Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMCSO0DLP230230-07 Een sterk A-team: traject leerwinst zichtbaar maken Vlaanderenbreed

Wij hopen jullie met dit traject nog sneller en krachtiger te ondersteunen bij het lesgeven, met als doel het lesgeven in de A-finaliteit te versterken voor wiskunde en Nederlands op het vlak van effectieve didactiek.
Doelstellingen:
  • Het schoolteam (leidinggevende(n), middenkader én leraren) versterkt zelfgekozen aspecten van zijn pedagogisch beleid vanuit een gedragen visie op algemene vorming in de A-finaliteit.
  • De leraar versterkt het leerproces van alle leerlingen voor Nederlands en/of wiskunde in de A-finaliteit door het maken van bewuste didactische keuzes.
  • De leraar brengt de beoogde leerdoelen op een didactische sterke manier over.
  • De leraar focust op het behalen van leerwinst bij de leerlingen.
Doelgroep:
  • Leraren A-finaliteit 2de en 3de graad algemene vakken
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Vanuit de pedagogische begeleiding stellen we met het project 'Een sterk A-team'' voor. Dit project heeft als doel het lesgeven in de A-finaliteit te versterken voor wiskunde en Nederlands op het vlak van effectieve didactiek.
Er is een aanbod voor deze drie aspecten, een schoolteam maakt vanuit hun noden een keuze welk(e) traject(en) ze volgen.

In het traject voor Nederlands ligt de focus bij het lezen en schrijven bij laaggeletterde jongeren. Samen met collega’s wordt een planmatige en procesgerichte aanpak uitgewerkt met concrete en samen uitgewerkte acties (twaalfwekentraining) van lees- en schrijfvaardigheid binnen de lessen Nederlands. We willen zo de lees- en schrijfvaardigheid van de leerlingen in de A-finaliteit bevorderen om meer kansen op toekomstig studiesucces te creëren.

Voor wiskunde vertrekken we vanuit het leerplandoel rond probleemoplossend denken en krijgen leraren inzichten en didactische handvaten om deze doelstelling in hun les te realiseren.
Het traject beoogt dat leerlingen leren om problemen over allerhande contexten op te lossen, gebruikmakend van hun wiskundige kennis en vaardigheden.

Op didactisch vlak verwerven leraren inzicht in de didactische mogelijkheden om leerwinst te monitoren en zichtbaar te maken en worden ze begeleid in de toepassing ervan. We ontdekken hoe we leerlingen kunnen aansturen, vooruitgang kunnen laten boeken, en dit ook duidelijk zichtbaar kunnen maken voor zowel de leerkracht als de leerling. Er komt een focus op leerwinst bij leerlingen zowel op korte als lange termijn, op een resultaatgerichte manier.

Strategie en methode:

Er is een aanbod voor drie aspecten. Een schoolteam maakt vanuit hun noden een keuze welk(e) traject(en) ze volgen.

Dit aanbod wordt herhaald in het tweede trimester. Inschrijven voor deze reeksen kan vanaf oktober 2023. Via deze link vind je de data en plaatsen van de reeksen in het tweede trimester van schooljaar '23 - '24. Reserveer de data alvast in je schoolkalender.

Bijkomende info:
Leraren hebben gedurende het traject een laptop nodig.
Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met donderdag 18 april 2024 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 10,00 Euro
Lesgever: Debraekeleer Tom
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
DPCM (Inschrijven afgesloten)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 1: (Inschrijven afgesloten)
    • donderdag 25 april 2024 van 13:00 tot 16:00
    • woensdag 29 mei 2024 van 09:00 tot 12:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.