Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0DLP240061-RKG-1TM Godsdienst en ZILL, hoe zit dat?

Wil je weten hoe we de doelen voor godsdienst bij jonge kinderen gebruiken? Wil je weten hoe je ervaringen, Jezusbeelden, Bijbelverhalen en rituelen binnen je thema kunt inzetten? 

Wil je weten wat er verwacht wordt rond het inzetten van godsdienst bij jonge kinderen? Wil je met praktische materialen aan de slag? 

Dan is deze sessie iets voor jou! 

Tijdens dit initiatief maak je kennis met de doelen RKG.

We bekijken ook wat de grootste noden zijn voor jouw team en bepalen samen de start.

Tijdens dit initiatief kan je kiezen om:

- te werken met de doelen van RKG: kennismaking

0F

- in te zoomen op ontwikkelthema 1 met de 5 doelen en aandacht voor de levensbeschouwelijke diversiteit binnen de kleuterschool

OF

- godsdienstactiviteiten te integreren in de verschillende hoeken van de klas

OF

- de doelen te verdiepen met praktische voorbeelden.

Doelstellingen:
  • Je krijgt zicht op het belang van Rooms-katholieke godsdienst binnen de katholieke dialoogschool. 
  • Je krijgt eenvoudige tools aangereikt om met de doelen RKG direct aan de slag te gaan.  
  • Je oefent de ontwikkelthema’s aan de hand van praktische voorbeelden. 
  • Je krijgt inzicht in de 3 impulsen: ervaringen, Jezusbeelden, Bijbelverhalen en rituelen door het hanteren van praktische materialen. 
  • Bij het kiezen van ontwikkelthema 1 krijg je inzicht in de 5 doelen en zoomen we in op het doel rond diversiteit.
  • Je krijgt inzicht in hoe je godsdienstige activiteiten kunt integreren in de verschillende hoeken van de klas.

 

Doelgroep:
  • Team kleuteronderwijs
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Tijdens deze sessie frissen de kleuterteams de kennis van het ontwikkelveld RKG op.

We verkennen de ontwikkelthema’s en de doelen met concrete voorbeelden.

De 3 impulsen ervaringen en belevingen, geloofsverhalen-geloofsbeeld-godsbeeld-Jezusbeeld en klasrituelen-vieringsmomenten worden vastgenomen met concrete voorbeelden en materialen.

Afhankelijk van de gekozen deelmodule werken we concreet via een prentenboek een thema uit.

 

Strategie en methode:

Je krijgt de kans om persoonlijke vragen te stellen en bezorgdheden te formuleren rond het werken met RKG. 

Er is afwisseling tussen input en actief uitproberen. 

Je krijgt de kans om materialen te hanteren, in te kijken en te verkennen: Leeftocht Naomi en de gebedenklapper. 

Je gaat naar huis met een frisse kijk en goesting om alles uit te proberen. 

Bijkomende info:

Voorafgaand aan de sessie zal er duidelijk op maat van het team afgesproken worden welke (deel)sessie er zal gegeven worden. Na de sessie kan er dan nog verder gewerkt worden via 2 begeleidingssessies. Deze kunnen aansluiten op de gegeven sessie, verdiepend zijn,in een kernteam, op de klasvloer of digitaal aangeboden worden. De 2 begeleidingssessies zijn enkel als er ingeschreven wordt met een individuele school, niet voor een scholengemeenschap.Voorafgaand aan de sessie zal er nog een mail gestuurd worden met de nodige materialen en documenten die gebruikt worden tijdens de sessie. Er zal duidelijk aangegeven worden wat er moet afgedrukt worden. 

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 330,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.