Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMLER0BLL230547-01 ProfS LSC - vervolgsessies 'samenwerking en rollen', 'persoonlijk leiderschap' en keuze tussen personeelsreglementering of verdieping handelingsplanmatig werken.

Tijdens de eerste vervolgsessie ga je in de diepte aan de slag met de poster 'doelgerichte samenwerking tussen school gewoon onderwijs, PBD, CLB en LSC' en mogelijke rollen van de leerondersteuners. De tweede dag is een vervolg op 'persoonlijk leiderschap' waarover je een initiatie kreeg van Peter Van Iseghem tijdens de tweedaagse in oktober 2023. 

Doelstellingen:

Voor donderdag 7 maart 2024, 'samenwerking en rollen':

 • je krijgt duiding over de decretale rollen van de school, de pedagogische begeleiding, het CLB en het leersteuncentrum op vlak van leerlingenbegeleiding
 • je gaat met elkaar in gesprek over de uitdagingen en de mogelijkheden om vanuit deze verschillende opdrachten en rollen verbindend samen te werken en illustreert dit met voorbeelden uit de praktijk
 • je verkent reflectievragen op hierover in gesprek te gaan
 • je leert verschillende rollen van leerondersteuners kennen op basis van nieuw onderzoek, uitgevoerd door UCLL
 • je gaat met elkaar in gesprek over de herkenbaarheid en bruikbaarheid van deze rollen en illustreert dit met voorbeelden uit de praktijk

Voor maandag 25 maart, voormiddag 'persoonlijk leiderschap'; namiddag: keuze uit sessie over personeelsreglementering op maat van de LSC of verdieping handelingsplanmatig werken:

 • We zetten verder in op groepsvorming met de LSC en specifieke LSC en werken samen aan verbinding en identificatie
 • Je werkt verder aan het versterken van je(persoonlijk)leiderschap:
  • welke kwaliteiten van het leiderschap worden aangesproken?
  • energie verzamelen om leiderschap te voeden.
  • Het leiden van samenwerking - werken met groepen/ groepsontwikkeling.
Doelgroep:

Directies en coördinatoren van de leersteuncentra en specifieke leersteuncentra van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Deze twee vormingsdagen zijn een vervolg op de tweedaagse ProfS voor directies en coördinatoren van de leersteuncentra en specifieke leersteuncentra van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Op basis van de noden die op het einde van de tweedaagse werden bevraagd, organiseren we twee vervolgdagen.

De eerste dag gaat over doelgerichte samenwerking tussen de verschillende actoren op vlak van leerlingenbegeleiding, namelijk de scholen gewoon onderwijs, de pedagogische begeleiding, de CLB's en de leersteuncentra. We verkennen hier ook de verschillende rollen die leerondersteuners kunnen opnemen in deze samenwerking.

De tweede dag bouwt in de voormiddag verder op 'persoonlijk leiderschap'. Wat betekent het voor jou om in een leidinggevende functie te staan in je (specifiek) leersteuncentrum? Hoe heb je de voorbije periode ervaren? Hoe ga je om met het leiden van samenwerking? Hoe kan je je leiderschap versterken? Aan de hand van kaders en reflectievragen ga je hier samen mee aan de slag. 

De tweede dag in de namiddag heb je de keuze tussen een sessie over personeelsregelgeving, op maat van de leersteuncentra en specifieke leersteuncentra, en een sessie 'verdieping leersteun vorm geven op basis handelingsplanmatig werken'. Bij inschrijven kan je je keuze duidelijk maken.

Workshops:
Aanbod workshops sessie 4 deel 1
maandag 25 maart 2024 van 13:00 tot 16:00
Personeelsreglementering
Spreker: Collega dienst personeel

Personeelsreglementering op maat van de leersteuncentra en specifieke leersteuncentra.

Leersteun vorm geven op basis handelingsplanmatig werken
Spreker: Collega dienst lerenden

Verdiepende sessie

Strategie en methode:

Deze twee vormingsdagen zijn een vervolg op de tweedaagse ProfS voor directies en coördinatoren van de leersteuncentra en specifieke leersteuncentra van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Op basis van de noden die op het einde van de tweedaagse werden bevraagd, organiseren we deze twee vervolgdagen. De deelnemers krijgen input en er is veel ruimte voor het delen van ervaringen en samen reflecteren. 

We onthalen je vanaf half negen met koffie en voorzien een lunch.

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met woensdag 6 maart 2024 inschrijven en tot en met donderdag 22 februari 2024 uitschrijven.
Bijdrage: 53,00 Euro
Lesgever: Ranschaert Inge
De Praitere Gunther
Jennes Annemie
Eggermont Sofie
Van Iseghem Peter
Gastmans Jana
Vermandere Conny
Jansen Katrien
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
DPCM (Inschrijven afgesloten)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 7 maart 2024 van 09:00 tot 16:00
  • maandag 25 maart 2024 van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.