Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMLER0BLL240028-03 Diversiteit – Thema’s diversiteit. Webinar: "schoolcultuur versus straatcultuur"

Tijdens dit initiatief leer je meer over straatcultuur. Je krijgt inzicht in wat straatcultuur is en hoe je ermee kan omgaan binnen je eigen schoolcultuur. Straatcultuur is niet los te zien van verbindend schoolklimaat en omgaan met diversiteit. De webinar is dan ook interessant voor iedereen op je school die een betere aansluiting wil met de leefwereld van je leerlingen.

Doelstellingen:
 • Je kent het verschil tussen straatcultuur en schoolcultuur.
 • Je ziet het verband tussen plaats op de sociale ladder en straatcultuurgedrag.
 • Je weet welke invloed straatcultuur heeft op het gedrag van leerlingen.
 • Je ziet het belang in van het terugwinnen van de leercultuur.
 • Je ziet het verband met de visie van de school op diversiteit, verbinding, herstelgericht werken en het omgaan met “harde” jongeren.
 • Je ontvangt handvatten om hiermee in je dagdagelijkse schoolpraktijk aan de slag te gaan.
Doelgroep:
 • Directies BuSO en SO
 • Leraren BuSO en SO
 • Middenkader BuSO en SO
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In dit webinar staan we stil bij de straatcultuur die onze scholen binnensluipt. Dit vraagt om een doordacht beleid rond diversiteit en verbindend schoolklimaat waarbij alle stakeholders (ouders, leerlingen, school) worden betrokken. Maar wat is een straatcultuur? En hoe voer je hier een beleid rond zowel op schoolniveau als in je klas?

Hoe vergroot je de handelingsbekwaamheid rond omgaan straatcultuur? Hoe houd je de verbinding met jongeren die meer geïnteresseerd zijn in de straatcultuur dan in de schoolcultuur? Wat zet je in om deze jongeren terug te betrekken bij de schoolcultuur?

We gaan aan de slag met aantal theoretische kaders rond straat- en schoolcultuur. Daarnaast krijg je ook handvatten om hiermee in je school- en klaspraktijk aan de slag te gaan.

Strategie en methode:

Informatief en actieve werkvorm.

Bijkomende info:

Concrete vragen of casussen kan je vooraf doorsturen naar jurgen.viaene@katholiekonderwijs.vlaanderen

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

De deelnemers hebben minimale kennis van de fundamenten Verbindend schoolklimaat en diversiteit van het vademecum Zorgbreed en kansenrijk onderwijs.


Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 10,00 Euro
Lesgever: Viaene Jurgen
Bressers Katrien
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online sessie
(Kaart)
 • Reeks 1:
  • donderdag 24 oktober 2024 van 13:00 tot 15:00
 • Reeks 2:
  • donderdag 3 april 2025 van 13:00 tot 15:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.