Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0DLP240061-WIS-2TM Rijke rekentaal in de kleuterklas

Gerichte aandacht voor een rijke rekentaal in het kleuteronderwijs betekent dubbele winst: de kleuter ontwikkelt op het vlak van wiskundig denken en verrijkt tegelijkertijd zijn taalvaardigheid. 

Doelstellingen:
  • Je krijgt zicht op het belang van een rijke rekentaal in de kleuterklas vanuit het leerplan.
  • Je ontdekt praktische tools om met een rijke rekentaal aan de slag te gaan in jouw klas.
  • Het schoolteam basisonderwijs bouwt een krachtige reken/wiskunde-leeromgeving uit met effectieve didactiek en aandacht voor wiskunde(taal) vanaf de kleuterschool. 
Doelgroep:
  • Team kleuteronderwijs
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De rol van taal bij het leren van rekenen-wiskunde is enorm. 

Rekentaal kreeg dan ook een duidelijke plaats in het leerplan en dit vanaf de kleuterklas. In de leerlijnen lees je tal van rekenbegrippen die jonge kinderen onderzoeken en de woorden die ze daarbij leren gebruiken. 

In deze nascholing krijg je concrete handvatten om aan de slag te gaan met rijke rekentaal in jouw kleuterklas vanuit het leerplan. We onderzoeken hierbij de mogelijkheden van prentenboeken die bulken van rekentaal en maken ook kennis met de vertaalcirkel van Ceciel Borghouts.

Strategie en methode:

We bouwen de sessie interactief op waarbij we afwisselend in grote en kleine groepen werken. We hanteren werkvormen en oefeningen die het leren van de deelnemers stimuleren. Je werkt actief met het leerplan, praktijkvoorbeelden en het schema voor een krachtige leeromgeving. 

Bijkomende info:

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 330,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.