Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPCBU0BLL230174 Congres buo: “Buitengewoon onderwijs... het zal wel-zijn”

Welkom op het colloquium buitengewoon onderwijs!

Doelstellingen:

Inzichten verwerven in het centrale thema “Buitengewoon onderwijs... het zal wel-zijn”:

 • Uitwisselen van ervaringen
 • Kritisch reflecteren over de aangereikte inhouden in functie van de eigen schoolpraktijk
 • Netwerking
Doelgroep:
 • Directies Bubao en directies Buso, aangesloten bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 • Directies leersteuncentra
 • Pedagogisch begeleiders buo & stafmedewerkers Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 • Coördinatoren Banaba’s buitengewoon onderwijs – zorg
 • Een afvaardiging van de vrije CLB-centra
 • Directies, pedagogisch begeleiders gewoon onderwijs op uitnodiging
 • Leden van de Adviesraden Buitengewoon en gewoon onderwijs
 • Leden van het Directieteam van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 • Leden van de Adviesraad LSC
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Woensdag 20 maart 2024

 • 9 – 10 uur: Onthaal met koffie in de Wintertuin
 • 10 – 10.30 uur: Opening van het congres
  | Bezinning
  | Openingswoord, Tom Vermeulen, Adjunct-directeur Dienst Lerenden, Teamcoördinator buitengewoon onderwijs
  | Voorstelling van het programma, Hans en Annemie
 • 10.30 – 12 uur: Inleidend referaat door Prof. Dr. Kirtley, Eenheid Contextuele Psychiatrie, Departement Neurowetenschappen, KU Leuven "Geestelijke gezondheid van jongeren in Vlaanderen: feiten, fictie en wat we nu kunnen doen"
 • 12 – 14 uur: Middagpauze in de Plad'O
 • 14 – 15.30 uur: Eerste reeks thematische keuzewerkgroepen
 • 15.30 – 16 uur: Koffiepauze in de Plad'O
 • 16 – 17.30 uur: Tweede reeks thematische keuzewerkgroepen
 • 18 – 18.45 uur: Viering
 • 19 uur: Avondmaal in de Plad'O
 • 20.30 uur: Avondactiviteit

Donderdag 21 maart 2024

 • 8.45 – 9.15 uur: Bezinning en duiding van de dag
 • 9.15 - 9.45 uur: Intro door René De Wever en Helmut Roodhooft als inleiding op sessies over aanpak IAC’s in buo en gewoon onderwijs
 • 9.45 – 10.30 uur: Plenaire voorstelling IAC in buitengewoon en gewoon onderwijs 
 • 10.30 – 11 uur: Koffiepauze in de Plad'O
 • 11 - 12.30 uur: Werkgroepen over IAC
 • 12.30 - 14 uur: Middagpauze in de Plad'O
 • 14 – 15.30 uur: Thematische keuzewerkgroepen
 • 15.30 – 16 uur: Koffiepauze in de Plad'O
 • 16 – 17.30 uur: Dienstverlening. Mogelijkheid tot het stellen van een vraag, het voorleggen van een casus of een situatie op je school aan medewerkers van:
  | Dienst Personeel
  | Dienst Lerenden, meer bepaald over polarisatie en radicalisering op school, geïntegreerd GOK-beleid, inschrijvingsrecht, vademecum zorg & kansen
  | Dienst Bestuur & Organisatie: planningsaanvragen en leerlingenvervoer
 • 18 – 19 uur: Toespraak van Lieven Boeve, directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 • 19 uur: Aperitief en feestbuffet in de Plad'O
 • 21 uur: Praat- en danscafé met DJ Luc

Vrijdag 22 maart 2024:

 • Uitchecken voor het ontbijt in de Plad'O
 • 9.30 – 11 uur: Mentaal kapitaal, Steve Daponte trainer en coach bij www.bettermindsatwork.com
  Deze lezing belicht wat de belangrijkste componenten zijn van mentale veerkracht en hoe deze in te zetten om gezwind om te gaan met verandering en stress. Verwacht een eyeopener die duidelijk maakt dat investeren in je eigen veerkracht leidt tot meer productiviteit, energie en geluk. Met de bestseller Mentaal Kapitaal als rode draad leer je hoe je brein precies werkt en ontdek je technieken om je brein te versterken. Tijdens een 48-uren uitdaging ga je alvast een aantal tips uittesten.
 • 11 – 11.30 uur: Koffiepauze in de Plad'O
 • 11.30 – 12.30 uur: Ludieke afsluiter met stand-up comedian, Koen Dewulf
 • 12.30 uur: Middagmaal in de Plad'O
 • 14 uur: Einde
Workshops:
Aanbod workshops sessie 2 deel 1
woensdag 20 maart 2024 van 14:00 tot 15:30
Overbeschermend opvoeden.
Spreker: Dr. Nele Flamant, U Gent

Doelgroep: bubao + buso

"Helikopterouders: tussen fabels en feiten."

Wie is een overbeschermende of een helikopterouder? Reeds enkele jaren is overbeschermend opvoeden een brandend actueel en veelbesproken thema. Bovendien worden er vaak sterke uitspraken gedaan over dergelijke opvoedingsstijl. Er wordt geclaimd dat overbeschermend opvoeden erg in de lift zit en dat deze opvoedingsstijl broeikaskinderen creëert die net als een tropische plant enorm kwetsbaar zijn bij veranderende omstandigheden. Vanuit de wetenschappelijke literatuur weten we echter dat wat er geschreven wordt door de media niet altijd accuraat is. In deze sessie onderscheiden we fabels van feiten en bieden we op de volgende vragen een antwoord vanuit de wetenschappelijke literatuur: 

 • Wat is een overbeschermende opvoedingsstijl? 
 • Wat onderscheidt betrokken ouders van overbeschermende ouders? 
 • Wat zorgt ervoor dat ouders op een overbeschermende stijl terugvallen? 
 • Komt overbeschermend opvoeden meer voor dan vroeger? 
 • Hoe ernstig en universeel zijn de gevolgen van een overbeschermende stijl? 
Emotionele ontwikkeling in verbinding.
Spreker: Erik De Belie, ortopedagoog, verbonden aan de Hogeschool Gent en M.F.C. De Hagewinde te Lokeren.

Doelgroep: bubao + buso

Mentaliserend coachen van begeleiders en leerkrachten van kinderen en jongeren met verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen en jongeren met complexe gedragsproblemen.

Via mentaliserend coachen wordt een veilige basis geboden om emotioneel beschikbaar te zijn en hoopvolle perspectieven te openen. Hierbij wordt veel aandacht geschonken aan de thema’s ‘buikgevoel, ademruimte en zelfzorg. Begeleiders en leerkrachten die goed voor zichzelf en elkaar zorgen, hebben de nodige wijsheid en veerkracht om op een betrouwbare aanwezig te zijn en te blijven.  

Gebaseerd op het gelijknamige boek van Erik De Belie, met inbegrip van het Mentemo-spel

Wat als het socio-emotionele het leren in de weg staat?
Spreker: Inneke Thyssen, oprichter van 3house, zelfstandig klinisch psycholoog, lesgeefster bij CNO en Donche

Doelgroep: bubao

Hoe kinderen zich gedragen wordt voor een groot stuk bepaald door hoe ze sociaal-emotioneel in hun vel zitten. Niet alleen sociaal gedrag in de groep, maar ook leerprestaties kunnen enorm beïnvloed worden door de sociaal-emotionele leeftijd van een kind. Je leert in deze nascholing aan de hand van een duidelijk en werkbaar kader hoe het gedrag tijdens de verschillende ontwikkelingsfases eruit ziet. Ook het verschil tussen een vertraagd, versneld en normaal ontwikkelingstraject komt aan bod. 

Vernieuwde mogelijkheden tot samenwerking met CAR, revalidatiecentra
Spreker: Stefaan Singelé, directeur CAR Deinze, en Pascal Raes, directeur VIBLO Leieland, Deinze, Wouter Carton

Doelgroep: bubao + buso

De regelgeving van de CAR werd recent aangepast. Hierdoor krijgen de CAR mogelijkheden om meer outreachend te werken tot op de klasvloer.
Er komen revalidatiecentra in Vlaanderen bij. Welke mogelijkheden zijn er precies? Waarom zijn deze er? Hoe kijken we hiernaar? De BUO-school Viblo Leieland in Deinze heeft al een jarenlange traditie van samenwerking met een CAR. Door de nieuwe mogelijkheden zijn er kansen bijgekomen om de zorg van leerlingen nog meer geïntegreerd aan te pakken. We maken kennis in deze sessie met een inspirerende praktijk.

 

Maak je klas en buo-school ADHD-proof
Spreker: Greet Herssens, Tom Govaers vzw Zit Stil

Doelgroep: bubao + buso

Lukt het jou en jouw team om het kind voor zijn/haar ADHD te plaatsen of blijft het moeilijke gedrag de bovenhand nemen?  A.d.h.v. actieve werkvormen gaan we in de schoenen staan van kinderen met ADHD. Personen met ADHD beleven de zaken anders en haken vaak af zonder hun talenten ten volle te kunnen ontwikkelen. Daarom is het belangrijk dat zowel de directe als ruime omgeving echt begrijpen welke impact ADHD heeft op het functioneren. Dit kan het beste door in de schoenen van iemand met ADHD te gaan staan. Ervaringsoefeningen worden afgewisseld met praktijkvoorbeelden en een korte theoretische duiding, waarbij de beleving centraal staat. Vaak blijkt hieruit dat een ADHD-vriendelijkere omgeving geen grootse veranderingen vraagt. We kijken graag mee over het muurtje van jouw school.

Kapstokken voor een duurzaam en zorgzaam personeelsbeleid, zorg voor meer welbevinden in je team.
Spreker: Charona Janssens en Annick Keunen

Doelgroep: bubao + buso

Personeelsleden aantrekken en behouden, het is een thema dat steeds belangrijker wordt. Een duurzaam personeelsbeleid kan zorgen voor een duurzame inzetbaarheid van je personeelsleden en een gevoel van betrokkenheid. Tijdens deze introductiesessie nemen we jullie mee in de wereld van HR. Wat is een personeelsbeleid? Hoe geef je je personeelsbeleid een duurzaam karakter? We delen enkele theoretische inzichten en geven ruimte om de vertaalslag naar de eigen praktijk te maken. Dit betreft een inleidende sessie waarbij we kapstokken aanreiken om zelf mee aan de slag te gaan.

Boven verwachting goed
Spreker: Eefje Bentein en Liesbet Bradt

Doelgroep: bubao + buso

Wat betekent het om de lat hoog te leggen? We brengen voorbeelden binnen vanuit het project ‘Hoge Doelen’ en het project ‘Effectieve Didactiek’. Hierbij gaan we samen op zoek naar de succesfactoren om een omgeving te creëren waarin leerling, leraar en leider gedijt en de verwachtingen overstijgt. 

Vrijheidsbeperkende maatregelen in onderwijs.
Spreker: Wouter Jaecques en Joachim Vandevelde

Doelgroep: bubao + buso

Een nieuw wettelijk kader rond afzondering en fixatie van leerlingen.

Om de veiligheid te bewaren zien scholen zich soms genoodzaakt om de vrijheid van de leerling te beperken door deze te fixeren of af te zonderen. Op dit moment bestaat er in het onderwijs geen regelgeving over het gebruik van zulke vrijheidsbeperkende maatregelen, maar het nieuwe onderwijsdecreet zal hier verandering in brengen. Samen zullen we kennismaken met het nieuwe wettelijke kader en de voorwaarden worden opgelegd om fixatie en afzondering te mogen toepassen, met een speciale aandacht voor het preventiebeleid dat ermee gepaard gaat.Op de directievergadering van februari lichten we het wettelijk kader in zijn algemeenheid toe. Deze werkwinkel is echter bedoeld voor scholen die effectief een beleid rond (preventie van) afzondering en fixatie zullen moeten voeren omdat de praktijk van afzondering en fixatie er nu reeds bestaat. 

Wat als (samen) spelen niet vanzelf gaat?
Spreker: Els Van Schelvergem

Doelgroep: bubao

"Spelplezier bevorderen door in te spelen op kunnen en aankunnen"

Spel en spelen is belangrijk voor elk kind en jongere. Tijdens het spel verwerken ze ervaringen, ontladen ze stress, kunnen ze genieten ... Welk aanbod past en hoe komen we tegemoet aan de behoeften?  
Het spel ontspoort soms. Hoe leren we dat begrijpen? We bekijken de mogelijkheden en valkuilen van verschillende spelvormen die geïntegreerd kunnen worden in het onderwijsaanbod binnen en buiten de klas. Kun je leren spelen? Welke aanpassingen kunnen we doen om leerlingen in hun spel te ondersteunen, motiveren?

Ouderbetrokkenheid wanneer er ruis zit op de relatie/communicatie… Hoe anderstalige ouders actief betrekken op je school?
Spreker: Evy Ho Tiu, Peter Bracaval en Jürgen Viaene

Doelgroep: bubao + buso

Ouders zijn volwaardige partners van de school.  Samen hebben ze één doel voor ogen: de ontwikkeling van het kind, de leerling. Soms gaat ouders betrekken vanzelf en vraagt het weinig inspanning. Of is dat maar schijn, of gaat het slechts vanzelf voor een bepaalde groep ouders? Hebben we alle ouders mee, hebben we aandacht voor ouders en kinderen die maatschappelijk kwetsbaar zijn?  Hoe betrekken we ouders wiens achtergrond en taal ver van de school staat?We lichten het materiaal uit de bouwsteen ouders’ van het vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs toe, zorgen voor interactie om te leren van elkaar en brengen inspirerende ideeën en acties mee.

... niet van toepassing
Spreker: -

   

Aanbod workshops sessie 2 deel 2
woensdag 20 maart 2024 van 16:00 tot 17:30
Overbeschermend opvoeden. Helikopterouders: tussen fabels en feiten.
Spreker: Dr. Nele Flamant, U Gent

Doelgroep: bubao + buso

Wie is een overbeschermende of een helikopterouder? Reeds enkele jaren is overbeschermend opvoeden een brandend actueel en veelbesproken thema. Bovendien worden er vaak sterke uitspraken gedaan over dergelijke opvoedingsstijl. Er wordt geclaimd dat overbeschermend opvoeden erg in de lift zit en dat deze opvoedingsstijl broeikaskinderen creëert die net als een tropische plant enorm kwetsbaar zijn bij veranderende omstandigheden. Vanuit de wetenschappelijke literatuur weten we echter dat wat er geschreven wordt door de media niet altijd accuraat is. In deze sessie onderscheiden we fabels van feiten en bieden we op de volgende vragen een antwoord vanuit de wetenschappelijke literatuur: 

 • Wat is een overbeschermende opvoedingsstijl? 
 • Wat onderscheidt betrokken ouders van overbeschermende ouders? 
 • Wat zorgt ervoor dat ouders op een overbeschermende stijl terugvallen? 
 • Komt overbeschermend opvoeden meer voor dan vroeger? 
 • Hoe ernstig en universeel zijn de gevolgen van een overbeschermende stijl? 
Emotionele ontwikkeling in verbinding.
Spreker: Erik De Belie, ortopedagoog, verbonden aan de Hogeschool Gent en M.F.C. De Hagewinde te Lokeren.

Doelgroep: bubao + buso

Mentaliserend coachen van begeleiders en leerkrachten van kinderen en jongeren met verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen en jongeren met complexe gedragsproblemen.

Via mentaliserend coachen wordt een veilige basis geboden om emotioneel beschikbaar te zijn en hoopvolle perspectieven te openen. Hierbij wordt veel aandacht geschonken aan de thema’s ‘buikgevoel, ademruimte en zelfzorg. Begeleiders en leerkrachten die goed voor zichzelf en elkaar zorgen, hebben de nodige wijsheid en veerkracht om op een betrouwbare aanwezig te zijn en te blijven.  

Gebaseerd op het gelijknamige boek van Erik De Belie, met inbegrip van het Mentemo-spel

Wat als het socio-emotionele het leren in de weg staat?
Spreker: Inneke Thyssen, oprichter van 3house, zelfstandig klinisch psycholoog, lesgeefster bij CNO en Donche

Doelgroep: bubao

Hoe kinderen zich gedragen wordt voor een groot stuk bepaald door hoe ze sociaal-emotioneel in hun vel zitten. Niet alleen sociaal gedrag in de groep, maar ook leerprestaties kunnen enorm beïnvloed worden door de sociaal-emotionele leeftijd van een kind. Je leert in deze nascholing aan de hand van een duidelijk en werkbaar kader hoe het gedrag tijdens de verschillende ontwikkelingsfases eruit ziet. Ook het verschil tussen een vertraagd, versneld en normaal ontwikkelingstraject komt aan bod. 

Vernieuwde mogelijkheden tot samenwerking met CAR, revalidatiecentra
Spreker: Stefaan Singelé, directeur CAR Deinze, en Pascal Raes, directeur VIBLO Leieland, Deinze, Wouter Carton

Doelgroep: bubao + buso

De regelgeving van de CAR werd recent aangepast. Hierdoor krijgen de CAR mogelijkheden om meer outreachend te werken tot op de klasvloer.
Er komen revalidatiecentra in Vlaanderen bij. Welke mogelijkheden zijn er precies? Waarom zijn deze er? Hoe kijken we hiernaar? De BUO-school Viblo Leieland in Deinze heeft al een jarenlange traditie van samenwerking met een CAR. Door de nieuwe mogelijkheden zijn er kansen bijgekomen om de zorg van leerlingen nog meer geïntegreerd aan te pakken. We maken kennis in deze sessie met een inspirerende praktijk.

Maak je klas en buo-school ADHD-proof
Spreker: Greet Herssens, vzw Zit Stil

Doelgroep: bubao + buso

Lukt het jou en jouw team om het kind voor zijn/haar ADHD te plaatsen of blijft het moeilijke gedrag de bovenhand nemen?  A.d.h.v. actieve werkvormen gaan we in de schoenen staan van kinderen met ADHD. Personen met ADHD beleven de zaken anders en haken vaak af zonder hun talenten ten volle te kunnen ontwikkelen. Daarom is het belangrijk dat zowel de directe als ruime omgeving echt begrijpen welke impact ADHD heeft op het functioneren. Dit kan het beste door in de schoenen van iemand met ADHD te gaan staan. Ervaringsoefeningen worden afgewisseld met praktijkvoorbeelden en een korte theoretische duiding, waarbij de beleving centraal staat. Vaak blijkt hieruit dat een ADHD-vriendelijkere omgeving geen grootse veranderingen vraagt. We kijken graag mee over het muurtje van jouw school.

Kapstokken voor een duurzaam en zorgzaam personeelsbeleid, zorg voor meer welbevinden in je team.
Spreker: Charona Janssens en Annick Keunen

Doelgroep: bubao + buso

Personeelsleden aantrekken en behouden, het is een thema dat steeds belangrijker wordt. Een duurzaam personeelsbeleid kan zorgen voor een duurzame inzetbaarheid van je personeelsleden en een gevoel van betrokkenheid. Tijdens deze introductiesessie nemen we jullie mee in de wereld van HR. Wat is een personeelsbeleid? Hoe geef je je personeelsbeleid een duurzaam karakter? We delen enkele theoretische inzichten en geven ruimte om de vertaalslag naar de eigen praktijk te maken. Dit betreft een inleidende sessie waarbij we kapstokken aanreiken om zelf mee aan de slag te gaan.

Boven verwachting goed
Spreker: Eefje Bentein en Liesbet Bradt

Doelgroep: bubao + buso

Wat betekent het om de lat hoog te leggen? We brengen voorbeelden binnen vanuit het project ‘Hoge Doelen’ en het project ‘Effectieve Didactiek’. Hierbij gaan we samen op zoek naar de succesfactoren om een omgeving te creëren waarin leerling, leraar en leider gedijt en de verwachtingen overstijgt. 

Kinderen en jongeren met een beperking worden vaker het slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Spreker: Karen De Wilde

Doelgroep: bubao + buso

"Hoe kunnen we de risico’s verminderen?"

Uit alle onderzoeken blijkt dat de groep van mensen met een beperking meer geconfronteerd wordt met seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Waar heeft dat mee te maken? En hoe kunnen we de risico’s zoveel mogelijk inperken?
In deze workshop gaan we op zoek naar de verschillende factoren die een rol (kunnen) spelen. Wat is de impact van de beperking zelf? In welke mate speelt onze aanpak mogelijk een rol? Hoe kunnen we preventief te werk gaan en wat als er op school incidenten zijn?

... niet van toepassing
Spreker: -

   

Aanbod workshops sessie 4 deel 3
donderdag 21 maart 2024 van 14:00 tot 15:30
Reaffectatie en wedertewerkstelling
Spreker: Günther De Praitere

Doelgroep: bubao + buso

"Reaffectatie en wedertewerkstelling in het buitengewoon onderwijs. Reglementering en aanpak."

Bij een daling van de personeelsomkadering in een school dreigt voor sommige personeelsleden terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking. In deze situatie moeten er bepaalde stappen gevolgd worden die vastgelegd zijn in het reaffectatiebesluit. We bekijken de regelgeving van naderbij en focussen in het bijzonder op de specifieke regels en aanpak in het buitengewoon onderwijs. Om goed zorg te dragen voor de personeelsleden is het belangrijk dat deze complexe regelgeving correct wordt toegepast en dat personeelsleden tijdig ingelicht worden over de te volgen stappen. 

Jeugddelinquentie en samenwerking met jeugdrechtbank.
Spreker: Reinhilde Goossens, jeugdadvocaat verbonden aan de jeugdrechtbank van Antwerpen

Doelgroep: buso

Interprofessioneel samenwerken tussen onderwijs en jeugdhulpprofessionals is belangrijk om leerlingen met complexe zorgvragen goed te ondersteunen… Wat zien we in de samenwerking als succesfactoren en knelpunten? 

Communicatie bij crisis op school
Spreker: Pieter-Jan Crombez

Doelgroep: bubao + buso

Het schoolleven kan plotseling verstoord worden door een schokkende gebeurtenis: een steekpartij tussen twee leerlingen, diefstal met geweld, een busongeval met dodelijke afloop, verkrachting, zelfmoord… Vaak worden er van directeurs en personeelsleden op zo’n moment inspanningen verwacht die van een totaal andere orde zijn dan het dagelijkse schoolwerk. Het gaat om situaties die met veel stress en emoties gepaard gaan. Hierdoor kan het vermogen tot efficiënt handelen sterk worden ondermijnd. Bovendien kijkt de pers mee en kan de school behoorlijk onder druk staan van mediabelangstelling. 

Onderwijs en welzijn hebben elkaar nodig.
Spreker: Stefan Grielens,vrij CLB-netwerk

Doelgroep: bubao + buso

Een heel belangrijk en actueel thema is het welbevinden van onze kinderen en jongeren. Dat vinden de Vlaamse Scholierenkoepel ook, want zij hebben het welbevinden tot thema van het jaar gekozen. En dat is niet voor niets, want we maken ons allemaal zorgen over hoe het gaat met onze leerlingen. We zien elke dag en horen het ook in de media dat veel jongeren het moeilijk hebben. Ze zijn eenzaam, bang, depressief, gestresseerd, ... Ze hebben meer ondersteuning en begeleiding nodig. Maar hoe kunnen we die geven? Hoe kunnen we als school, CLB, eerstelijnszorg, hulpverlening en welzijnspartners beter samenwerken? Hoe kunnen we een integraal en kwaliteitsvol aanbod maken dat past bij de noden van de jongeren? Dat zijn de vragen waar we in deze sessie samen over willen nadenken. We willen jullie vanuit het CLB-perspectief op de hoogte brengen van de recente beleidsontwikkelingen op dit gebied. Maar we willen ook vooral met jullie in gesprek gaan. We willen jullie verhalen, ideeën, suggesties en vragen horen. We willen samen leren van elkaar en van goede voorbeelden.

Partnerschap:
Spreker: Sascha Vanschoubroeck en Saar Decoutere, VCOV

Doelgroep: bubao + buso

"Hoe kan je als directeur je team stimuleren en aanzetten om ouders te betrekken als partners bij het leren en het welzijn van de leerling, het kind op school?"

Hoe kan je als directeur/leidinggevende je schoolteam/leerkrachten stimuleren en aanzetten om ouders te betrekken als partners in het leren en welzijn van de leerling op school? Tijdens deze workshop gaan we met jullie op verkenning doorheen het participatiehuis. We reiken praktische tools en info aan om onder andere via het 7 dimensiemodel van Samaey en Vettenburg in te zetten op een duurzame verhoging van de ouderbetrokkenheid en -participatie. Via een verbindende dialoog bekijken we waar er specifiek voor het buitengewoon onderwijs mogelijks nog kansen liggen. We doen dit volgens de principes van deepdemocracy en geweldloos verzet? 

Hoogvliegers met geknakte vleugels
Spreker: Katrien Deweer en Lieve Windels, Oranjehuis

Doelgroep: bubao + buso

Buitengewoon onderwijs wordt uitgedaagd in het werken met jongeren die ondanks ‘geknakte’ vleugels hun vleugels willen strekken en willen uitvliegen. Opnieuw leren ‘hoger’ te vliegen, met meer zicht op de kansen in het leven. Dat dit voor jongeren die kampen met psychische noden een nog complexer verhaal is, spreekt voor zich.  Voor de jongeren met de meest complexe noden het leren (blijven) mogelijk maken, is een hobbelig parcours waarbij leerlingen, ouders, leerkrachten en directie samen zoeken om antwoorden te vinden, teneinde iedereen maximaal aan boord te kunnen houden.  Deze zoektocht en een bril vanuit mogelijkheden wekt bevlogenheid op, biedt hoop, brengt ontmoeting en zorgt voor hernieuwde energie om door te gaan.

Grenzen verleggen.
Spreker: Tim van Aken en Katrien Grolus, Windekind Leuven

Doelgroep: bubao + buso

"Hoe kan buo participeren aan Europese internationaliseringsprojecten?"

Ontdek de wereld van mogelijkheden voor Buitengewoon Onderwijs in Europese projecten. We delen graag ervaringen in hoe BUO actief kan deelnemen, hoe de vertaalslag gemaakt kan worden naar de eigen onderwijscontext en hoe je zelf projecten kan vormgeven. Samen verleggen we de grenzen van buitengewoon onderwijs.   

Maak kennis met het model van ‘supported employment’
Spreker: Wim Rongé en Karen Warson

Doelgroep: buso

"Maak kennis met het model van ‘supported employment’ en vergroot de kansen op betaald werk op de reguliere arbeidsmarkt"

Supported Employment wordt binnen Europese context omschreven als “het bieden van ondersteuning aan mensen met een handicap of andere kansarme groepen om betaald werk op de reguliere arbeidsmarkt te krijgen en te behouden". De SUEM coach biedt ondersteuning aan de werkzoekende én de werkgever en dit voor, tijdens en na het vinden van een job. De focus ligt op de mogelijkheden van de persoon en het vinden van de juiste match op de werkvloer. De nadruk ligt op betaalde tewerkstelling en niet op activering of vrijwilligerswerk. Supported employment is een model met duidelijke visie, principes, een waardenkader om te handelen en een aanpak met 5 processtappen. We tonen je middels een paar stellingen en quotes hoe deze vorm van ondersteuning ook binnen Onderwijs kan ingezet worden.

Kansen spotten bubao: Sleutels tot Gelijkheid in Onderwijskansen
Spreker: Evy Ho Tiu, Dienst Lerenden

Doelgroep: bubao

Het streven naar gelijke onderwijskansen houdt in dat persoonlijke en sociale kenmerken geen belemmering mogen vormen voor de algemene ontwikkeling van leerlingen. Het doel is om ongelijkheden in schoolprestaties, met name bij kinderen in armoede, te verminderen. Als onderdeel van geïntegreerde leerlingenbegeleiding onderzoeken we hoe elke school de juiste middelen en maatregelen kan inzetten om elke leerling passende begeleiding te bieden, met het oog op gelijke onderwijskansen. Deze kwaliteitsverwachting wordt gesteld aan elke buo-school van welk type of onderwijsvorm ook. We leggen de link met de vernieuwde visie op handelingsplanmatig werken en IAC. 

Kansen spotten buso: Sleutels tot Gelijkheid in Onderwijskansen
Spreker: Peter Bracaval en Jurgen Viaene

Doelgroep: buso

Het streven naar gelijke onderwijskansen houdt in dat persoonlijke en sociale kenmerken geen belemmering mogen vormen voor de algemene ontwikkeling van leerlingen. Het doel is om ongelijkheden in schoolprestaties, met name bij kinderen in armoede, te verminderen. Als onderdeel van geïntegreerde leerlingenbegeleiding onderzoeken we hoe elke school de juiste middelen en maatregelen kan inzetten om elke leerling passende begeleiding te bieden, met het oog op gelijke onderwijskansen. Deze kwaliteitsverwachting wordt gesteld aan elke buo-school van welk type of onderwijsvorm ook. We leggen de link met de vernieuwde visie op handelingsplanmatig werken en IAC. 

Wat als (samen) spelen niet vanzelf gaat?
Spreker: Els Van Schelvergem

Doelgroep: bubao

"Spelplezier bevorderen door in te spelen op kunnen en aankunnen"

Spel en spelen is belangrijk voor elk kind en jongere. Tijdens het spel verwerken ze ervaringen, ontladen ze stress, kunnen ze genieten ... Welk aanbod past en hoe komen we tegemoet aan de behoeften?  
Het spel ontspoort soms. Hoe leren we dat begrijpen? We bekijken de mogelijkheden en valkuilen van verschillende spelvormen die geïntegreerd kunnen worden in het onderwijsaanbod binnen en buiten de klas. Kun je leren spelen? Welke aanpassingen kunnen we doen om leerlingen in hun spel te ondersteunen, motiveren? 

Zijn kinderen en jongeren met een beperking vaker het slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag?
Spreker: Karen De Wilde

Doelgroep: bubao + buso

"Hoe zorgen we voor een veilig klimaat op school?"

Uit alle onderzoeken blijkt dat de groep van mensen met een beperking meer geconfronteerd wordt met seksueel grensoverschrijdend gedrag.  
Waar heeft dat mee te maken? En hoe kunnen we de risico’s zoveel mogelijk inperken?  
In deze workshop gaan we op zoek naar de verschillende factoren die een rol (kunnen) spelen. Wat is de impact van de beperking zelf? In welke mate speelt onze aanpak mogelijk een rol? Hoe kunnen we preventief te werk gaan en wat als er op school incidenten zijn? 

... niet van toepassing
Spreker: -

   

Bijkomende info:

Presentaties en didactisch materiaal zal digitaal ter beschikking gesteld worden. In de  bevestigingsmail na inschrijving vind je de link terug.

Ben je niet bekend in Vayamundo Oostende? Hier vind je alle grondplannen zodat je vlot je weg naar de verschillende zalen terugvindt. Deze link zal ook staan in je bevestigingsmail.

Bij inschrijving kan je aangeven dat je een kamer deelt. Een gedeelde kamer zal steeds een appartement zijn met aparte slaapkamers, maar wel een gedeelde badkamer. We proberen maximaal rekening te houden met aangeduide keuzes.

Sessies: 5 sessie(s)
Voorwaarde:

Kom je met de wagen? Dan dien je zelf contact op te nemen met vayamundo Oostende om eventueel een parking te reserveren en deze dient ter plaatse betaald te worden.


Voor dit initiatief kan je tot en met woensdag 6 maart 2024 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 465,00 Euro
Lesgever: Loveniers Ann
De Wilde Karen
Bentein Eefje
Roodhooft Helmut
Bisschop Kurt
Van Schelvergem Els
Rongé Wim
Jackers Stany
Jennes Annemie
Van Dun Martine
Verpoest Hans
De bruyn Ellen
Vermeulen Tom
Jaecques Wouter
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Vayamundo Oostende (Inschrijven afgesloten)
Zeedijk 330
8400 Oostende (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 20 maart 2024 van 09:00 tot 17:30
  • donderdag 21 maart 2024 van 09:00 tot 19:00
  • vrijdag 22 maart 2024 van 09:00 tot 12:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.