Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPSKO8LSO230173 Directiecongres basisonderwijs Regio West-Vlaanderen 14-15 maart 2024

Uitnodiging

Doelstellingen:

Tijdens dit congres bieden we de deelnemende directies:

 • inhoudelijk input op basis van de focus van het congres
 • uitwisseling van kennis en expertise
 • verbindend informeel en formeel contact tussen scholen onderling en tussen PB en scholen
Doelgroep:
 • Directies (buitengewoon) basisonderwijs Regio West-Vlaanderen
 • Coördinerend directeurs Regio West-Vlaanderen
 • Directies leersteuncentra Regio West-Vlaanderen
 • Directies CLB Regio West-Vlaanderen
 • Opleidingshoofden onderwijs hogescholen Regio West-Vlaanderen
 • Godsdienstinspecteurs Regio West-Vlaanderen
 • Pedagogisch begeleiders Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Programma:

Donderdag 14 maart

 • 09.00 – 09.45 - Warm onthaal (coffee lounge)
 • 09.45 – 10.00 - Inleidend woord 
 • 10.00 – 10.30 - Bezinnend moment
 • 10.30 – 11.45 - Keynote door Machteld Verbruggen “Onderwijskundig leiderschap
 • 11.45 – 13.30 - Aperitief en lunch (restaurant)
 • 13.30 – 15.30 - Keynote door Tim Surma “Effectieve didactiek
 • 15.30 – 16.00 - Woord door directeur-generaal Lieven Boeve
 • 16.00 – 17.30 - Inspiratiemarkt met meer dan 20 standhouders
 • 17.30 – 19.00 - Gevarieerd aanbod: inspiratiemarkt, wandeling, faciliteiten van het hotel
  Kamers innemen: vanaf 17u kan je de sleutel van je kamer ophalen aan de receptie van het hotel.
 • 19.00 – 21.30 - Aperitief en diner (grote zaal)
 • 22.00 – 00.00 - Optreden van The Ed Sullivan Quartet en all-in dranken tot middernacht

Vrijdag 15 maart

 • Uitchecken voor de start van de eerste sessie
 • 07.00 – 08.45 - Ontbijtbuffet
 • 09.00 – 10.30 - Keuzewerkwinkel 1
 • 10.30 – 11.00 - Pauze (coffee lounge)
 • 11.00 – 12.30 - Keuzewerkwinkel 2
 • 12.30 – 14.00 - Aperitief en lunch (restaurant)
 • 14.00 – 15.00 - Keynote door Rik Torfs “De tijdgeest en ons onderwijs: één front
Workshops:
Aanbod workshops sessie 3 deel 1
vrijdag 15 maart 2024 van 09:00 tot 10:30
Werkgeluk als motor voor onderwijskwaliteit
Spreker: Steffie De Baerdemaeker

Niet zozeer het verlagen van werkdruk, maar het verhogen van het werkgeluk zorgt ervoor dat onderwijsmensen stralen in hun job en schoolteams kwaliteitsvol onderwijs leveren. Hoe pak je dat aan, zowel in je team als voor jezelf ?

‘Ben je oververmoeid? Ga dan wat meer wandelen in het bos!’ De zelfzorgtips uit de boekskes kent iedereen, maar blijken toch niet het grote verschil te maken. Een job in het onderwijs heeft alles om heerlijk te zijn, maar toch zitten te veel onderwijsmensen een te groot deel van het schooljaar op hun tandvlees of vallen ze langdurig uit. Intussen zijn er ook nog eens zorgen over de onderwijskwaliteit. Hoog tijd voor een andere blik : zelf- en teamzorg betekent, naast het onder controle houden van werkdruk, vooral het inzetten op werkgeluk. Goed communiceren, overleggen, samenwerken en (soms radicale) keuzes maken in functie van jullie essentie: dat zijn enkele van de ingrediënten van teams waar zowel de leef-, werk- als onderwijskwaliteit hoog is. In deze sessie kijken we zowel naar hoe als directie je eigen werkgeluk bewaakt als werkt aan die van het team.

Is ons onderwijs aangepast? Scholen slim organiseren, anders werken en veranderen met goesting.
Spreker: Yves Demaertelaere

De leerkracht die 'soloslim' voor zijn klas staat is niet meer van deze tijd. Kinderen opvoeden en onderwijzen is te complex geworden om nog alleen te doen. De instroom van leerlingen is heel divers en de omgeving waarin de school opereert is continu in verandering en stelt voortdurend nieuwe eisen.

Scholen en organisaties worden dus uitgedaagd door allerlei interne en externe veranderingen waardoor de werkdruk stijgt! Veel scholen zijn zoekend hoe het anders kan. Wij zijn ervan overtuigd dat het onderwijs nood heeft aan een andere organisatiestructuur. De bureaucratische hiërarchische onderwijsorganisatie heeft zijn tijd gehad. Vandaag is er nood aan een flexibele onderwijsorganisatie met teams, die samenwerken voor een vaste groep van leerlingen over de leerjaren en de vakken heen. Maar er blijven nog uitdagingen over die de school alleen niet opgelost krijgt. We zullen ook moeten samenwerken over de scholen heen. Schaalvergroting is daarom geen doel, maar een middel. Schaalvergroting leidt niet vanzelf tot efficiëntiewinsten, maar is vooral een kans om beter onderwijs te organiseren. Vanuit een inspirerende visie gaan we samen op zoek naar een organisatie die eenvoudig is en beslissingen zoveel mogelijk op het juiste niveau worden gelegd zodat een win-win-situatie ontstaat voor de kwaliteit van de arbeid én de kwaliteit van uw organisatie.

On the road for mental health
Spreker: Leen Dendievel

Het begeleiden van jongeren in het verwoorden, kennis te maken met gevoelens en thema’s zoals afscheid nemen, rouwen, angst,...

Ik vertel mijn verhaal doorheen de jaren van opgroeien. Deze hang ik op aan de rode draad ’wat kan wel’. Ik maak een reis doorheen de thema’s: liefdesverdriet, rouw, angst, perceptie, perfectionisme, prestatiedrang, armoede, keuze’s maken.

Aan de slag met gedrag (kleuters en eerste graad)
Spreker: Annick Dheedens

Wil je leraren ondersteunen in het omgaan met moeilijk begrijpbaar gedrag ? Wil je inzicht krijgen in hoe je kijkt naar gedrag van kinderen ? Dan is deze sessie zeker voor jou.

We verdiepen ons in moelijk begrijpbaar gedrag en hoe we naar gedrag kijken. We leren achter het muurtje van gedrag kijken. We erkennen het belang van reguleren wanneer moeilijk begrijpbaar gedrag zich stelt. We zoomen in op de ontwikkeling van kleuter tot puber, in het omgaan met zichzelf en de ander.

Laat ze bewegen! De kracht van dans en drama in de zorgwerking
Spreker: Maxime Marchant

Een krachtige leeromgeving met PGO en muzische ontwikkeling in de focus.
De brede basiszorg concretiseren a.d.h.v. creatieve werkvomen.

Een positief en veilig klasklimaat is onontbeerlijk om tot welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid te komen. Tijdens deze werkwinkel maak je op een interactieve wijze kennis met creatieve en expressieve werkvormen om te komen tot verbondenheid, samenhorigheid en een positief groepsgevoel. Vanuit concrete en haalbare praktijkvoorbeelden ontdek je hoe je drama en dans kunt inzetten binnen de zorgwerking. Drama en dans bieden unieke kansen tot nauwe samenwerking en veel leren van en met elkaar. We beleven samen heel wat concrete voorbeelden en maken de transfer naar de zorgwerking van je school.

Wat leert ons recent onderzoek naar schoolleiderschap en wat kan dat voor mijn leiderschapspraktijk betekenen?
Spreker: Peter Van Iseghem
 • Zicht krijgen op wetenschappelijke inzichten en recente vertalingen (bijvoorbeeld kernprofiel)
 • Reflecteren en in gesprek gaan over aspecten van het leiderschap
 • Vanuit de inzichten kansen voor de eigen leiderschapspraktijken verkennen
Hoe zorg je als directeur voor een tevreden en gemotiveerd korps en blijf je ook zelf goedgemutst?
Spreker: Peter Op 't Eynde en Birja Steeno

Elk van onze scholen worden vandaag geconfronteerd met grote uitdagingen zoals het lerarentekort, nieuwe eindtermen, een zoeken naar steeds betere kwaliteit, enz. Dat zorgt voor een bijna constante veranderingsdruk op jullie scholen en jullie teams. Het vraagt heel wat van jou als directeur om daar gepast mee om te gaan. Als poortwachter doseer je waar je  prioriteit aan geeft en wat je voorlopig even zo laat. Je zet gericht in op verandering en vernieuwing en probeert je team daarin mee te krijgen. Dat is niet altijd gemakkelijk. Hoe zorg je ervoor dat je team mee is, dat je een tevreden en gemotiveerd korps houdt en zelf ook goedgemutst blijft.

In deze workshop gaan we met jou op zoek naar hoe je van je team een gemotiveerd (professioneel) werkend team kan maken. Wat heeft jouw team nodig om gemotiveerd en professioneel te kunnen werken? Wat bedoelen we daar precies mee? Wat hebben jouw leraren nodig en hoe kan je daarop sturen als directeur?
We gaan met jou dieper in op een aantal strategieën en tools die beschikbaar zijn voor jou als directeur. Hoe kan je als directeur via bv coaching, het gebruik van talentenkaarten, een gerichte professionaliseringsstrategie, een goede verdeling van de verantwoordelijkheden enz. je team motiveren en gemotiveerd houden, op een manier dat dit voor jou als directeur ook in te passen is in jouw werkzaamheden en je er goedgemutst onder blijft?
Deze workshop reikt je geen mirakeloplossingen aan. We gaan met jou op zoek naar een realistische en concrete aanpak die jou en je team wapent om gemotiveerd en professioneel te werken in deze snel veranderende (onderwijs)wereld.

‘En nu is het genoeg, he!’ Omgaan met gedragsproblemen op school. (tweede en derde graad)
Spreker: Geert Taghon
 • Wat is dat? Een korte blik op gedragsproblemen
 • En nu? 5 hefbomen in het omgaan met gedragsproblemen
 • En ik? Tips om zelf geen gedragsproblemen te ontwikkelen 
Planlast ? Lastig !
Spreker: Diane Van Hove en Kathleen Veys

Deze sessie biedt geen kant-en-klare oplossing om planlast voorgoed de wereld uit te helpen. Ze laat je wel manieren ontdekken om planlast te verminderen zodat er meer kan gefocust worden op de core-business van onderwijs : het leren van de leerling. 

Planlast is al jaren een hot item. Niettegenstaande het een utopie is om te geloven dat we ze voorgoed de wereld uit kunnen helpen, moeten we er ons toch bewust van zijn dat ze  ook de motivatie van leraren onderuit kan halen en daardoor ook het leren van de leerling in de weg kan staan. In anderhalf uur gaan we op zoek naar wat wij onder planlast precies verstaan, hoe de inspectie hier tegenover staat en hoe we samen met het team de planlast kunnen reduceren. 

... niet van toepassing
Spreker: /

   

Aanbod workshops sessie 3 deel 2
vrijdag 15 maart 2024 van 11:00 tot 12:30
Werkgeluk als motor voor onderwijskwaliteit
Spreker: Steffie De Baerdemaeker

Niet zozeer het verlagen van werkdruk, maar het verhogen van het werkgeluk zorgt ervoor dat onderwijsmensen stralen in hun job en schoolteams kwaliteitsvol onderwijs leveren. Hoe pak je dat aan, zowel in je team als voor jezelf ?

‘Ben je oververmoeid? Ga dan wat meer wandelen in het bos!’ De zelfzorgtips uit de boekskes kent iedereen, maar blijken toch niet het grote verschil te maken. Een job in het onderwijs heeft alles om heerlijk te zijn, maar toch zitten te veel onderwijsmensen een te groot deel van het schooljaar op hun tandvlees of vallen ze langdurig uit. Intussen zijn er ook nog eens zorgen over de onderwijskwaliteit. Hoog tijd voor een andere blik : zelf- en teamzorg betekent, naast het onder controle houden van werkdruk, vooral het inzetten op werkgeluk. Goed communiceren, overleggen, samenwerken en (soms radicale) keuzes maken in functie van jullie essentie: dat zijn enkele van de ingrediënten van teams waar zowel de leef-, werk- als onderwijskwaliteit hoog is. In deze sessie kijken we zowel naar hoe als directie je eigen werkgeluk bewaakt als werkt aan die van het team.

Is ons onderwijs aangepast? Scholen slim organiseren, anders werken en veranderen met goesting.
Spreker: Yves Demaertelaere

De leerkracht die 'soloslim' voor zijn klas staat is niet meer van deze tijd. Kinderen opvoeden en onderwijzen is te complex geworden om nog alleen te doen. De instroom van leerlingen is heel divers en de omgeving waarin de school opereert is continu in verandering en stelt voortdurend nieuwe eisen.

Scholen en organisaties worden dus uitgedaagd door allerlei interne en externe veranderingen waardoor de werkdruk stijgt! Veel scholen zijn zoekend hoe het anders kan. Wij zijn ervan overtuigd dat het onderwijs nood heeft aan een andere organisatiestructuur. De bureaucratische hiërarchische onderwijsorganisatie heeft zijn tijd gehad. Vandaag is er nood aan een flexibele onderwijsorganisatie met teams, die samenwerken voor een vaste groep van leerlingen over de leerjaren en de vakken heen. Maar er blijven nog uitdagingen over die de school alleen niet opgelost krijgt. We zullen ook moeten samenwerken over de scholen heen. Schaalvergroting is daarom geen doel, maar een middel. Schaalvergroting leidt niet vanzelf tot efficiëntiewinsten, maar is vooral een kans om beter onderwijs te organiseren. Vanuit een inspirerende visie gaan we samen op zoek naar een organisatie die eenvoudig is en beslissingen zoveel mogelijk op het juiste niveau worden gelegd zodat een win-win-situatie ontstaat voor de kwaliteit van de arbeid én de kwaliteit van uw organisatie.

Canva for dummies
Spreker: Jan Depraetere en Kim Ryckaert

In deze hands-on sessie leren we je om op een korte tijd een mooie  grafisch product te maken voor website, socials, drukwerk, vergadering, presentatie, … We richten ons op deelnemers die totaal geen ervaring hebbben met deze webapplicatie. Voorwaarde: zorg dat je reeds een account hebt aangemaakt die eventueel al gekoppeld is aan jouw school (je ICT-coördinator kan je hierbij helpen).

Aan de slag met gedrag (kleuters en eerste graad)
Spreker: Annick Dheedens

Wil je leraren ondersteunen in het omgaan met moeilijk begrijpbaar gedrag ? Wil je inzicht krijgen in hoe je kijkt naar gedrag van kinderen ? Dan is deze sessie zeker voor jou.

We verdiepen ons in moelijk begrijpbaar gedrag en hoe we naar gedrag kijken. We leren achter het muurtje van gedrag kijken. We erkennen het belang van reguleren wanneer moeilijk begrijpbaar gedrag zich stelt. We zoomen in op de ontwikkeling van kleuter tot puber, in het omgaan met zichzelf en de ander.

Wat leert ons recent onderzoek naar schoolleiderschap en wat kan dat voor mijn leiderschapspraktijk betekenen?
Spreker: Peter Van Iseghem
 • Zicht krijgen op wetenschappelijke inzichten en recente vertalingen (bijvoorbeeld kernprofiel)
 • Reflecteren en in gesprek gaan over aspecten van het leiderschap
 • Vanuit de inzichten kansen voor de eigen leiderschapspraktijken verkennen
Hoe zorg je als directeur voor een tevreden en gemotiveerd korps en blijf je ook zelf goedgemutst?
Spreker: Peter Op 't Eynde en Birja Steeno

Elk van onze scholen worden vandaag geconfronteerd met grote uitdagingen zoals het lerarentekort, nieuwe eindtermen, een zoeken naar steeds betere kwaliteit, enz. Dat zorgt voor een bijna constante veranderingsdruk op jullie scholen en jullie teams. Het vraagt heel wat van jou als directeur om daar gepast mee om te gaan. Als poortwachter doseer je waar je  prioriteit aan geeft en wat je voorlopig even zo laat. Je zet gericht in op verandering en vernieuwing en probeert je team daarin mee te krijgen. Dat is niet altijd gemakkelijk. Hoe zorg je ervoor dat je team mee is, dat je een tevreden en gemotiveerd korps houdt en zelf ook goedgemutst blijft.

In deze workshop gaan we met jou op zoek naar hoe je van je team een gemotiveerd (professioneel) werkend team kan maken. Wat heeft jouw team nodig om gemotiveerd en professioneel te kunnen werken? Wat bedoelen we daar precies mee? Wat hebben jouw leraren nodig en hoe kan je daarop sturen als directeur?
We gaan met jou dieper in op een aantal strategieën en tools die beschikbaar zijn voor jou als directeur. Hoe kan je als directeur via bv coaching, het gebruik van talentenkaarten, een gerichte professionaliseringsstrategie, een goede verdeling van de verantwoordelijkheden enz. je team motiveren en gemotiveerd houden, op een manier dat dit voor jou als directeur ook in te passen is in jouw werkzaamheden en je er goedgemutst onder blijft?
Deze workshop reikt je geen mirakeloplossingen aan. We gaan met jou op zoek naar een realistische en concrete aanpak die jou en je team wapent om gemotiveerd en professioneel te werken in deze snel veranderende (onderwijs)wereld.

‘En nu is het genoeg, he!’ Omgaan met gedragsproblemen op school. (tweede en derde graad)
Spreker: Geert Taghon
 • Wat is dat? Een korte blik op gedragsproblemen
 • En nu? 5 hefbomen in het omgaan met gedragsproblemen
 • En ik? Tips om zelf geen gedragsproblemen te ontwikkelen 
Planlast ? Lastig !
Spreker: Diane Van Hove en Kathleen Veys

Deze sessie biedt geen kant-en-klare oplossing om planlast voorgoed de wereld uit te helpen. Ze laat je wel manieren ontdekken om planlast te verminderen zodat er meer kan gefocust worden op de core-business van onderwijs : het leren van de leerling.

Planlast is al jaren een hot item. Niettegenstaande het een utopie is om te geloven dat we ze voorgoed de wereld uit kunnen helpen, moeten we er ons toch bewust van zijn dat ze ook de motivatie van leraren onderuit kan halen en daardoor ook het leren van de leerling in de weg kan staan. In anderhalf uur gaan we op zoek naar wat wij onder planlast precies verstaan, hoe de inspectie hier tegenover staat en hoe we samen met het team de planlast kunnen reduceren.

... niet van toepassing
Spreker: /

   

Bijkomende info:

Problemen met inschrijven? Stuur een mail naar academie@katholiekonderwijs.vlaanderen met vermelding van je school, naam en voornaam en werkwinkelkeuze.

Deelnameprijs: 375 euro.

Sleutels van de kamer zullen vanaf 17.00 uur kunnen worden afgehaald aan de receptie van het hotel. Het hotel vraagt naar je geboortedatum, -plaats en nummer van de identiteitskaart (dit nummer staat aan de voorzijde van de identiteitskaart, dit is niet het rijksregisternummer) en daarom vragen wij dit bij inschrijving.

Hotel Beveren
Gentseweg 280
Beveren-Waas
03 775 86 23

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:

Kamers:

Het aantal single rooms is beperkt. We proberen rekening te houden met jouw voorkeur, maar indien geen single rooms meer voor handen, zal je sowieso een kamer moeten delen.

Annulatievoorwaarde:

Er kan geannuleerd worden tot een maand voor datum, nadien kan er niet meer kosteloos geannuleerd worden.


Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 9 februari 2024 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 375,00 Euro
Lesgever: Devos Bastien
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Van Der Valk - Hotel Beveren (Inschrijven afgesloten)
Gentseweg 280
9120 Beveren (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 14 maart 2024 van 09:00 tot 19:00
  • vrijdag 15 maart 2024 van 09:00 tot 15:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.