Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMCBA0DLP240102-07 Webinar: een krachtige leeromgeving voor Anderstalige Nieuwkomers in de reguliere klas

Een anderstalige nieuwkomer in je klas is een uitdaging, voor de leerling maar zeker ook voor de klasleraar. Door met een aangepaste bril naar het schema van de krachtige leeromgeving te kijken, vind je heel wat kansen om aan de specifieke noden tegemoet te komen. Meer nog, deze bril helpt je ook om andere meertalige leerlingen kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden. 

Doelstellingen:
  • Je verwerft inzicht in de didactische handvatten die aangereikt worden bij de ondersteuning van anderstalige nieuwkomers binnen de krachtige leeromgeving.
  • Je versterkt je differentiatievaardigheden.
Doelgroep:
  • Deze webinar is bedoeld voor iedereen die met anderstalige nieuwkomers werkt
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Het schema van de krachtige leeromgeving is het uitgangspunt. We wandelen door het schema. Bij elke kolom staan we stil bij ondersteuningsmogelijkheden die ervoor kunnen zorgen dat een anderstalige nieuwkomer meer kan deelnemen. Zo kan je je als klasleraar, mits kleine ingrepen, sterker voelen in een haalbare gedifferentieerde aanpak. Je ontdekt dat de verschillende kansen die het schema biedt ook ingezet kunnen worden voor meertalige leerlingen in je klas. 

Strategie en methode:

Deze webinar is informatief. Er is ruimte voor vragen over de inzichten. We voorzien nadien op een ander tijdstip, per regio, een digitaal consultatiemoment waar je met je casus gebonden vragen terecht kan. 

Bijkomende info:

Als je in het bezit bent van de brochure ZILL met AN, kan je deze best klaarleggen. 

Vanaf het schooljaar 2022-2023 betaal je als schoolentiteit een bedrag van € 20,00 per netwerk als lidmaatschap voor een schooljaar. Voor dat bedrag kan je meerdere leden van een schoolteam laten participeren aan het netwerk ongeacht het aantal sessies. Je ontvangt als schoolentiteit dus slechts 1 factuur van € 20,00 bij de start van het lerend netwerk.

Dit bedrag is exclusief lunch.

Vragen hierover? Academie@katholiekonderwijs.vlaanderen

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Voorkennis over de leerlijn voor AN in ZILL is meegenomen, geen voorwaarde. 


Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 17 september 2024 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 20,00 Euro
Lesgever: Nys Katrijn
Decoutere Ann-Sofie
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online sessie
(Kaart)
  • Reeks 1:
    • woensdag 18 september 2024 van 09:00 tot 11:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.