Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMLER0BLL240034-01 Continuüm van zorg - GC/IAC/OV4 in de praktijk. Lerend netwerk: niveau kleuters met een IAC-verslag

Een kleuter met een IAC heeft vaak specifieke noden. We gaan hierover in dialoog, met aandacht voor de ondersteuningsnoden van de leerkracht, de betrokkenheid van ouders en het netwerk van de kleuter.

Doelstellingen:
 • Je wisselt praktijkervaring uit
 • Je exploreert nieuwe ideeën
 • Je verdiept je kennis over stimulerende en belemmerende factoren m.b.t. leren en participeren van kleuters met een IAC
 • Je reflecteert over je eigen handelen en versterkt je eigen praktijk vanuit nieuwe inzichten
Doelgroep:
 • Leraren gewoon kleuteronderwijs en buitengewoon kleuteronderwijs
 • Zorgcoördinatoren
 • Leerondersteuners
 • CLB-medewerkers
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Hoe kan je kleuters met een IAC uitdagen om te leren én te participeren? Hoe en door wie worden de doelen gekozen voor deze kleuters? Tegen welke barrières loopt men aan en met welke maatregelen kunnen we deze barrières beperken? Wat zijn de noden van kleuters, ouders, leerkrachten, scholen, leerondersteuners… met betrekking tot IAC?
Wat moet, wat mag en wat kan binnen een IAC? Het leersteundecreet vraagt dat we handelingsplanmatig werken, hoe kunnen we dit registreren met zo weinig mogelijk planlast voor alle betrokkenen?
Samen zoeken we naar acties die kunnen leiden tot het realiseren van kwaliteitsvolle IAC.

Strategie en methode:

Materialen en inhouden worden gedeeld. Er is tijd en ruimte voor reflectie en dialoog.

Bijkomende info:

Vanaf het schooljaar 2022-2023 betaal je als schoolentiteit een bedrag van € 20,00 per netwerk als lidmaatschap voor een schooljaar. Voor dat bedrag kan je meerdere leden van een schoolteam laten participeren aan het netwerk ongeacht het aantal sessies. Je ontvangt als schoolentiteit dus slechts 1 factuur van € 20,00 bij de start van het lerend netwerk.

Dit bedrag is exclusief lunch.

Vragen hierover? Academie@katholiekonderwijs.vlaanderen

Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:

Er wordt een engagement verwacht voor 3 sessies (1 per trimester).
Het kan een meerwaarde zijn om de webinar 'GC/IAC/OV4 Theorie - Handelingsplanmatig werken met een IAC in het gewoon onderwijs' gevolgd te hebben.


Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 14 oktober 2024 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 20,00 Euro
Lesgever: Meire Annemarie
Gastmans Jana
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online sessie
(Kaart)
 • Reeks 1:
  • donderdag 17 oktober 2024 van 13:30 tot 15:30
  • maandag 3 februari 2025 van 13:30 tot 15:30
  • donderdag 15 mei 2025 van 13:30 tot 15:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.