Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0DLP240061-EV-2TM Procesgericht volgen van het jonge kind binnen ZILL

Breed evalueren van jonge kinderen met een ontwikkelingsgerichte bril. We bieden je inspiratie om je leerlingvolgsysteem uit te bouwen gebaseerd op ZILL, procesgericht en ontwikkelingsgericht werken.

Doelstellingen:

Het schoolteam 

  • verdiept de visie op ontwikkelingsgericht en procesgericht volgen van jonge kinderen. 
  • verkende instrumenten die je kan inzetten in de fasen van verzamelen, beoordelen, handelen en communiceren. 
  • oefent in het analyseren van een zorgvraag en het bepalen van een focus op leerlingniveau. 
Doelgroep:
  • Team kleuterschool
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In drie sessies bouw je met het team aan een visie op breed evalueren van jonge kinderen. Je verkent instrumenten die inspirerend kunnen zijn binnen de fasen verzamelen, beoordelen, handelen en communiceren. Tijdens de nascholing werk je met de aangereikte instrumenten. Je oefent in het doelgericht observeren en handelen. Je interpreteert een klasscreening op leerling-, klas- en schoolniveau. Je oefent in het helder krijgen van een zorgvraag en het bepalen van een focus. Je denkt na over communiceren met ouders en externen. 

Strategie en methode:

Tijdens de nascholing is er een actieve participatie van de deelnemers. Het team engageert zich om de aangereikte instrumenten uit te proberen in de klaspraktijk.

Bijkomende info:

Vanaf 30 deelnemers in het team is het aangeraden om het team te splitsen. Vanaf 40 deelnemers zullen er verplicht twee nascholers aanwezig zijn.

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.

Leraren brengen observatieschrift, het leerplanboek of het online leerplan mee. Tijdens de nascholing wordt met schooleigen informatie gewerkt. 


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 990,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.