Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMSKO0LSO230512-01 Professionaliseringsbeleid: van professionaliseringsplan tot lerende organisatie – SO

Tijdens dit initiatief leer je hoe je professionaliseringsplan een houvast is bij het uitbouwen van een sterk professionaliseringsbeleid. Want het leren van je team is meer dan nascholingen volgen. Het gebeurt ook en vooral op school, daar waar professionals met elkaar gaan samenzitten, reflecteren over en samen werken rond hun corebusiness: het leren en onderwijzen. Zo bouwen we aan een sterk, gemotiveerd en professioneel team.

Doelstellingen:
 • Je kan een professionaliseringplan opmaken of optimaliseren zodat het beantwoordt aan de huidige inzichten over professionele ontwikkeling in onderwijs.
 • Je hebt kennis van de regelgeving en van wetenschappelijk onderzoek over het thema.
 • Je krijgt inzicht in de factoren die maken dat professionaliseringsinitiatieven ook impact hebben op het gedrag van je leraren en het leren van de leerlingen.
 • Je ziet in hoe je het professionaliseringsbeleid op jouw school kan versterken.
Doelgroep:
 • Directies
 • Beleidsmedewerkers
 • Kwaliteitscoördinatoren
 • Personeelsverantwoordelijken van het secundair onderwijs
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Er komt heel wat op onze scholen af tegenwoordig, daar kunnen we niet omheen. Met een sterk professionaliseringsbeleid kunnen we ons team versterken in de o zo noodzakelijke professionaliteit om hiermee om te gaan. Het professionaliseringsplan geeft ons hierbij houvast. Maar het draait vooral om samen leren, expertise delen, constant groeien. In deze sessies geven we je houvast, inspireren we en delen we kennis, inzichten en praktijk.

Tijdens deze twee basissessies krijg je voldoende info om je professionaliseringsplan en -beleid te versterken. Nadien kan je nog een verdiepende sessie volgen die ingaat op wat het betekent als school om een lerende organisatie te zijn.

Strategie en methode:

Je toetst je huidige professionaliseringspraktijk af aan de regelgeving en inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Je wisselt uit over je concrete praktijk en leert methodieken kennen om met je team aan de slag te gaan. Zo zetten we je op weg om, via reflectie en inspiratie, je professionaliseringsbeleid verder uit te bouwen.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 10,00 Euro
Lesgever: Keunen Annick
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PCS Hasselt (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 22 februari 2024 van 09:00 tot 12:00
  • maandag 4 maart 2024 van 13:00 tot 16:00
DPCM (Inschrijven afgesloten)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • dinsdag 27 februari 2024 van 13:00 tot 16:00
  • woensdag 13 maart 2024 van 13:00 tot 16:00
Centrum d'Abdij (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Kaart)
 • Reeks 3: (Voorbij)
  • woensdag 28 februari 2024 van 13:00 tot 16:00
  • maandag 18 maart 2024 van 13:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.