Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPSKO0DLP240143-02 Het schoolwerkplan: kwaliteit en kwaliteitsontwikkeling onder 1 dak

Tijdens dit initiatief krijg je ideeën en tools aangereikt om samen met het lerarenteam tot een meer gedragen en effectiever schoolwerkplan te komen. Je leert hoe je met dit schoolwerkplan zowel je kwaliteit als je streven naar kwaliteitsontwikkeling in beeld kan brengen. 

Doelstellingen:
 • Je weet welke inhouden een schoolwerkplan moet bevatten.
 • Je krijgt inzicht in hoe je een schoolwerkplan kan linken aan het referentiekader voor onderwijskwaliteit.
 • Je maakt kennis met de functie van kwaliteitskaarten, ambitiekaarten en spiegelkaarten.
 • Je oefent in het ontwikkelen van kwaliteitskaarten en ambitiekaarten (actieplannen)
 • Je krijgt inzicht in hoe ook leraren een bijdrage kunnen leveren aan het schoolwerkplan.
Doelgroep:
 • Directeurs
 • Coördinatoren
 • Leraren
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Hoe is het gesteld met jouw schoolwerkplan? Is het up to date of ligt het ergens stof te vergaren? Weten je leraren wat erin staat of zijn ze van het bestaan ervan helemaal niet op de hoogte?  Weten ze wat van hen verwacht wordt? Is het een product van het hele team? Is er een link met het referentiekader voor onderwijskwaliteit? Als je antwoorden op een aantal van deze vragen negatief zijn, dan is deze nascholing misschien wel iets voor jou. Tijdens deze nascholing denken we na over hoe je samen met je team tot een effectief en gedragen schoolwerkplan kan komen en hoe je via dit plan een antwoord kan bieden op de vraag wat voor jullie nu precies kwaliteit is en hoe jullie dus tegemoet komen aan de verwachtingen van het ROK  én hoe jullie inzetten op kwaliteitsontwikkeling. Ben je niet tevreden over de huidige vormgeving, dan bieden we je een nieuw format aan. Dit format is geen doel op zich; het is slechts een middel om je doel te bereiken: een effectief en gedragen schoolwerkplan.

Strategie en methode:

Het is de bedoeling dat de input die gegeven wordt ook meteen wordt omgezet in de praktijk.
We gaan uit van het huidige schoolwerkplan. Wat goed is, kan behouden blijven; voor de dingen die bijgestuurd kunnen/moeten worden, zoeken we naar alternatieven.

Bijkomende info:

 

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

 


Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 7 oktober 2024 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 130,00 Euro
Lesgever: Van Hove Diane
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Theologisch en Pastoraal Centrum
Groenenborgerlaan 149
2020 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1:
  • dinsdag 8 oktober 2024 van 09:00 tot 12:00
  • dinsdag 15 oktober 2024 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.