Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMLER0BLL240027-01 Diversiteit - Trajecten. Omgaan met uiteenlopende visies en standpunten over seksualiteit in een diverse klas

Omgaan met relaties en seksualiteit is op zich geen eenvoudige materie. Bovendien neemt de diversiteit in de maatschappij en op school toe. Hoe pak je Relationele en Seksuele Vorming aan vanuit deze diversiteit en hoe zorg je ook hierin voor gelijke onderwijskansen? Gevoelige thema’s kunnen ook voor controverse in de klas zorgen. Leerlingen, en hun ouders, kunnen heel uiteenlopende meningen hebben over of heftig reageren op bijvoorbeeld holebiseksualiteit, maagdelijkheid, abortus of andere hete hangijzers en morele thema’s.

Doelstellingen:

Dit initiatief leert je:

 • werken met de diversiteit in het perspectief van leerlingen en ouders.
 • reflecteren over je eigen professioneel handelen.
 • de link leggen met de leerplannen en het Referentiekader Onderwijskwaliteit.
 • met leraren, leerlingen en ouders een beleid uit te werken over lichamelijke en seksuele integriteit en identiteit.
 • reageren op incidenten met grensoverschrijdend gedrag.
 • instrumenten raadplegen die je kunnen ondersteunen:
 1. werken met de bouwsteen Diversiteit uit het Vademecum Zorg en Kansen.
 2. werken met de bouwsteen Welbevinden uit het Vademecum Zorg en Kansen.
 3. introductie vlaggensysteem.
 4. introductie grenswijs de dialoogcirkel gebruiken als instrument om de dialoog over lichamelijke en seksuele integriteit en identiteit aan te gaan leraren, leerlingen/klas en ouders.
Doelgroep:
 • Leraar
 • Zorgleerkracht
 • Zorgcoördinator
 • Leerlingenbegeleider
 • Graadcoördinator
 • GOK-coördinator
 • Alle teamleden die te maken krijgen met Relationele en Seksuele Vorming in een diverse context.
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Deze tweedaagse gaat over de inhouden en de aanpak van RSV in klassen met veel diversiteit. We vertrekken telkens vanuit praktijkvoorbeelden en concrete casussen die te maken hebben met relationele, seksuele of genderthema’s.

Dag 1 gaan we in op identiteit en diversiteit en werken we rond incidenten met leerlingen op klasniveau en op schoolniveau. Je leert reageren op grensoverschrijdend gedrag en je krijgt handvatten om een beleid uit te werken.

Dag 2 bespreken we hoe je kan handelen als de situatie uit de hand dreigt te lopen. Je leert het onderscheid tussen controverse en polarisatie en je krijgt hulpbronnen aangereikt om mogelijk controversiële thema’s aan te pakken in de klas en op school.

Strategie en methode:

Dit individugericht aanbod van 2 dagen behandelt de context van diversiteit op twee niveaus: het niveau van omgaan met incidenten in de klas en het niveau van beleidsontwikkeling. We werken met een combinatie van kennis overdragen en werken aan attitudes en vaardigheden via interactieve werkvormen. We vertrekken van concrete en waargebeurde casussen op leerling-, klas- en schoolniveau. Op basis van de casussen leren deelnemers de perspectieven van alle betrokkenen analyseren en met de betrokken partijen in dialoog gaan. De link naar de Katholieke dialoogschool wordt gelegd. Dag 1 werken we met casussen over incidenten en dag 2 leggen we de focus op het managen van controverse en polarisatie in de klas. We leggen telkens de link naar het uitwerken van een kwaliteits-, preventie- en reactiebeleid.

Bijkomende info:

Deelnemers brengen een tablet of laptop mee. We voorzien een toolbox.

De deelnameprijs is exclusief broodjesmaaltijden.

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 4 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 40,00 Euro
Lesgever: Bracaval Peter
De Wilde Karen
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Sint-Baafshuis
Biezekapelstraat 2
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1:
  • maandag 18 november 2024 van 09:00 tot 16:00
  • dinsdag 26 november 2024 van 09:00 tot 16:00
Theologisch en Pastoraal Centrum
Groenenborgerlaan 149
2020 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 2:
  • dinsdag 29 april 2025 van 09:00 tot 16:00
  • maandag 12 mei 2025 van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.