Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPSKO2LSO230169 Directiecongres Regio Antwerpen: Gezocht: (de)connectie

Doelstellingen:

De school is zowel een afspiegeling van de maatschappij als een kruispunt waarop visies, leeftijden, (nood aan) kennis, waarden en normen… samenkomen. Het sleutelwoord om hiermee om te gaan is (de)connectie.

Als deelnemer aan dit congres:

 1. denk je vanuit verschillende invalshoeken mee na over de nood aan, de kansen en de uitdagingen van (de)connectie op school;
 2. verken je kaders die aansluiten bij dit thema;
 3. maak je kennis met praktijkvoorbeelden i.v.m. het thema;
 4. reflecteer je doorheen de sessies over wat je meeneemt naar je eigen school;
 5. krijg je kansen tot ontspanning en netwerking.
Doelgroep:

Directeurs Secundair Onderwijs Regio Antwerpen

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Programma

Woensdag 28 februari 2024

Vanaf 14.30 uur: onthaal

15.00 uur: welkomstkoffie in de foyer

15.30 uur: opening van het congres door Danny Van den wouwer en Helga Melis

16.15 uur: plenaire openingssessie Het geheim van effectief onderwijs door Ismail Aghzanay

17.45 uur: receptie

18.30 uur: avondmaal

20.30 uur: avondprogramma: Koffie en Strafstudie door Koen Dewulf

In deze voorstelling neemt Koen je mee in zijn verleden en heden, als leerling en als leraar. Over klassenraden en leraarskamers, over bijnamen en iconische leerkrachten. Kortom, een voorstelling gevuld met inside jokes, ideaal voor de ‘onderwijswereld’ maar even toegankelijk en herkenbaar voor iedereen.

 

Donderdag 29 februari 2024

07.30 – 08.30 uur: ontbijt

08.45 uur: Toekomstgericht terugblikken door Lieven Boeve

09.30 uur: keuzesessies deel 1 (voor de omschrijving zie hieronder bij Workshops)

11.00 uur: koffiepauze

11.30 uur: keuzesessies deel 2 (voor de omschrijving zie hieronder bij Workshops)

13.00 uur: lunch

15.30 uur: koffiepauze

16.00 uur: keuzesessies deel 3 (voor de omschrijving zie hieronder bij Workshops)

18.30 uur: avondmaal

 

Vrijdag 1 maart 2024

07.30 – 09.00 uur: ontbijt

09.15 uur: plenaire slotsessie Leren samen mogelijk maken door Pedro De Bruyckere

10.45 uur: koffiepauze

11.15 uur: bezinning

12.00 uur: afronding van het congres

12.15 uur: middagmaal

Workshops:
Aanbod workshops sessie 2 deel 1
Verbindende communicatie – duurzaam werken aan connectie DAGSESSIE donderdag 29 februari 2024 van 09:30 tot 16:00
Spreker: Katrien Bressers

Je vindt bewustwording en verbinding in je schoolteam, met je ouders en je leerlingen belangrijk en je wil inzetten op kwaliteitsvol leren en leven op je school? Dan is verbindende communicatie iets voor jou!

 

Verbindende communicatie helpt je om op elk moment duidelijk te krijgen wat voor jou en je team belangrijk is en wat je nodig hebt. Je zegt op een effectieve en respectvolle manier wat je stoort en wat je waardeert. Je laat verwijten achterwege en communiceert vanuit gelijkwaardigheid. Door klaarheid en begrip ontstaat een open samenwerking. Omdat je ook op een empathische manier luistert, hoor je makkelijker wat anderen nodig hebben. Je verliest je niet in de verwijten of oordelen die de ander uitspreekt. Je lost conflicten samen op en vindt duurzame oplossingen voor problemen.

 

In deze sessie maak je kennis met de stappen van verbindende communicatie en oefen je ze via levensechte situaties.

Deze sessie biedt een mix van theorie en oefeningen aan de hand van filmpjes, uitspraken en concrete tools om verbindende communicatie meer in te zetten.

Als je voor deze sessie kiest, duid je bij de keuzes voor deel 2 en deel 3 aan: ‘Ik heb gekozen voor een dagsessie’.

Elk kind een handleiding. Waar ligt de grens? (On)haalbaarheid binnen het onderwijs. LANGE VOORMIDDAGSESSIE donderdag 29 februari 2024 van 09:30 tot 13:00
Spreker: Goedele Plovie

“Kun je een boom beschuldigen van dwerggroei als hij in de schaduw staat en geen water krijgt? Kun je boos zijn op een plant omdat die gele bloemen geeft als je rode verwacht? Geven we planten de plaats in de tuin waar ze het sterkst tot hun recht komen?” Franky D’Oosterlinck

 

Steeds meer kinderen komen met of zonder individuele handleiding in de klas. Maar in welke mate is de klas afgestemd op de persoonlijke noden van het kind en hoe haalbaar is dit? Gevoelens van onmacht komen bij onderwijzers steeds meer voor.

Deze voormiddag maken we kennis, vanuit cliënt-, hulpverlenings- en onderzoeksperspectief, met een aantal uitgangspunten en goede praktijken. Van daaruit gaan we in dialoog om een aantal handvaten op deze vragen te formuleren.

Als je voor deze sessie kiest, duid je bij de keuzes voor deel 2 aan: ‘Ik heb gekozen voor een lange voormiddagsessie.”

Van probleemgerichte naar oplossingsgerichte gespreksvoering LANGE VOORMIDDAGSESSIE donderdag 29 februari 2024 van 09:30 tot 13:00
Spreker: Danny Van den wouwer

Wil je graag je je gesprekspartner bewegen tot anders denken en handelen?
Ben je soms teleurgesteld omdat de door jou gehanteerde modellen van gespreksvoering niet het gewenste effect hebben en ben je nieuwsgierig naar wat wel kan werken?
Maak dan kennis met inspirerende kaders voor een oplossingsgerichte gespreksvoering, zowel met individuen als met groepen en dit zowel binnen als buiten de school.


Inzichten op basis van wetenschappelijk onderzoek zullen je helpen om betere relaties te creëren en te verdiepen. Resultaat: effectievere samenwerkingsverbanden, haalbare oplossingen van concrete problemen en een gedragen besluitvorming.
Als je voor deze sessie kiest, duid je bij de keuzes voor deel 2 aan: ‘Ik heb gekozen voor een lange voormiddagsessie.”

Samen bouwen aan een school voor iedereen in tijden van groeiende armoede en maatschappelijke kwetsbaarheid. donderdag 29 februari 2024 van 09:30 tot 11:00
Spreker: Peter Bracaval

“Het schoolteam biedt passende begeleiding met het oog op gelijke onderwijskansen (B3-ROK)” Hoe kom je tot goed onderwijs wanneer leerlingen niet de nodige middelen en ondersteuning hebben om mee te kunnen? De levensduurte stijgt voor de ouders, maar ook voor de school. De bouwsteen "kwetsbaarheid en armoede" in het vademecum Zorgbreed en kansenrijk onderwijs geeft inspiratie.

 

Hoe kijk je naar armoede en kwetsbaarheid van je leerlingen en hun ouders? Hoe kan je hier als school constructief op reageren? Wat doe je dan in de praktijk? Hoe spreek je de solidariteit aan en hoe ga je om met ethisch invorderen?

Klassenraad over moeilijk te begrijpen gedrag donderdag 29 februari 2024 van 09:30 tot 11:00
Spreker: Hans Schoofs en Peter Hoste

In deze sessie krijg je zicht op hoe we in een klassenraad aan de slag kunnen rond ‘moeilijk gedrag’.

 

Vanuit een objectieve bevraging zetten we in op effectieve strategieën.

“Kracht!ig aan de slag met diversiteit” donderdag 29 februari 2024 van 09:30 tot 11:00
Spreker: Jurgen Viaene

Hoe manifesteren de toenemende diversiteit en meerstemmigheid zich in Vlaanderen en op school? Hoe omschrijven we diversiteit en inclusie en wat is onze door waarden gedreven handelingsruimte, als professional en als school?

Duurzame inzetbaarheid van senior-leraren donderdag 29 februari 2024 van 09:30 tot 11:00
Spreker: Karel Moons

De uitval van senior-leraren is groot. In tijden van lerarentekort zorgt dit voor extra belasting van de school, de collega-leerkrachten, het team. Duurzame inzetbaarheid van deze doelgroep wordt zo een hot topic.

Het expertisecentrum van UCLL, Education & Development, doet op dit moment onderzoek hiernaar.

 

Tijdens deze workshop laten we je kennismaken met de resultaten uit de bevraging: welke factoren spelen en welke (verrassend) niet? Je gaat aan het werk met die factoren om te reflecteren over de sterke kanten en de pijnpunten van jouw schoolbeleid.

Ik volg op dit ogenblik geen workshop donderdag 29 februari 2024 van 09:30 tot 11:00
Spreker: Geen

   

Aanbod workshops sessie 2 deel 2
donderdag 29 februari 2024 van 11:30 tot 13:00
Inclusie in de leraarskamer
Spreker: Inge Ranschaert

Een olifant in de porseleinenkast? Inclusie in de leraarskamer.

 

Maatschappelijk neemt de diversiteit toe, zien we dat ook in onze leraarskamers? Wat als onze leraarskamers een afspiegeling zouden zijn van de maatschappelijke diversiteit? Geldt dit dan voor alle vormen van diversiteit? Welke kansen en uitdagingen zou dit bieden voor jouw school, je rol al directeur …? Wat is de betekenis van rolmodellen? …

Beter connecteren door een krachtig loopbaanbeleid!
Spreker: Annick Keunen en Charona Janssens

De huidige maatschappelijke trends doen ons inzien dat ook onderwijs een sterke werkgever moet zijn die inzet op een duurzaam personeelsbeleid, waarvan een krachtig loopbaanbeleid een noodzakelijk onderdeel is.

 

Tijdens deze sessie leer je welke plaats loopbaanbeleid inneemt in het geheel van personeelspraktijken en krijg je zicht op hoe een krachtig loopbaanbeleid je personeel gemotiveerd en betrokken houdt. Je leert hoe je, door de loopbaan van je personeelsleden te koppelen aan de organisatiedoelen van je onderwijsinstelling, zorgt voor een grotere connectie en een performant team. Je creëert mede hierdoor een duurzaam personeelsbeleid dat gericht is op maximale retentie. Je verkent tools en concrete praktijken die je hiervoor kan inzetten.

Connect the dots: de identiteit van onze school als verbindend element in het dagelijks samen school maken.
Spreker: Lies Belmans, Hanne Jacobs & Kristel De Leeuw

Vertrekkend vanuit de identiteitsdriehoek onderzoek je wat het betekent om vandaag de dag directeur te zijn van een katholieke dialoogschool.
Je bekijkt hoe je vanuit de identiteit van jouw school het verschil kan maken voor de leerlingen die je toevertrouwd worden.
Je staat stil bij het belang van het vak rooms-katholieke godsdienst als onderdeel van een integrale vorming van jongeren.

Implementatie van relatiebeleid en modellen
Spreker: Martine Van Dun en Werner Bogaerts

We verkennen een concreet plan van aanpak om te komen tot een gedragen relatiebeleid.


Tijdens deze sessie krijg je inzicht in hoe je vanuit een visie op gedrag komt tot een gedragen relatiebeleid om met (moeilijk begrijpbaar) gedrag om te gaan vanuit preventie, interventie en herstel.

Ik heb gekozen voor een dagsessie (Verbindende communicatie – duurzaam werken aan connectie)
Spreker: Geen

   

Ik heb gekozen voor een lange voormiddagsessie
Spreker: Geen

   

Ik volg op dit ogenblik geen workshop
Spreker: Geen

   

Aanbod workshops sessie 3 deel 1
donderdag 29 februari 2024 van 16:00 tot 18:00
Van dwarsverbinding tot rotonde: samenwerken van onderwijs, jeugdhulpverlening, jongeren en context
Spreker: Anne Smets en Hanne Jacobs

Verbinding, connectie en samenwerking.


Zo belangrijk voor elk van ons én enorm uitdagend in de boeiende context van de jeugdhulpverlening. Hoe blijf je mee op het pad van een jongere in volle ontwikkeling?
En wat als dat betekent dat de jongere je meeneemt op een rollercoaster met ups en downs aan gevoelens, ervaringen, wensen en gedragingen? Hoe houd je aandacht en zorg voor deze jongere in evenwicht met aandacht en zorg voor diens context, leeftijdsgenoten, onderwijs en betrokkenen binnen andere levensdomeinen?

 

Samen staan we stil bij het leven zoals het is voor jongeren en alle betrokken actoren tijdens hun verblijf in een Gemeenschapsinstelling. We zoeken en delen manieren om te blijven staan én tegelijkertijd samen verder te blijven gaan. Doorheen gedrag tot aan connectie.

Handelingsplanmatig werken met een IAC in het gewone onderwijs
Spreker: Erika Uyttendaele

Tijdens deze sessie bouw je een stuk kennis op betreffende het systematisch en handelingsplanmatig werken. Je krijgt daarbij zicht op de ruime mogelijkheden van redelijke aanpassingen. Je verkent enkele tools om tot de meest afgestemde redelijke aanpassing te komen (M-cirkel, SOS steekkaarten…). Je leert een leerling met IAC zien als een professionele uitdaging en krijgt goesting om hiermee aan de slag te gaan.

Gezocht: een kwaliteitsvol pedagogisch ICT-beleid waarin digitalisering een meerwaarde is voor de leerling, de leraar, de ouders én de school
Spreker: Kathleen Rymen

Ben je op zoek hoe je een kwaliteitsvol pedagogisch ICT-beleid kan uitzetten waarin digitalisering een meerwaarde is voor de leerling, de leraar, de ouders én de school?

 

Sinds de digisprong is alles wat ICT en digitalisering in het onderwijs betreft in een stroomversnelling terecht gekomen. In heel wat scholen blijft het pedagogisch ICT-beleid nog steeds een uitdaging en een zoektocht.

 

Vanuit enkele kaders (DigCompEdu, 4 in balans, T-Pack, SAMR…) krijg je zicht op de basisvoorwaarden die nodig zijn om een functioneel en gedragen ICT-beleid uit te zetten. Je staat stil bij de meerwaarde van doelgericht werken in plaats van toolgericht denken. Je ondervindt hoe digitale didactiek een onderdeel is van effectieve didactiek. Je krijgt handvaten aangereikt, achtergrondinformatie en voorbeelden en je krijgt zicht op de ondersteuning die wij bieden aan onze scholen.

Omgaan met controverse en polarisatie op school
Spreker: Jurgen Viaene

Tijdens deze sessie verken je aan de hand van concrete casussen mogelijke reactiewijzen bij controversiële uitspraken en/of moeilijke situaties. 
Daarnaast verkennen we een kader voor polarisatiemanagement.

Versterk je aanvangsbeleid voor zij-instromers
Spreker: Astrid Meganck en Anne Dewulf

Bij de startende leraren in onderwijs neemt het aantal zij-instromers toe. Deze groep starters stelt nieuwe uitdagingen aan de organisatie van aanvangsbegeleiding.

 

Wat maakt dat sommige zij-instromers volhouden en anderen in minder dan vijf jaar het onderwijs opnieuw verlaten? Welke sleutelacties kunnen we ondernemen om de zij-instromers zo adequaat mogelijk te ondersteunen? Vraagt dat een andere aanpak dan voor starters die rechtstreeks van de schoolbanken komen? Wie neemt hierbij welke taak op, rekening houdende met haalbaarheid en draagkracht?

 

Doorheen de sessie zoeken we op een interactieve manier een antwoord op deze vragen. De sessie is zo opgebouwd dat je met het materiaal nadien ook in de eigen school aan de slag kunt gaan.

Schoolweigering. De leerling wil naar school, maar het lukt niet.
Spreker: Jan Coppieters

Bij 1 op 20 jongeren gaat naar school gaan gepaard met grote onrust en stress, die uiteindelijk tot schoolweigering kan leiden. In deze sessie leer je wat dat is en hoe je het kunt aanpakken.

 

Na deze sessie kun je signalen van schoolweigering erkennen en kun je het fenomeen onderscheiden van andere redenen om afwezig te zijn op school. Je hebt inzicht in de oorzaken en krijgt tips hoe onderwijsprofessionals er preventief en curatief mee om kunnen gaan, met als doel dat jongeren niet langdurig afwezig blijven.

 

We baseren de sessie op recent praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.

Ik heb gekozen voor een dagsessie (Verbindende communicatie – duurzaam werken aan connectie)
Spreker: Geen

   

Ik volg op dit ogenblik geen workshop
Spreker: Geen

   

Bijkomende info:

Prijs: Kamer alleen: 455 euro - Gedeelde kamer (eigen slaapkamer maar geen aparte badkamer): 425 euro

Woensdag 28 februari, donderdag 29 februari en vrijdag 1 maart 2024:

Floreal Blankenberge
Koning Albert-I-laan 59
8370 Blankenberge

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:

 


Voor dit initiatief kan je tot en met donderdag 1 februari 2024 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 455,00 Euro
Lesgever: Ranschaert Inge
Viaene Jurgen
Azghanay Ismail
Schoofs Hans
Moons Karel
Meganck Astrid
Bracaval Peter
Janssens Charona
Bogaerts Werner
Belmans Lies
Uyttendaele Erika
Keunen Annick
Dewulf Koen
Van Dun Martine
Melis Helga
De Bruyckere Pedro
Plovie Goedele
Bressers Katrien
Rymen Kathleen
Dewulf Anne
Van den wouwer Danny
Coppieters Jan
Smets Ann
Boeve Lieven
Jacobs Hanne
De Leeuw Kristel
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Floreal (Inschrijven afgesloten)
Koning Albert-I-laan 59
8370 Blankenberge (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 28 februari 2024 van 14:30 tot 22:30
  • donderdag 29 februari 2024 van 08:45 tot 20:00
  • vrijdag 1 maart 2024 van 09:00 tot 13:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.