Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPBES0FBI230075-10 Opleiding gemengde btw-plichtigheid schoolbesturen van het vrij gesubsidieerd onderwijs

Doelstellingen:
 • Kunnen bepalen of je vzw gemengd btw-plichtig moet worden.
 • Weten welke stappen je moet zetten om van je vzw een gemengd btw-plichtige vzw te maken.
 • Weten of het aangewezen is om met een algemeen verhoudingsgetal te werken of met reëel gebruik.
 • Weten wat je verplichtingen zijn als je gemengd btw-plichtig bent geworden.
Doelgroep:
 • Financieel verantwoordelijken en administratief medewerkers van onderwijsinstellingen die lid zijn van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Je schoolbestuur maakt steeds vaker zelf facturen aan voor openstelling van infrastructuur, aanrekeningen aan andere rechtspersonen (scholengemeenschappen, scholengemeenschapsinstellingen, andere schoolbesturen) en voor verkoop van elektriciteit (zonnepanelen en/of laadpalen). Dat zijn btw-plichtige verkopen die soms nog van de btw kunnen worden vrijgesteld door de btw-vrijstelling kleine ondernemingen. Maar de omzet kan daar te groot voor worden. Tegen 1 januari 2026 moet je facturen aan ondernemingen en rechtspersonen elektronisch aanmaken en versturen. Door die e-facturatie zal de btw-administratie beter kunnen opvolgen of je vzw voldoet aan alle btw-regels. Hoe bepaal je wanneer de tijd is aangebroken om het statuut van gemengd btw-plichtige vzw aan te vragen? Hoe moet je het statuut van gemengd btw-plichtige vzw aanvragen? Kies je beter voor een algemeen verhoudingsgetal of voor reëel gebruik? In welke zin veranderen de btw-plichtige facturen die je opstelt? En verandert er iets bij de aanrekening van leerlingenbijdragen? Moet je een maandelijkse of kwartaalaangifte doen? Hoe begin je aan zo een periodieke aangifte? Wat is verlegging van heffing? Hoe trek je btw af? Is dat interessant? Wat is een klantenlisting?

Strategie en methode:

Deelnemers krijgen een uiteenzetting aan de hand van een PowerPointpresentatie (docerend lesgeven) en digitaal cursusmateriaal. Er wordt zoveel mogelijk geïllustreerd met voorbeelden en gewerkt met vraag en antwoord. De docent voorziet een lichte nazorg.

Bijkomende info:

Dit initiatief is uitsluitend toegankelijk voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Eerste keer in het aanbod.

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 2 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 120,00 Euro
Lesgever: Buelens Bart
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 18 april 2024 van 13:00 tot 16:00
Wachtlijst - Volzet? Schrijf je hier in!
(Kaart)
 • Reeks 2:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.