Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0DLP240061-RKG-3TM Rituelen in een diverse klas: een koffer vol rituelen

Tijdens deze sessie maak je kennis met eenvoudige materialen die je kan inzetten als ritueel, om te vieren en om je gebedjes rijker te maken. Wil je je godsdiensthoek een make-over geven?

Wil je je godsdiensthoek rijker maken? Dan is deze sessie beslist een aanrader. Ieder kind brengt een andere gevulde rugzak mee naar school (andere huidskleur, taal, thuissituatie, talent, levensbeschouwing).

Je krijgt in deze sessie concrete suggesties over hoe je met verscheidenheid in de klasgroep kan omgaan met betrekking tot RKG. 

Tijdens dit initiatief maak je kennis met diverse prentenboeken die je kan koppelen aan Bijbelverhalen en Jezusbeelden.

Doelstellingen:
  • Je krijgt de kans om je godsdiensthoek up to date te maken met heel wat praktische en eenvoudige tips.
  • Je maakt kennis met eenvoudige materialen om er gepaste rituelen van te maken.
  • Je verdiept het doel RKlg5 en oefent op de 3de impuls: rituelen inzetten en vieren in de klas.
  • Je krijgt inzicht in het doel rond diversiteit: RKlg4.
Doelgroep:
  • Team kleuteronderwijs
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

We verkennen het doel RKlg5 waarbij we rituelen van dichtbij bekijken.

We bekijken gebeden en rituelen.

Je krijgt voorbeelden van godsdiensthoeken en van hoe je kunt werken met een rituelenkast of rituelendoos.

Strategie en methode:

Je krijgt input over de godsdiensthoek. Je krijgt de kans om zelf een rituelenkoffer samen te stellen met concrete materialen.

We koppelen rituelen aan de ontwikkelthema’s. Je kijkt hoe we rituelen kunnen koppelen aan Bijbelverhalen en Jezusbeelden om zo de ervaringen te versterken.

Je gaat naar huis met een koffer vol rituelen.

Bijkomende info:

Voorafgaand aan de sessie zal er duidelijk op maat van het team afgesproken worden welke (deel)sessie er zal gegeven worden. Na de sessie kan er dan nog verder gewerkt worden via 2 begeleidingssessies. Deze kunnen aansluiten op de gegeven sessie, verdiepend zijn, in een kernteam, op de klasvloer of digitaal aangeboden worden. De 2 begeleidingssessies zijn enkel als er ingeschreven wordt met een individuele school, niet voor een scholengemeenschap. Voorafgaand aan de sessie zal er nog een mail gestuurd worden met de nodige materialen en documenten die gebruikt worden tijdens de sessie. Er zal duidelijk aangegeven worden wat er moet afgedrukt worden. 

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 330,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.