Aanmelden
Laden…

Even geduld...

SUBPBES0INT220379-38 Studiedag seksueel grensoverschrijdend gedrag

De documentairereeks Godvergeten (uitgezonden op Canvas, september 2023) heeft ons zwaar geraakt. Binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen willen we dit moment aangrijpen om onze aanpak en preventie van grensoverschrijdend gedrag te verduidelijken vanuit ons pedagogisch project en onze instellingen het belang van een bewust beleid te laten inzien waardoor misbruik zoveel mogelijk vermeden kan worden. We hopen dat de procedures die we jullie gaan voorleggen, op weg helpen om met meldingen om te gaan.

Doelstellingen:
 • Je kent de visie op seksueel grensoverschrijdend gedrag die kadert binnen het project van de Katholieke dialoogschool.
 • Je krijgt inzicht in het belang van een preventie-, reactie- en kwaliteitsbeleid met betrekking tot het thema.
 • Je krijgt handvatten om een eigen beleid vorm te geven.
 • Je maakt kennis met de wijze waarop Katholiek Onderwijs Vlaanderen de instellingen ondersteunt bij een incident of bij de uitwerking van een preventie- en kwaliteitsbeleid.
 • Je maakt kennis met goede praktijkvoorbeelden.
Doelgroep:
 • besturen en directies van al onze instellingen
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Tijdens deze studiedag luisteren we naar praktijkervaringen over de impact van seksueel grensoverschrijdend gedrag en over hoe besturen/instellingen hiermee zijn omgegaan. We focussen zowel op seksueel grensoverschrijdend gedrag uit het verleden als op actueel grensoverschrijdend gedrag. We geven daarnaast inhoudelijke inzichten rond de uitbouw van een preventie- en kwaliteitsbeleid en verwijzen daarbij naar bestaand concreet materiaal. We maken van de gelegenheid gebruik om toe te lichten hoe wij als organisatie onze instellingen ondersteunen wanneer er zich een incident voordoet, wie de contactpersonen zijn en waar er informatie te vinden is. Wat betreft ondersteuning bekijken we dit thema breed: grensoverschrijdend gedrag vanuit een machtspositie (tussen leraren/opvoeders en leerlingen), tussen personeelsleden onderling, tussen leerlingen onderling.

Strategie en methode:
 • Kennis en inzicht verwerven: getuigenissen door diverse leden en duiding met toelichting door begeleiders van katholiek onderwijs en CLB 
 • Vaardigheden verwerven: ter beschikking stelling van tools en materiaal 
 • Steun vinden: via de contactgegevens van begeleiders met expertise op dit terrein 
Bijkomende info:

Bij het inschrijven kan je kiezen om deel te nemen aan de broodjeslunch.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 27 mei 2024 inschrijven en tot en met woensdag 22 mei 2024 uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: De Wilde Karen
Dingenen Anja
Bressers Katrien
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Odisee (Inschrijven afgesloten)
Huart Hamoirlaan 136
1030 Schaarbeek (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 29 mei 2024 van 09:30 tot 13:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.