Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETXACA0PRJ230029 Kwaliteitsvol evalueren in vijf acties (aan de hand van de professionaliseringstool PROEV)

Ondervind je uitdagingen wanneer je leerlingen evalueert?

 • Gaan leerlingen niet aan de slag met feedback?
 • Heb je er moeite mee evaluatie in te zetten om te differentiëren?
 • Zit je met de handen in het haar wanneer je formatief wil evalueren?
 • Weet je niet goed hoe de verwachtingen te verhelderen?

PROEV helpt om te professionaliseren in het evalueren van leerlingen.

Doelstellingen:
 • Uitleggen hoe je kwaliteitsvol kan evalueren aan de hand van vijf acties.
 • Het belang van elk van de vijf acties verwoorden.
 • De inzichten en werkvormen transfereren naar de eigen context.
 • Reflecteren over je eigen evaluatiepraktijk.   
Doelgroep:

Leraren en schoolleiders

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Evaluatie speelt een cruciale rol in de klas. Het geeft je onder andere een beeld van hoe goed leerlingen de leerstof onder de knie hebben. Op basis hiervan neem je belangrijke beslissingen: wie krijgt een woordje extra uitleg, hoe stuur ik mijn les de volgende keer bij, welk cijfer geef ik, enzovoort. In alle gevallen is het van belang dat het evaluatieproces op een kwaliteitsvolle manier gebeurt. Maar wat betekent dit juist? Welke acties doorloopt een kwaliteitsvol evaluatieproces? Hoe stel je bijvoorbeeld een kwaliteitsvolle toets op? Hoe verhouden formatief handelen en summatief evalueren zich ten opzichte van elkaar? Hoe kan je jouw lessen bijsturen om leerlingen tot beter leren te brengen?

Deze vragen en meer beantwoorden we in deze sessie rond effectieve evaluatie. Dit doen we aan de hand van de professionaliseringstool PROEV die werd ontwikkeld in het kader van een onderzoeksproject door UGent en UAntwerpen.

Strategie en methode:

Online lezing

Bijkomende info:

Dries D'haese werkte 8 jaar als leerkracht in het secundair onderwijs. Om zijn onderwijskennis en -praktijk verder te versterken volgde hij tussen 2018 en 2019 de Masteropleiding Opleidings- en onderwijswetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen. Tussen 2021 en 2023 werkte hij als wetenschappelijk medewerker voor de UGent en UAntwerpen mee aan de ontwikkeling van proev.be, een professionaliseringstool om schoolteams verder te professionaliseren inzake leerlingenevaluatie en het voeren van een krachtig evaluatiebeleid. Binnen ExCEL zal Dries onderzoek doen en scholen ondersteunen in hun professionele ontwikkeling rond de thema’s evaluatie en effectieve didactiek.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 30 januari 2024 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 60,00 Euro
Lesgever: D'haese Dries
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 31 januari 2024 van 14:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.