Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMSKO0DGL230052-17 Databistro ‘succesvol oriënteren binnen de modernisering SO’: what’s in it for me? Databistro 24-25

Databistro mikt op het monitoren van leerlingenstromen op een cyclische en systematische manier. Het belang staat buiten kijf. Als leerlingen in een passende studierichting zitten, komt er veel energie vrij voor leerkrachten en leerlingen. Concreet bestaat de Databistro uit een eenvoudig praktijkonderzoek rond succesvolle leerlingenstromen. We bieden extra ondersteuning via een brede waaier aan sessies (als dit nodig blijkt) en/of verrijking van het onderzoek via extra databronnen.

Optimaal beschouw je Databistro als een flankerend duurzaam praktijkonderzoek waarmee je informatie ophaalt en analyseert over je eigen leerlingenstromen. Nog dit schooljaar gerichte keuzes maken, garandeert een soepele (door-)start van het traject Databistro 24-25. Je kan bepalen welke plaats dit traject inneemt ter versterking van het onderwijskundig beleid en de professionalisering van het schoolteam.

Doelstellingen:
 • Je begrijpt het belang van de Databistro en bent in staat om gericht keuzes maken naar volgend schooljaar toe
 • Je begrijpt hoe je het praktijkonderzoek van de Databistro kan inzetten om de mindset van het lerarenteam te versterken in de richting van succes voor élke leerling
 • Je begrijpt hoe je kan samenwerken met het schoolbestuur rond succesvolle leerlingenstromen vanuit een heldere rol voor elke partij
Doelgroep:
 • Onderwijskundige leiders (directeurs en anderen)
 • Medewerkers betrokken bij de aansturing van de onderwijsloopbaan
 • Medewerkers die de datageletterdheid in het lerarenteam versterken
 • Leerkrachten die hun datageletterdheid via onderzoek over leerlingenstromen willen versterken

 • Schoolbestuurders die de datageletterdheid van hun scholen willen versterken
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In deze sessie blikken we vooruit op de mogelijkheden binnen de Databistro 24-25. Via een gedifferentieerde aanpak kan élke school zijn traject samenstellen zodat ieder via het onderzoek verder kan werken aan meer succesvolle onderwijsloopbanen. Het is optimaal om nog dit schooljaar na te denken over de stappen  om de impact op de leerlingenstromen te verhogen. ‘Welke doelgroepen betrek ik wanneer?’.

Strategie en methode:

Het accent van deze sessie ligt op de exploratie van de gewenste impact en de bijhorende keuzes. Om dieper in te gaan op het concrete praktijkonderzoek voorzien we sessies bij het begin van volgend schooljaar.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Er is geen voorkennis nodig voor deze sessie. Het is een goed idee om deel te nemen met verschillende mensen van je team. We mikken met dit traject op de uitvoering van een praktijkonderzoek op school, liefst samen met leerkrachten. 


Voor dit initiatief kan je tot en met woensdag 5 juni 2024 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Debbaut Bart
Impens Kristine
Witters Conny
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 6 juni 2024 van 16:00 tot 17:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.