Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPBES0WEL230011-24 Terugkomdag preventieadviseurs. Crisissituatie: zandbakoefening

Via deze professionalisering wil de stuurgroep preventieadviseurs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel aan preventieadviseurs van katholieke onderwijsinstellingen de gelegenheid bieden praktische informatie te krijgen en/of in te oefenen over procedures die moeten worden gevolgd in een crisissituatie. Dat gebeurt in samenwerking met Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
De preventieadviseur van de interne dienst op school is wettelijk verplicht zich bij te scholen – zie Codex Titel II. Hoofdstuk I, art. 23.

Doelstellingen:
  • Je krijgt inzicht in de verschillende rollen en stappen in een crisissituatie.
Doelgroep:

Dit is een individugerichte nascholing voor preventieadviseurs van scholen van het katholiek gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs, volwassenenonderwijs of van katholieke internaten die door hun schoolbestuur voltijds of deeltijds aangesteld zijn of zullen worden als preventieadviseur. De nascholing richt zich op preventieadviseurs van alle niveaus.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Programma

08.00 uur: onthaal
09.00 uur: verwelkoming
09.10 uur: uitvoering van ‘zandbakoefening’: een eerste groep zal participeren, een tweede groep zal observeren.
12.00 uur: afsluiting

Strategie en methode:

Bij inschrijving duid je als deelnemer aan of je actief wil participeren aan de oefening of je wil observeren.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met woensdag 24 april 2024 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 60,00 Euro
Lesgever: Wauters Franky
Vandenbempt Chris
Vanharen Dany
Vanorbeek Kristel
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Don Bosco Onderwijscentrum vzw (Inschrijven afgesloten)
Don Boscolaan 15
3050 Oud-Heverlee (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • donderdag 25 april 2024 van 09:00 tot 12:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.