijgen de cursisten inzicht hoe een digitaal systeem het formatief handelen kan bewerkstelligen waardoor de leerlingen eigenaarschap krijgen in hun eigen lichamelijke vaardigheden op hun eigen niveau. Ook wordt er besproken wat en hoe vanuit het formatief handelen gecommuniceerd kan worden met de leerlingen, ouders, collega's en externe zorgpartijen. Dit met als motto: zet de leerlingen in hun kracht en ontzorg uzelf.

Doelgroep: leerkrachten LO en groepsleerkrachten, directies met affiniteit voor LO.

Het aanleren en verbeteren van schoolslag in schoolse context
Spreker: Tine Sleurs

In deze praktijksessie bouwen we vanuit de leerlijn (vertrekkende van een voltooide watergewenning) op naar het einddoel waarbij kinderen zich in schoolslag kunnen verplaatsen. Er wordt oefenstof aangeboden waarbij aandacht is voor een technisch correcte uitvoering van de bewegingen en met aandacht voor de aquatische ademhaling. Er wordt gewerkt met oefenstof die mogelijk is op een beperkte ruimte. In deze werkwinkel ga je zelf in het water om de verschillende oefenvormen te ervaren en te kunnen begeleiden.

Doelgroep: leerkrachten die zwemles geven in de lagere school.

De Spelles - Breng iedereen goed en met plezier in beweging!
Spreker: Matthijs Jansen

Na een werkwinkel van De Spelles heb je handvatten en nieuwe ideeën gekregen om de volgende dag iedereen goed en met plezier te laten bewegen in de les LO.

De werkwinkel van De Spelles richt zich op goed bewegen en hoe je dit met plezier doet. Dit wordt specifiek aangehaald, omdat steeds meer kinderen te weinig bewegen. Naast de digitalisering heeft het inrichten van je beweeglessen een groot aandeel. Te vaak staan kinderen onnodig stil, moeten wachten op hun beurt of doen mee aan een activiteit waar ze eigenlijk niet aan mee kunnen doen. In zijn werkwinkels laat Matthijs zien hoe je dit voorkomt. Je wordt actief meegenomen, geïnspireerd en de volgende dag kun je met het geleerde direct aan de slag. Matthijs maakt dit extra duidelijk met sprekende voorbeelden en anekdotes. Er vallen ook veel 'aha-momenten'. Dat maakt zijn werkwinkels leerzame, maar ook interactieve sessies.

Doelgroep: deze werkwinkel richt zich op het primair onderwijs. Spellen zijn bruikbaar in de leeftijd vanaf 6 jaar tot 12.

Aanbod workshops sessie 2 deel 3
dinsdag 12 december 2023 van 13:30 tot 15:00
Burner Games, nieuwe kleine spelen weer met veel plezier
Spreker: Dennis Witsiers

Tijdens de les LO moet er aandacht zijn voor motorische ontwikkeling van leerlingen. Dat kan op veel verschillende manieren. Daarnaast dietn er ook ruimte te zijn voor sociale ontwikkelingen en aandacht voor plezier in bewegen. Burner Games zijn actieve, intensieve, actuele, leuke spelletjes, die uitermate geschikt zijn om te spelen met jouw leerlingen (lager en secundair onderwijs). De grote kracht van Burner Games is dat ze erg intensief zijn voor iedereen, omdat elke leerling zijn eigen rol kan pakken en dat de motorisch beste speler niet altijd wint. Daarnaast zijn de spellen makkelijk aan te passen aan de doelgroep. De spelen bieden diverse mogelijkheden om zowel de leerstof als de instructie aan te passen in functie van het leren van je eigen leerlingen.

We gaan tijdens deze werkwinkel in elk geval veel diverse Burner spellen spelen en gegarandeerd veel plezier beleven! Speel je mee?

Doelgroep: docenten LO primair en secundair onderwijs.

Originele bewegingsspelen voor de les LO
Spreker: Gert Deckers

Spelvormen in de les L.O. met weinig materialen die beschikbaar zijn in de zalen in vlotte en eenvoudige organisatievormen.

Doelgroep: lager onderwijs en buitengewoon onderwijs.

Kleuters in beweging met klein sport- en spelmateriaal
Spreker: Kevin de Wit

Deze werkwinkel zal bestaan uit verschillende onderdelen. Eerst zullen we gezamenlijk een 'spel' doen waarbij je allemaal verschillende (educatieve) opdrachten bij kan doen met hetzelfde materiaal. Nadat iedereen lekker 'warm' is gaan we de vele kleuter 'gym' activiteiten ervaren, deze activiteiten zal je niet alleen in de gymzaal en/of speellokaal kunnen doen maar ook in de klas of op het schoolplein. Aan het einde zullen we verschillende tikspelen spelen in de beleveniswereld van de kleuter met als belangrijk doel: af is niet af.

Doelgroep: professionals die met kleuters werken.

Dollen en rollen samen met Kim en Ono en Neku
Spreker: Kevin De Sloover

Dollen en rollen is ontworpen om de allerkleinsten op spelenderwijze kennis te laten maken met de basisvaardigheden van het judo. Samen met Neku zullen de kinderen in 19 thema’s leuke opdrachten uitvoeren. Dit alles wordt didactisch ondersteund a.d.h.v. een oefenmap vol leuke oefeningen. Verplaats je in de leefwereld van de allerkleinsten en schenk hen een onvergetelijke tijd vol met fantasie. ‘Dollen en Rollen’ biedt op basis van de doelstellingen in 3 onderwijsnetten een gevarieerd bewegingsprogramma aan, waarin de focus ligt op een nieuwe beleving voor de allerkleinsten en waar het woord ‘Fun‘ centraal staat.
De figuurtjes ‘Kim & Ono‘ met het extra vriendje ‘Neku‘ laten de kinderen helemaal opgaan in hun leefwereld. 

Aan de hand van deze kant-en-klare basislessen voor de allerkleinsten (kleuters en leerlingen van de 1ste graad lager onderwijs) kunnen zowel leerkrachten als clubs aan de slag gaan met tal van inspirerende oefeningen rond het concept ‘Dollen en Rollen’. Er is voldoende uitbreidingsleerstof beschikbaar zodat er ook ruimte is voor eigen interpretatie en aanvulling op het basisstramien. Op het einde van deze leuke lessen zijn alle kinderen in staat om deel te nemen aan de leuke dol en rolspelen met laagdrempelige regels en organisatie waarbij het plezier centraal staat.

 

Kortom een leuke opleiding boordevol nieuwe inspiratie voor je lessen.

Doelgroep: kleuters en leerlingen van de 1ste graad lager onderwijs.

Formatief handelen met een digitaal leerling volgsysteem in het bewegingsonderwijs
Spreker: Harry van der Meer, Sjoerd Jenninga en Sander van Weerlee-Feenstra

Met formatief handelen krijgen leerlingen inzicht in wat ze willen weten, wat ze al kunnen, wat ze nog moeten leren en hoe ze dat het beste kunnen doen. In deze werkwinkel krijgen de leerkrachten LO kennis op welke manier formatief gehandeld kan worden tijdens de lessen LO. Op een interactieve manier krijgen de cursisten inzicht hoe een digitaal systeem het formatief handelen kan bewerkstelligen waardoor de leerlingen eigenaarschap krijgen in hun eigen lichamelijke vaardigheden op hun eigen niveau. Ook wordt er besproken wat en hoe vanuit het formatief handelen gecommuniceerd kan worden met de leerlingen, ouders, collega's en externe zorgpartijen. Dit met als motto: zet de leerlingen in hun kracht en ontzorg uzelf.

Doelgroep: leerkrachten LO en groepsleerkrachten, directies met affiniteit voor LO.

De Spelles - Breng iedereen goed en met plezier in beweging!
Spreker: Matthijs Jansen

Na een werkwinkel van De Spelles heb je handvatten en nieuwe ideeën gekregen om de volgende dag iedereen goed en met plezier te laten bewegen in de les LO.

De werkwinkel van De Spelles richt zich op goed bewegen en hoe je dit met plezier doet. Dit wordt specifiek aangehaald, omdat steeds meer kinderen te weinig bewegen. Naast de digitalisering heeft het inrichten van je beweeglessen een groot aandeel. Te vaak staan kinderen onnodig stil, moeten wachten op hun beurt of doen mee aan een activiteit waar ze eigenlijk niet aan mee kunnen doen. In zijn werkwinkels laat Matthijs zien hoe je dit voorkomt.  Je wordt actief meegenomen, geïnspireerd en de volgende dag kun je met het geleerde direct aan de slag. Matthijs maakt dit extra duidelijk met sprekende voorbeelden en anekdotes. Er vallen ook veel 'aha-momenten'. Dat maakt zijn werkwinkels leerzame, maar ook interactieve sessies.

Doelgroep: deze werkwinkel richt zich op het primair onderwijs. Spellen zijn bruikbaar in de leeftijd vanaf 6 jaar tot 12. 

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 28 november 2023 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 120,00 Euro
Lesgever: Witsiers Dennis
Bogaerds Mariska
De Sloover Kevin
de Wit Kevin
Sleurs Tine
Joosen Inge
Jansen Matthijs
Steenebruggen Ann
van Weerlee-Feenstra Sander
Deckers Gert
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Sporthal Aarschot Sportcentrum Demervallei (Inschrijven afgesloten)
Demervallei 8
3200 Aarschot (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 12 december 2023 van 09:00 tot 15:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.