Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMSKO0LSO230525-01 Leertraject: succesvol en duurzaam verandering begeleiden

Een school is anno 2024 op zoek naar een evenwicht tussen stabiliteit en vernieuwing in haar streven om krachtig onderwijs te blijven neerzetten. Het bruist vaak van ambitie en ideeën, maar niet zelden moeten we vaststellen dat veranderingsprocessen een moeilijke start kennen, blijven aanslepen of net stilvallen waardoor medewerkers in hun gebruikelijke routines hervallen.

Maar hoe kan je als schoolleider of interne procesbegeleider succesvol veranderingen initiëren op school?

Hoe kan je (leren) navigeren in deze turbulente tijden en hoe transformeer je je school op een duurzame en doordachte wijze?

En hoe kunnen we onze medewerkers op een motiverende wijze blijven gidsen doorheen deze veranderingsprocessen?

In dit traject introduceren we je in verandermanagement en organisatiecoaching en staan we stil bij jouw persoonlijke ontwikkeling als (bege)leider van een concreet veranderproces op jouw school. We focussen op wat nodig is om een veranderingsproces aan te jagen, te faciliteren, te ondersteunen en te verankeren.

Doelstellingen:
 • Je staat stil bij de noden en de context van jouw school en maakt op basis daarvan keuzes bij het uittekenen van het veranderproces.
 • Je krijgt inzicht in het belang van een systemische kijk op het begeleiden van veranderingsprocessen.
 • Je ontdekt verschillende wetenschappelijk onderbouwde theorieën, verandermodellen en praktijkgerichte tools die je inspireren om het veranderproces op jouw school concreet vorm te geven.
 • Je krijgt een introductie in de noodzakelijke stappen van een succesvol veranderingstraject.
 • Je hebt inzicht in jouw eigen (bege)leidersstijl en welke -strategieën passen bij jouw persoonlijk (bege)leiderschap.
 • Je verdiept jouw eigen visie op begeleiden van verandering en groeit daardoor in je persoonlijk (bege)leiderschap.
 • Je leert wat er nodig is om veranderingsprocessen aan te jagen en vervolgens duurzaam, te verankeren.
 • Je weet hoe je je medewerkers motiveert, inspireert en effectief in beweging krijgt.
 • Je weet om te gaan met weerstand en verandermoeheid.
Doelgroep:

Dit traject is er voor iedere interne procesbegeleider in de context van het basis-, secundair of buitengewoon onderwijs, bijvoorbeeld (coördinerend) directeur, beleidsmedewerker, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider... Elke veranderaar is welkom. Als deelnemer is het vooral belangrijk dat je wil bijleren om verandering tot een succes te maken en ben je op zoek naar manieren om dit samen met je collega’s te realiseren. We nodigen deelnemers dan ook uit om met meerdere collega’s deel te nemen aan dit traject.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

8 thematische modules, verdeeld over 4 lesdagen - waarvan 2 volgend schooljaar zullen plaatsvinden.

Tijdens de modules worden actuele en wetenschappelijk onderbouwde theoretische kaders en handige praktijktools op een interactieve manier aangereikt. De lesgevers passen de kaders systematisch toe op de verschillende schoolcontexten. Deelnemers worden uitgenodigd om vervolgens ook zelf de inzichten van elke module te integreren en toe te passen op hun concrete praktijkcasus(sen).

Gebaseerd op het individuele coachingsgesprek en door middel van reflectieopdrachten tijdens of tussen de verschillende modules zetten we elke deelnemer aan tot ontwikkeling van een eigen visie op het effectief (bege)leiden van verandering. Dit zal bijdragen tot het zelfvertrouwen van elke deelnemer en helpen om bewustere keuzes te maken tijdens het veranderproces.

Er is tijdens elke module ook voldoende aandacht voor praktijkcases en het delen van goede voorbeelden.

Strategie en methode:

Het traject bestaat uit:

 • 4 volledige dagen waarin 8 thematische modules aan bod komen;
 • De mogelijkheid tot een individueel coachingsgesprek voor elke deelnemer;
 • De mogelijkheid om tijdens het traject beroep te doen op individuele coaching of teamcoaching op school door één van de lesgevers van het traject.
Bijkomende info:

In de deelnameprijs zit een broodjeslunch per lesdag inbegrepen.

De kostprijs bedraagt 250 euro per deelnemer. We nodigen je uit om met meerdere personen van dezelfde school in te schrijven. De kostprijs bedraagt in dat geval 400 euro voor twee personen of 500 euro als je met drie collega’s inschrijft.

Alle lesdagen worden dit schooljaar reeds gefactureerd. Je school krijgt volgend schooljaar geen nieuwe factuur.

De data voor schooljaar 2024-2025 zijn:

 • Donderdag 26 september 2024 (onder voorbehoud)
 • Donderdag 7 november 2024 (onder voorbehoud)

Het coachingsgesprek bij de start wordt gepland na inschrijving, de betrokken lesgever neemt hiervoor contact op met de ingeschreven deelnemer.
Verdere coaching of teamcoaching wordt op maat bepaald tijdens het traject.

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 3 dagen op voorhand inschrijven en tot 10 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 250,00 Euro
Lesgever: Gillard Katleen
Scheirs Veerle
Keunen Annick
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Wachtlijst - Volzet? Schrijf je hier in!
(Kaart)
 • Reeks 2:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Afgelast)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • donderdag 25 april 2024 van 09:30 tot 16:30 (Afgelast)
  • vrijdag 31 mei 2024 van 09:30 tot 16:30 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.