Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPBES0INF230076-09 Werk maken van toegankelijke scholen

Doelstellingen:
  • Door het organiseren van de studiedag beogen Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Inter een wezenlijke en positieve bijdrage te leveren aan het creëren van toegankelijke en inclusieve schoolomgevingen voor alle betrokkenen
Doelgroep:
  • Alle personen die zich in hun (dagelijkse) werking toeleggen op schoolinfrastructuur
  • Alle personen die een toegankelijke en gebruiksvriendelijke leeromgeving voor iedereen willen creëren in scholen van het katholiek onderwijs in Vlaanderen
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen i.s.m. Inter
Inhoud:

Diversiteit wordt als gegeven meegenomen in elk ontwerp- en investeringstraject.

'Toegankelijkheid' vormt de kernkwaliteit van een gebouw, de omgeving, de informatie, communicatie, en de dienstverlening. De wezenlijke eigenschappen van toegankelijkheid omvatten bereikbaarheid, betreedbaarheid, begrijpbaarheid, en bruikbaarheid. De fundamentele boodschap van integrale toegankelijkheid is dat de omgeving zich maximaal moet aanpassen aan de talenten en beperkingen van kinderen en jongeren, en niet andersom. Het belang van toegankelijkheid is niet beperkt tot leerlingen, maar strekt zich uit tot leerkrachten, ouders en grootouders. Toegankelijkheid betekent concreet een gebouw dat voor iedereen eenvoudig te gebruiken is.

Het begin van het programma omvat een verkenning van toegankelijkheid in het onderwijs, met aandacht voor diverse doelgroepen.

Verder komt toegankelijkheid in het bouwproces aan bod. Hierbij staat de vraag centraal hoe je als opdrachtgever de ambitie voor toegankelijkheid kan integreren in ontwerpopdrachten.

Toegankelijk bouwen wordt geïllustreerd aan de hand van inspirerende foto's en tekeningen. De inleidende fase behandelt kort de regelgeving met betrekking tot toegankelijkheid (wat moet, wat mag), waarna de focus verschuift naar inclusiviteit in het ontwerpproces. Aspecten zoals gebruikscomfort, ergonomie, zintuiglijk comfort, wayfinding, en het gebruik van kleuren worden uitgebreid besproken. Daarnaast wordt ingegaan op de beschikbare dienstverlening voor bouwheren en ontwerpers, zoals adviesverlening, het label voor toegankelijkheid, de GRO als duurzaamheidsinstrument, en zelfhulpmiddelen zoals de Inspiratiebundel.

Als laatste wordt oplossingsgerichte begeleiding door een toegankelijkheidsscreening besproken. De nadruk wordt eveneens gelegd op quick wins met betrekking tot gebouwbeheer.

Strategie en methode:

Er wordt een presentatie gegeven afgewisseld met filmpjes en goede voorbeelden.
Er is ruimte voor vragen van deelnemers.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 21 mei 2024 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 60,00 Euro
Lesgever: Verduyckt Kristof
Polders Kathleen
Cautreels Ann
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
  • Reeks 1:
    • woensdag 22 mei 2024 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.