Aanmelden




Laden…

Even geduld...

PBRMSKO0DGL230489 Oh kom je eens kijken? - Lesobservaties en gesprekken op een secundaire school

In Oh kom je eens kijken ontdek je in twee andere scholen hoe leerlingen leren. Dit doe je door middel van lesobservaties en gesprekken met de collega’s van de ontvangende school. Je gaat in dialoog over de vaststellingen en formuleert suggesties.
Andersom komen ook personeelsleden van die twee andere scholen een dag bij jou op bezoek.

Doelstellingen:
 • De deelnemers krijgen door ‘Oh kom je eens kijken’ inzicht in praktijkvoorbeelden van andere scholen, waaruit ze inspiratie kunnen halen voor de eigen werking.
 • De deelnemende scholen krijgen door ‘Oh kom je eens kijken’ feedback en concrete adviezen inzake het leren van hun leerlingen in de klas.
Doelgroep:

Scholen secundair onderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De focus van het proces ligt op volgende drie vragen:

 • Wat leert de leerling?
 • Wat doet de leerkracht hiervoor tijdens de les?
 • Wat doet de school om dit te faciliteren?
Strategie en methode:

Per bezoekscyclus van door ‘Oh kom je eens kijken’ participeren drie scholen secundair onderwijs die bij voorkeur geografisch niet te ver uit elkaar liggen.

Wanneer je je inschrijft, nemen we met jou contact op voor een intakegesprek. Daarin bespreken we het gevraagde engagement en luisteren we naar jouw vragen. Dit gesprek zal meestal online plaatsvinden.

Elk van de drie deelnemende scholen visiteert twee keer, en is één keer gastheer. Bijvoorbeeld:

 • Dag 1: bezoek aan school C door 3 leraren + 1 coördinator/directeur van school A én 3 leraren + 1 coördinator/directeur van school B
 • Dag 2: bezoek aan school B door 3 leraren + 1 coördinator/directeur van school A én 3 leraren + 1 coördinator/directeur van school C
 • Dag 3: bezoek aan school A door 3 leraren + 1 coördinator/directeur van school B én 3 leraren + 1 coördinator/directeur van school C
 • De drie dagen eindigen telkens in een concreet eindverslag voor de school.

De standaard van een bezoekdag ziet er zo uit (maar kan flexibel ingevuld worden):

 • 1ste lesuur: Introductie, praktische afspraken, …
 • 2de-4de lesuur: De zes leraren voeren drie lesobservaties uit. Zij blijven de volledige les aanwezig.
  • De twee directies/coördinatoren voeren twee lesobservaties uit. Het vierde lesuur hebben zij een gesprek met het schoolbeleid.
  • In totaal kunnen op deze manier 22 lesobservaties worden uitgevoerd, bij voorkeur bij 22 verschillende leraren.
 • Middaglunch op school + Bijeenbrengen eerste data: wat is ons opgevallen? Kort afstemmen ter voorbereiding op de gesprekken met de collega’s van de ontvangende school.
 • 5de lesuur: Gesprekken met de geobserveerde leraren in vier groepen (geleid door telkens twee bezoekers).
 • 6de lesuur - einde (rond 17u): Analyse, synthese, rapportering. We ronden de dag af met een afgewerkt rapport waarin elke bezoeker zich kan vinden (consensus).

Wanneer jouw school bezoekers ontvangt, krijg je aan het eind een beknopt verslag met daarin

 • Een beschrijvend antwoord op de drie vragen uit de focus:
  • Wat leert de leerling? (Hoe weet ik dat, concreet gedrag?)
  • Wat doet de leerkracht hiervoor tijdens de les? (Hoe weet ik dat, concreet gedrag?)
  • Wat doet de school om dit te faciliteren? (Hoe weet ik dat, concrete acties?)
 • Een reeks pluimen en aanbevelingen
 • Ideeën en suggesties die de bezoekende deelnemers waardevol vinden voor de eigen werking.
Bijkomende info:

Ons engagement als begeleiders (Geert Breine, Kristine Impens, Maarten Penninckx):

 • Eén à twee trajectbegeleiders (= pedagogische begeleiders) faciliteren de hele bezoekscyclus van ‘Oh Kom er eens kijken’.
 • We voeren met jou een vrijblijvend intakegesprek om te kijken of dit model iets voor jouw school is, en om te kijken welke aanpassingen je graag zou zien aan ons voorstel – we zijn flexibel!
 • We bieden een introductie aan voor alle deelnemende leraren en directies/Coördinatoren
 • We ondersteunen het proces tijdens de schoolbezoeken
 • We faciliteren bij de analyse, de conclusies en de rapportering
 • Als je dat wenst, kunnen we ook nadien een rol opnemen in de voorstelling van bevindingen aan schoolteams.
 • Als er groeikansen aan het licht komen, kunnen we uiteraard ook een verdere begeleiding hierbij voorzien.

Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:

Jullie engagement als deelnemende school (dit wordt zeker nog besproken in het intakegesprek, dit gesprek is vrijblijvend)
Om voor elk van de drie deelnemende scholen een interessante leerkans te bieden, is het belangrijk dat:

 • Je school openstelt en 22 lesuren laat observeren door collega’s uit andere scholen
 • Leraren een lesuur vrijmaakt om in gesprek te gaan met de bezoekers
 • Een lokaal ter beschikking stelt waarin de bezoekers kunnen overleggen
 • Twee dagen vier personeelsleden (drie leraren en 1 directeur/coördinator) kan afvaardigen voor bezoeken aan andere scholen. Je kan zelf kiezen of je twee maal dezelfde collega’s uitstuurt, of liever op de twee dagen voor andere collega’s kiest.

Deze ‘bezoekende personeelsleden’ zich engageren:

 • Om het online introductiemoment bij te wonen.
 • Om met een open en kritisch-constructieve houding een hele dag mee te werken aan een analyse van de school die je ontvangt. Deze dag eindigt pas wanneer het verslag van de betreffende school klaar is: we proberen om 17u af te ronden, maar we vragen enige flexibiliteit hierbij.

De data zijn niet vooraf bepaald, maar worden in samenspraak met de deelnemende scholen vastgelegd.
Dit initiatief kan uiteraard maar plaatsvinden vanaf drie scholen zich hebben aangemeld die geografisch niet té ver uit elkaar liggen.

 


Voor dit initiatief mogen maximum 24 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
 • Reeks 1:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.