Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPSKO3LSO230548 Middenkadercongres Regio Limburg

Succes voor élke leerling!

Doelstellingen:
 • Op het einde van de dag heb je nieuwe collega’s leren kennen (netwerking).
 • Op het einde van de dag heb je kennis en ervaringen uitgewisseld met collega’s.
 • Op het einde van de dag heb je inzicht in hoe je stappen kan zetten om elke leerling succeservaringen te laten beleven.
Doelgroep:
 • middenkader
 • leerlingenbegeleiders
 • coördinatoren
 • TA/TAC
 • beleidsmedewerkers
 • zorgcoördinatoren
 • leerondersteuners
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Programma:

 • 08.30-09.00 uur: ontvangst met koffie en koffiekoeken
 • 09.00-09.10 uur: Intro
 • 09.10-10.10 uur: Keynote: Effectieve didactiek
 • 10.10-10.30 uur: Pauze
 • 10.30-12.00 uur: Workshops
 • 12.00-12.45 uur: Middagpauze met broodjeslunch
 • 12.45-14.15 uur: Workshops
 • 14.15-14.30 uur: Pauze
 • 14.30-16.00 uur: Inspiratiesessie - interactieve werkvorm
 • 16.00- … uur: afsluiter met receptie met een hapje en drankje
Workshops:
Aanbod workshops sessie 1 deel 1
vrijdag 3 mei 2024 van 09:10 tot 10:10
Keynote: Effectieve didactiek
Spreker: Nico Brebels

Iedereen zegt dat leraren het verschil maken en dat is ook zo! Maar hoe komt het dat de ene leraar meer verschil maakt dan de ander? Effectieve didactiek is het antwoord. Leraren die veel verschil maken zetten de juiste strategieën in op de juiste momenten.
In deze keynote nemen we jullie mee in de wereld van effectieve didactiek, wat werkt er en hoe kunnen we leraren hierbij ondersteunen om meer effect te hebben op het leren van de leerlingen.
We delen hier wat van de wetenschap hierover, de technieken zelf en manieren om binnen je team hiermee aan de slag te gaan!

Aanbod workshops sessie 1 deel 2
vrijdag 3 mei 2024 van 10:30 tot 12:00
Hoe effectief aan de slag op onze school met effectieve didactiek?
Spreker: Nico Brebels

In deze workshop bouwen verder op de inhoud van de Keynote. We nemen een kijkje in een van de scholen die met dit onderwerp aan de slag is gegaan. Ze delen hun verhaal over hoe ze dit hebben aangepakt en welke effecten ze zien bij hun leraren en leerlingen.
Uiteraard maken we ook tijd en ruimte om na te denken over de eigen praktijk, welke kansen jullie kunnen benutten op jullie scholen!

Getuigenis effectieve didactiek vanuit Keynote
Spreker: Aleide Vanmol en Hanne Debosscher (middenkader Zavo Zaventem)

Wij organiseren een studiekot op onze campus. Daar vertrekken wij vanuit het belang van “begeleid inoefenen” dat we ook terugvinden in het kader “Lessen met Effect” (gecreëerd door Katholiek Onderwijs Vlaanderen).
Hoe kunnen wij leerlingen duurzamer helpen studeren? Wij demonstreren bepaalde leerstrategieën aan de hand van de door de leerlingen aangebrachte onderwerpen, bv. een stukje leerstof aardrijkskunde in het geheel plaatsen, toetsvragen verzinnen voor Maatschappelijke Vorming, een exit ticket maken voor de les Geschiedenis, een definitiedriehoekje opstellen voor Wiskunde…
Dan doen wij dit samen. Vervolgens proberen de leerlingen dit zelf. Op een volgend begeleid studiekot maken we de balans op: werkte dit nu voor de leerling? Waaraan merkt de leerling dat? Wat kan er geborgen, geband of bijgestuurd worden?
Wij hopen dit samen met jullie te verkennen zodat we jullie kunnen inspireren voor jullie school op basis van onze ervaringen.

Hoe aan de slag met effectieve leerling- en ouderbetrokkenheid om élke leerling op de schoolbank te houden/krijgen?
Spreker: Rebecca Lowie (Stedelijk Meldpunt Onderwijs) en Joris Aerts (coördinator zorg - Atlascollege Genk)

Joris en Rebecca slaan de handen in elkaar om zich in te zetten om leerlingen met bepaalde noden te ondersteunen zodat élke leerling tot leren komt. Wanneer er ondersteuningsnoden zijn rond welzijn, gedrag, motivatie, vroegtijdig schoolverlaten wordt er gekeken waar en hoe ondersteuning geboden kan worden zodat élke leerling succes kan ervaren.

Hoe aan de slag met effectieve beeldvorming zodat élke leerling tot leren komt?
Spreker: Conny Witters en Sofie Bylois (Atlascollege Genk)

Hoe kunnen we als schoolteam vanuit brede beeldvorming onze onderwijsleerpraktijk afstemmen op de leernoden van onze leerlingen zodat élke leerling tot leren komt? Samen verkennen we het belang van een goede beeldvorming als start van het leerproces én de rol die de begeleidende klassenraad daar in kan (of zou moeten) spelen. De directie van de school getuigt over het proces dat zij als schoolteam hebben afgelegd in het in beeld brengen van de leerling tijdens begeleidende klassenraden en hoe de vakgroepen hiermee aan de slag zijn gegaan.

Hoe effectief aan de slag met het ROK?
Spreker: Anke Van Roey

Iedereen inspecteur? Zijn we tevreden over ons werk? Top! Maar hoe weten we of het goed is? Hoe kunnen we ons op een originele, interactieve, creatieve en gewoonweg leuke manier voorbereiden op een inspectiebezoek? Tijdens deze workshop leer je een methode kennen om je werking met een kritische blik te bekijken, dit met het ROK als basis en gewapend met een reeks vragen.

Hoe aan de slag met een effectief taalbeleid?
Spreker: Ann Reyskens

We verkennen samen hoe je aan de slag kan gaan om een taalbeleid effectief impact te laten hebben op élke leerling. Verschillende mogelijke acties rond taalbeleid worden getoond en in kaart gebracht aan de hand van de PDCA-cirkel. Dit omvat het in kaart brengen van taalachterstand, begeleiding door middel van verschillende acties, opvolging van deze acties en bijstellen van de doelen en acties rond taal.

Aanbod workshops sessie 2 deel 1
vrijdag 3 mei 2024 van 12:45 tot 14:15
Hoe effectief aan de slag op onze school met effectieve didactiek?
Spreker: Nico Brebels

In deze workshop bouwen verder op de inhoud van de Keynote. We nemen een kijkje in een van de scholen die met dit onderwerp aan de slag is gegaan. Ze delen hun verhaal over hoe ze dit hebben aangepakt en welke effecten ze zien bij hun leraren en leerlingen.
Uiteraard maken we ook tijd en ruimte om na te denken over de eigen praktijk, welke kansen jullie kunnen benutten op jullie scholen!

Getuigenis effectieve didactiek vanuit Keynote
Spreker: Aleide Vanmol en Hanne Debosscher (middenkader Zavo Zaventem)

Wij organiseren een studiekot op onze campus. Daar vertrekken wij vanuit het belang van “begeleid inoefenen” dat we ook terugvinden in het kader “Lessen met Effect” (gecreëerd door Katholiek Onderwijs Vlaanderen).
Hoe kunnen wij leerlingen duurzamer helpen studeren? Wij demonstreren bepaalde leerstrategieën aan de hand van de door de leerlingen aangebrachte onderwerpen, bv. een stukje leerstof aardrijkskunde in het geheel plaatsen, toetsvragen verzinnen voor Maatschappelijke Vorming, een exit ticket maken voor de les Geschiedenis, een definitiedriehoekje opstellen voor Wiskunde…
Dan doen wij dit samen. Vervolgens proberen de leerlingen dit zelf. Op een volgend begeleid studiekot maken we de balans op: werkte dit nu voor de leerling? Waaraan merkt de leerling dat? Wat kan er geborgen, geband of bijgestuurd worden?
Wij hopen dit samen met jullie te verkennen zodat we jullie kunnen inspireren voor jullie school op basis van onze ervaringen.

Hoe aan de slag met effectieve leerling- en ouderbetrokkenheid om élke leerling op de schoolbank te houden/krijgen?
Spreker: Rebecca Lowie (Stedelijk Meldpunt Onderwijs) en Joris Aerts (coördinator zorg - Atlascollege Genk)

Joris en Rebecca slaan de handen in elkaar om zich in te zetten om leerlingen met bepaalde noden te ondersteunen zodat élke leerling tot leren komt. Wanneer er ondersteuningsnoden zijn rond welzijn, gedrag, motivatie, vroegtijdig schoolverlaten wordt er gekeken waar en hoe ondersteuning geboden kan worden zodat élke leerling succes kan ervaren.

Hoe aan de slag met effectieve beeldvorming zodat élke leerling tot leren komt?
Spreker: Conny Witters en Sofie Bylois (Atlascollege Genk)

Hoe kunnen we als schoolteam vanuit brede beeldvorming onze onderwijsleerpraktijk afstemmen op de leernoden van onze leerlingen zodat élke leerling tot leren komt? Samen verkennen we het belang van een goede beeldvorming als start van het leerproces én de rol die de begeleidende klassenraad daar in kan (of zou moeten) spelen. De directie van de school getuigt over het proces dat zij als schoolteam hebben afgelegd in het in beeld brengen van de leerling tijdens begeleidende klassenraden en hoe de vakgroepen hiermee aan de slag zijn gegaan.

Hoe effectief aan de slag met het ROK?
Spreker: Anke Van Roey

Iedereen inspecteur? Zijn we tevreden over ons werk? Top! Maar hoe weten we of het goed is? Hoe kunnen we ons op een originele, interactieve, creatieve en gewoonweg leuke manier voorbereiden op een inspectiebezoek? Tijdens deze workshop leer je een methode kennen om je werking met een kritische blik te bekijken, dit met het ROK als basis en gewapend met een reeks vragen.

Hoe aan de slag met een effectief taalbeleid?
Spreker: Ann Reyskens

We verkennen samen hoe je aan de slag kan gaan om een taalbeleid effectief impact te laten hebben op élke leerling. Verschillende mogelijke acties rond taalbeleid worden getoond en in kaart gebracht aan de hand van de PDCA-cirkel. Dit omvat het in kaart brengen van taalachterstand, begeleiding door middel van verschillende acties, opvolging van deze acties en bijstellen van de doelen en acties rond taal.

Hoe effectief aan de slag met werkplekleren?
Spreker: Barbara Heyde en Koen Stassen

Verschillende vormen van werkplekleren kunnen een meerwaarde bieden voor de realisatie van de leerplannen in de A- en D/A-finaliteit. De school heeft de ruimte om een beleid uit te stippelen over welke vormen van werkplekleren een plaats krijgen in de lespraktijk en met welk doel werkplekleren wordt ingezet.
In deze sessie gaan we in op de afwegingen die je kan maken bij het uitstippelen van een eigen beleid voor werkplekleren en op de regelgeving die van toepassing is voor het organiseren van stages en andere vormen van werkplekleren.

Bijkomende info:

Inbegrepen in de prijs: koffie en koffiekoeken bij ontvangst, broodjeslunch en afsluitend glaasje

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met woensdag 24 april 2024 inschrijven en tot en met vrijdag 19 april 2024 uitschrijven.
Bijdrage: 120,00 Euro
Lesgever: Stassen Koen
Van Roey Anke
Reyskens Ann
Vanmol Aleide
Bylois Sofie
Brebels Nico
Aerts Joris
Witters Conny
Heyde Barbara
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PCS Hasselt (Afgelast)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • vrijdag 3 mei 2024 van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.