Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPSKO8LSO230172 Directiecongres secundair onderwijs regio West-Vlaanderen 29 februari 2024 – 1 maart 2024

'Ruimte voor een tweedaagse'

Doelstellingen:

Tijdens dit congres bieden we de deelnemende directies:

 • inhoudelijk input op basis van de focus van het congres
 • uitwisseling van kennis en expertise
 • verbindend informeel en formeel contact tussen scholen onderling en tussen PB en scholen
Doelgroep:
 • Directies secundair onderwijs Regio West-Vlaanderen
 • Coördinatoren Centra Leren en Werken Regio West-Vlaanderen
 • Coördinerend en algemeen directeurs Regio West-Vlaanderen
 • Directies leersteuncentra Regio West-Vlaanderen
 • Directies internaten Regio West-Vlaanderen
 • Directies clb Regio West-Vlaanderen
 • Directies hoger onderwijs (Hogeschool VIVES en KU Leuven campus Kulak) Regio West-Vlaanderen
 • Inspectie r.-k.g. Regio West-Vlaanderen
 • Vicariaat en vicariale diensten Regio West-Vlaanderen
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Programma:

Donderdag 29 februari

 • Vanaf 8.00 u -  Onthaal en informele ontmoeting (-2 Zuiddiep)
 • 09.15 u - Verwelkoming (-2 Zuiddiep)
 • 09.30 u – Openingsreferaat Kristof Busch, directeur Hannah Arendt Instituut
  "Waarheidsverval, polarisatie & depluralisatie: effecten op de samenleving" (-2 Zuiddiep)
  In deze keynote verkent Christophe Busch de maatschappelijke fenomenen van waarheidsverval, polarisatie en depluralisatie. Wat houden die fenomenen in? Hoe krijgen we ermee te maken en op welke manier verdelen ze onze samenleving steeds dieper? En zijn er ook remedies?  
 • 12.00 u - Aperitief (het Buffet)
 • 12.30 u - Lunch (het Buffet)
 • 13.30 u - Walter Weyns, hoogleraar sociologie en cultuurkritiek Universiteit Antwerpen 
  "Wie Wat Woke" (-2 Zuiddiep)
  ‘Woke’ betekent zoveel als een verscherpt gevoel voor onrechtvaardigheid. Na Black Lives Matter, #MeToo, de klimaatzaak, het zwartepietendebat, de dekolonisatie van de witte westerse mentaliteit en de kritiek op heteronormativiteit vanuit de lgbtqia+-gemeenschap kun je er niet naast kijken. Films, boeken, auteurs, artiesten en zangers worden gecanceld of voorzien van een waarschuwing. Literaire canons gaan op de schop, de geschiedenis wordt herschreven en de taal gezuiverd. Universiteiten, gezaghebbende media, scholen en bedrijven zijn als de dood voor een misstap. ‘Wie wat woke?’ geeft duiding en analyse bij wat sommigen omschrijven als een nieuwe cultuurstrijd.
  Na de lezing kunnen deelnemers met meer kennis van zaken, en inzicht in de ambivalentie, het kaf van het koren scheiden in het zogenaamde ‘woke’-debat. 
 • 16.00 u - Pauze (het Buffet)
 • 16.30 u - Lieven Boeve, directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen & gasten
  “Open dialoog over de toekomst van het vak godsdienst in het katholiek onderwijs” – moderator: Brigitte Vermeersch VRT radio (-2 Zuiddiep)
 • 18.00 u - Check-in & me time (je ontvangt je kamersleutel van het ontvangstteam)
 • 19.30 u - Zingeving & verdieping (Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk)
 • 20.00 u - Aperitief & feestmaal (het Buffet)
  Aansluitend 'Get together' (Bar)

Vrijdag 1 maart

 • Uitchecken voor de start van de eerste sessie
 • Vanaf 7.30 u - Ontbijt (het Buffet)
 • 8.45 u - Workshops 
  | Barbara Axters "Een team coachen in veranderingsprocessen" (+1 Westdiep 2)
  | Begga Blaton "Etnische diversiteit in de klas, installeer nieuwe reflexen" (+1 Oostdiep 2)
  | Jurgen Viaene "Wanneer controverse de school binnenkomt… en de klas of de school verdeelt" (-1 Kompas 2)
  | Khalid Benhaddou "Uitdagingen van een superdiverse samenleving" (-1 Congreszaal)
  | Lieven De Marez "Impact van smartphone" (-1 Foyer)
  | Wim Danschutter "Omgaan met diversiteit, diversiteit in het omgaan. Onderwijs maakt het verschil!" (+1 Oostdiep 1)
  | Yannick Noppe "Echt samen beslissen? Het kan met consent!" (+1 Westdiep 1)
  | Tom Termote "Leven, opgroeien en opvoeden in digitale tijden" (-1 Kompas 1)
 • 10.30 u - Pauze (het Buffet)
 • 11.00 u - Ico Maly, associate professor digital culture Tilburg University - "Digitale cultuur, politiek en samenleving" (-2 Zuiddiep)
  Er is niets virtueel aan digitale cultuur, digitalisering heeft een grote impact op onze samenleving. In deze lezing laat ik zien hoe sociale media in snel tempo ons medialandschap hebben hertekend, alsook het politieke en culturele veld grondig dooreen heeft geschud.
  Digitale media zijn alomtegenwoordig in onze samenlevingen. Die media zijn geen loutere communicatieve doorgeefluikjes, ze zijn actieve actoren die interactie sturen, zichtbaar maken of net onzichtbaar maken. Naast de interfaces die specifieke vormen van communicatie mogelijk maken zijn de processen van dataficatie en surveillantie belangrijk omdat zij de algoritmische logica mogelijk maken die zeer invloedrijk is in het sturen van interactie en cultuur. Digitale media zijn ‘sociale structuren’, ze fungeren als sturende instituten en hebben een grote sociale, culturele, economische en politieke impact. Onderliggend aan die impact is de idee van populariteit die ingebed zit in deze platformen. Dit populariteitsprincipe stuurt interactie wat zichtbaar wordt in een populariteitscultuur. Het is die algoritmische populariteitscultuur die vandaag heel het medialandschap en het politieke veld hertekent. Politici posten influencer-gewijs selfies met hun six-pack, extreemrechtse activisten bespelen de algoritmische logica om zichtbaar te worden en jonge klimaatactivisten gebruiken sociale media om wereldwijd massabetogingen op te zetten.  
  Na deze sessie hebben deelnemers een frame om de impact van digitalisering op interactie, cultuur en politiek te begrijpen. 
 • 12.45 u – Slotmoment (-2 Zuiddiep)
 • 13.00 u - Aperitief en aansluitend warme lunch (het Buffet)
Workshops:
Aanbod workshops sessie 3 deel 1
vrijdag 1 maart 2024 van 09:00 tot 10:30
Een team coachen in veranderingsprocessen
Spreker: Barbara Axters

Wil je de ambities die je bij de start van een schooljaar hebt voor je school meer kans op slagen geven door je team gemotiveerd mee te nemen in het veranderingsproces dat je voor ogen hebt? Dan krijg je tijdens deze sessie inzicht in de manier waarop je van jouw ambitie, een ambitie van (bijna) het hele schoolteam kan maken.

Leraren lopen op school soms tegen problemen aan, ervaren noden van leerlingen waar ze niet altijd aan tegemoet kunnen komen. Het frustreert hen. Ondanks de gemeenschappelijke frustraties en noden, lukt het ons vaak niet om met een volledig team op de kar van verandering te springen, onze gemeenschappelijke noden aan te pakken en in een ambitie te vertalen. We gaan tijdens deze sessie op zoek naar wat de zo nodige verandering in de weg kan staan en naar hoe we van ‘moeten’ naar ‘willen’ evolueren. We doen ook een korte coachingsoefening, gebaseerd op ‘Inspirerend coachen’ van Jef Clement, om een individuele leraar met een probleem te coachen naar een oplossingsgerichte houding. Dezelfde vragen werken ook als je met een team aan de slag wil.

Etnische diversiteit in de klas, installeer nieuwe reflexen
Spreker: Begga Blaton

Deze interactieve workshop geeft stapsgewijs inzichten over etnische diversiteit. Je reflecteert kritisch op je eigen handelen in de school. Deze workshop is gebaseerd op de reflextool (Edistools, 2023). 

'Re:flex' bestaat uit 5 digitale tours die onderwijsprofessionals helpen om nieuwe reflexen te installeren rond etnische diversiteit in hun klas. De zelfsturende tours geven je stap voor stap inzichten mee en dagen uit om kritisch na te denken over je doen en denken in de klas of op school.

 1. Re:react Wees kritisch over je reacties.
 2. Re:judge Word je bewust van je vooroordelen.
 3. Re:commit Herschik je prioriteiten.
 4. Re:view Kijk dieper.
 5. Re:frame Herzie je denkkader.
Wanneer controverse de school binnenkomt… en de klas of de school verdeelt
Spreker: Jurgen Viaene

Controverse sluipt heel vaak de school binnen. Soms zoeken we zelf (bewust) de controverse op, op andere momenten barst de discussie los door een voorval dat het team, de school verdeelt. Meestal komt het ‘mee met de leerlingen’ de school binnen, waarna zowel leerlingen als leraren heel extreme standpunten kunnen innemen. Als beleidsmaker weet je niet altijd hoe hiermee het best om te gaan. In deze workshop verkennen we mogelijke reactiewijzen vanuit concrete casussen.

Uitdagingen van een superdiverse samenleving
Spreker: Khalid Benhaddou

We leven in een wereld waar verandering en diversiteit de norm zijn: Wat zijn de gevolgen van diversiteit op ons dagelijks leven? Hoe kunnen we gedijen in een dynamische omgeving? Vaak lijken de behoeften en verlangens van mensen met verschillende culturele achtergronden te botsen. Of het nu gaat over voeding, gender, religie, taal of vrije meningsuiting, deze kwesties kunnen complex zijn en vragen oproepen. Wat is het wettelijk kader voor het beoordelen van deze verzoeken? Welke culturele en religieuze achtergronden liggen eraan ten grondslag? Is het raadzaam om deze verzoeken te verwelkomen en bruggen te slaan, of moeten we grenzen stellen? 

Impact van de smartphone
Spreker: Lieven De Marez

Zijn jongeren nu werkelijk zo verslaafd aan hun smartphone? Wat is de plaats van de smartphone, en bij uitbreiding andere schermen, op school? Hoe kunnen we jongeren begeleiden in het ontwikkelen van een gezonde relatie met die schermen? In deze sessie wordt een inzicht geboden in de onderliggende mechanismen die maken dat jongeren onbewust tijdroverende patronen ontwikkelen; worden unieke inzichten geboden (op basis van logging van smartphonegedrag van Vlaamse scholieren) en staan we stil bij hoe we de jongeren het best kunnen begeleiden in de ontwikkeling van hun digitale gewoontes.

Omgaan met diversiteit, diversiteit?in het omgaan. Onderwijs maakt het verschil!
Spreker: Wim Danschutter

Vlaanderen is multucultureel en divers en dus zijn ook Vlaamse scholen steeds diverser samengesteld. Klasmanagement en het professioneel omgaan met diversiteit zijn dan ook uitdagingen voor elke leraar in het hedendaagse onderwijs. Omgaan met diversiteit, diversiteit in het omgaan zoomt in op de eigen culturele bril van de leraar en plaatst die in perspectief met die van de jongeren van vandaag. Het biedt een leidraad en tips voor directies en schoolteams in het intercultureel communiceren en werken op school.

Echt samen beslissen? Het kan met consent!
Spreker: Yannick Noppe

Wanneer je consent als besluitvorm kiest voor beleidsbeslissingen zullen mensen die ermee aan de slag moeten gaan een groter engagement vertonen om dit ook effectief te doen omdat ze ook betrokken zijn geweest en het besluit alle stemmen insluit.

Consent besluitvorming is een structuur die een team kan gebruiken om beslissingen te nemen die gedragen zijn door het hele team, waar gelijkwaardigheid in stem vanuit verschillen tussen individuen voorop staat en waar zelfs een bezwaar als ‘cadeau’ wordt gezien om de beslissing te verrijken. In deze werkwinkel maak je kennis met consent aan de hand van een spel dat je doorheen de stappen loodst via een fictieve case.

Leven, opgroeien en opvoeden in digitale tijden
Spreker: Tom Termote

In deze vorming, ontwikkeld in samenwerking met twee pedagogen van Vives Technology, bespreek ik de risico's van nieuwe media voor jongeren en de invloed ervan op scholen. Ik deel praktische tips en inzichten voor het opzetten van een schoolomgeving die hier rekening mee houdt.

'Mijn kind wordt online gepest’. ‘Mijn dochter wordt afgeperst met naaktbeelden’. ‘De schoolresultaten van mijn leerlingen lijden onder hun smartphonegebruik’. Het is maar een greep uit de bezorgdheden waar ouders, docenten en directeurs Tom Termote, docent cybersecurity (elektronica-ICT), mee aanspreken. De online wereld is verweven met het echte leven, zeker in het geval van onze kinderen. Maar hoe ga je daarmee om? Het gaat immers razend snel: je hebt nog maar net geleerd wat TikTok precies is en daar is BeReal al. Opvoeders zijn nauwelijks op de hoogte van de online leefwereld waarin jongeren opgroeien. Dat maakt het extra moeilijk om de jongeren te waarschuwen voor de gevaren, zeker als ze volop puberen. In deze lezing gidst Tom je door het landschap van gamers, influencers, sociale media en algoritmes. Welke invloed hebben apps op onze jongeren? Hoe ga je het gesprek aan over problematisch gamegedrag? Hoe bescherm je je kind tegen de gevaren van het internet? Wat met privacy? Tom vertelt uit zijn eigen ervaringen als millennial, vader en docent. In zijn informatieve lezing, met een stevige portie humor, reikt hij praktische tips aan voor elke volwassene die jongeren opvoedt.

... niet van toepassing
Spreker: -

   

Bijkomende info:

Problemen met inschrijven? Stuur een mail naar academie@katholiekonderwijs.vlaanderen met vermelding van je school, naam en voornaam en werkwinkelkeuze.

 

Voorovernachting: Je kan kiezen om reeds op woensdagavond aan te komen tegen een meerprijs. Wens je ook te eten de avond voordien in het hotel? 

 • Er zijn 2 buffetrestaurants. Een voucher hiervoor kan je kopen bij de onthaalbalie. Je kan er eten van van 17u45 tot 19u15.
 • Je kan ook à la carte eten in brasserie Den Ensor gelegen in het hotel. De keuken is geopend tot 21u.

Prijs: Kamer alleen: 270 euro - Gedeelde kamer (eigen slaapkamer maar geen aparte badkamer en toilet): 250 euro.

Sleutels van de kamer zullen op 29/2 om 17.45 uur kunnen worden afgehaald in de lobby van het hotel. Tot zolang kan de bagage in de bageruimte staan.

Gratis parkeren kan langs de dijk, de straten rond het hotel zijn betalend of enkel voor bewoners. Je kan desgewenst zelf een parking in het hotel boeken en betalen. 

Vayamundo Oostende
Zeedijk 290-330
8400 Oostende.

Tel.: 078 15 61 00

Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:

Annulatievoorwaarde:

Annulatie zonder medisch attest kan tot 2 weken voor datum. Bij annulatie minder dan 2 weken voor datum, kan dit enkel met medisch attest en dan zal de overnachting in mindering gebracht worden van het deelnamebedrag. 


Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 20 februari 2024 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 270,00 Euro
Lesgever: Bouckaert Hilde
D'haenen Roselien
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Vayamundo Oostende (Inschrijven afgesloten)
Zeedijk 330
8400 Oostende (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 29 februari 2024 van 08:30 tot 20:00
  • vrijdag 1 maart 2024 van 08:00 tot 13:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.