Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMLER0BLL240027-03 Diversiteit - Trajecten. Lesgeven in een superdiverse context: een wereld van verschil (basisonderwijs)

Diversiteit op school is realiteit. Hoe bied je maximale kansen tot ontwikkeling voor alle leerlingen? In dit traject koppelen we kennis en inzichten over het thema aan praktische handvatten.

Doelstellingen:
 • Je ontwikkelt een brede kijk op diversiteit in je schoolcontext op basis van een aantal kaders.
 • Je ontdekt welke hefbomen helpend zijn bij het omgaan met diversiteit in de klas en op school.
 • Je ontdekt hoe ZILL kansen biedt om met diversiteit aan de slag te gaan in je klas.
 • Je formuleert leervragen vanuit de beginsituatie van je eigen school.
Doelgroep:
 • Leerkrachten kleuter
 • Leerkrachten lager
 • Zorg/GOK-coördinatoren
 • Beleidsmedewerkers
 • Directies
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De toekomst daagt ons uit. Klassen zijn en worden steeds diverser. Hoe kan je als schoolteam omgaan met deze realiteit?

Diversiteitsbewuste schoolteams zijn erop gericht om alle leerlingen maximale kansen tot ontwikkeling te bieden. Ze durven kritisch kijken naar hun bestaande werking en gaan op zoek naar barrières die het leren en participeren van leerlingen in de weg staan. Van daaruit formuleren ze voor zichzelf groeikansen en werken ze eraan. Tijdens dit traject willen we daarin ondersteunen.

Het traject ziet er als volgt uit:

SESSIE 1 (= 1u 30min) 
Korte webinar - Kick-off diversiteit - wegwijzers naar een sterke praktijk
Volgen van het webinar op 30 september of bekijken van de opname van het webinar via de link die je wordt toegestuurd na inschrijving.

In dit webinar verkennen we de brede invulling van het begrip diversiteit. De kennis en denkkaders die we bespreken, vormen de basis om weloverwogen keuzes te maken om effectief om te gaan met diversiteit op school. We hebben het dan onder andere over relevante data, kruispuntdenken, identiteitsdriehoek. In de volgende fase van het traject zullen we voortbouwen op deze kennis en inzichten.

SESSIE 2 EN 3 (= 1 volledige dag)
Startdag
Tijdens deze sessies staan we stil bij volgende vragen:

 • Hoe kijk je naar diversiteit?
 • Welke vaardigheden kunnen helpend zijn bij het omgaan met diversiteit?
 • Welk beleid is ondersteunend voor het adequaat omgaan met diversiteitsvraagstukken?
 • Hoe maak je, rekening houdend met de aanwezige diversiteit, je lessen sterker?
 • Welke inspiratie biedt ZILL ons voor het omgaan met diversiteit?

SUPERVISIE (= 2u)
Mogelijkheid tot deelname aan een digitaal supervisiemoment.
Tijdens het supervisiemoment verkennen we de schooleigen praktijk. Via gesprek krijg je inzicht in sterke punten, verbeterpunten en blinde vlekken. Reflectie en feedback leiden tot nieuwe inspiratie.

SESSIE 4 (= halve dag)
Keuzesessie
Je maakt een keuze uit 1 van onderstaande sessies op basis van je eigen leervraag.

 • Keuze 4.1 - Inspirerend burgerschap: diversiteit in Zin in Leren! Zin in Leven!
  In deze sessie kijk je door een burgerschapsbril naar Zill. Je leert hoe je van je leerplan gebruik kan maken om leerlingen:

  - de wereld waarin ze leven grondig te leren kennen en te onderzoeken,
  - te leren met elkaar in dialoog te gaan over wat er in hun wereld gebeurt,
  - te leren hoe ze goed kunnen omgaan met verschillen tussen elkaar,
  - samen actie te laten ondernemen om hun wereld beter te maken
  Kort gezegd: door inspirerend burgerschap ga je maximaal de mogelijkheden van Zill benutten om alle leerlingen te doen groeien als persoon.
 • Keuze 4.2 - Effectieve didactiek
  In deze sessie leer je wat echt werkt in onderwijs. De wetenschap vertelt ons van alles over effectieve leraren. Zowel vanuit lerareneffectiviteitsstudies als de neurowetenschap doen we veel kennis en inzichten op die ons didactisch handelen op de klasvloer kunnen versterken.

  In deze sessie nemen we je mee in de wereld van de wetenschap en geven we je praktische tips om deze conclusies om te zetten in effectieve didactiek tot op de klasvloer.
 • Keuze 4.3 - Cirkelgesprekken. Hoe start je?
  Lesgeven in een diverse context vraagt een veilig en verbindend klas- en schoolklimaat. Tijdens dit vormingsinitiatief maakt je kennis met één van de belangrijkste methodieken om dit te realiseren. Je leert hoe je cirkelgesprekken faciliteert en modereert. Je leert werken aan veiligheid en verbondenheid in een klasgroep. Je leert hoe je op kan spreken en hoe je ruimte kan creëren om te luisteren.
 • Keuze 4.4 - Diversiteit omarmen: ontdek de kracht van meertaligheid
  De talige diversiteit op school en in de klas neemt toe. In schoolteams liggen kansen en uitdagingen om daarmee om te gaan. Tijdens deze sessie gaan we op zoek naar hoe een krachtige meertalige leeromgeving er kan uitzien en welk beleid we kunnen voeren om deze omgeving te creëren.

SUPERVISIE (= 2u)
Mogelijkheid tot deelname aan een digitaal supervisiemoment.
Tijdens het supervisiemoment verkennen we de schooleigen praktijk. Via gesprek krijg je inzicht in sterke punten, verbeterpunten en blinde vlekken. Reflectie en feedback leiden tot nieuwe inspiratie.

SESSIE 5 (= halve dag)
Terugkommoment
Tijdens dit terugkommoment nemen we de tijd om terug te kijken op wat we hebben geleerd tijdens het nascholingstraject. We delen ervaringen over hoe de opgedane kennis en inzichten geïntegreerd worden in de praktijk en concretiseren verdere ondersteuningsnoden en doelen.

Strategie en methode:

Plenaire toelichting en kansen tot interactie wisselen elkaar af.
Supervisie

Planning:

 • Kick off - digitaal: 30/9
 • Startdag: 28/11 van 9u tot 16u (twee locaties - West-Vlaanderen en Antwerpen)
 • Supervisie - digitaal: datum wordt met de groep bepaald – periode december - januari
 • Keuzesessies: periode februari - maart, zie verder
 • Supervisie - digitaal: datum wordt met de groep bepaald – periode april
 • Terugkommoment: 21/5 van 9u tot 12u (twee locaties - West-Vlaanderen en Antwerpen)
Bijkomende info:

Graag laptop meebrengen naar de sessies.

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:

We adviseren heel sterk om met meerdere personen per school aan te sluiten.

Het is noodzakelijk om het webinar (Kick-off diversiteit op 30 september) te volgen of de opname te bekijken om met de nodige voorkennis te kunnen deelnemen aan de startdag.


Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 50,00 Euro
Lesgever: Ho Tiu Evy
Dheedens Annick
Tempelaere Floor
Kerremans Julie
Uytterhoeven Tom
Stet Wessel
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Traject met keuzemodule "Inspirerend burgerschap"
(Kaart)
 • Reeks 1:
  • donderdag 28 november 2024
   Centrum d'Abdij Baron Ruzettelaan 435 8310 Assebroek (kaart)
   van 09:00 tot 16:00
  • woensdag 19 februari 2025
   Theologisch en Pastoraal Centrum Groenenborgerlaan 149 2020 Antwerpen (kaart)
   van 09:00 tot 12:00
  • woensdag 21 mei 2025
   Centrum d'Abdij Baron Ruzettelaan 435 8310 Assebroek (kaart)
   van 09:00 tot 12:00
 • Reeks 2:
  • donderdag 28 november 2024
   Centrum d'Abdij Baron Ruzettelaan 435 8310 Assebroek (kaart)
   van 09:00 tot 16:00
  • woensdag 19 februari 2025
   Theologisch en Pastoraal Centrum Groenenborgerlaan 149 2020 Antwerpen (kaart)
   van 09:00 tot 12:00
  • woensdag 21 mei 2025
   Theologisch en Pastoraal Centrum Groenenborgerlaan 149 2020 Antwerpen (kaart)
   van 09:00 tot 12:00
Traject met keuzemodule "Effectieve didactiek"
(Kaart)
 • Reeks 3:
  • donderdag 28 november 2024
   Centrum d'Abdij Baron Ruzettelaan 435 8310 Assebroek (kaart)
   van 09:00 tot 16:00
  • woensdag 22 januari 2025
   Theologisch en Pastoraal Centrum Groenenborgerlaan 149 2020 Antwerpen (kaart)
   van 09:00 tot 12:00
  • woensdag 21 mei 2025
   Theologisch en Pastoraal Centrum Groenenborgerlaan 149 2020 Antwerpen (kaart)
   van 09:00 tot 12:00
 • Reeks 4:
  • donderdag 28 november 2024
   Centrum d'Abdij Baron Ruzettelaan 435 8310 Assebroek (kaart)
   van 09:00 tot 16:00
  • woensdag 22 januari 2025
   Theologisch en Pastoraal Centrum Groenenborgerlaan 149 2020 Antwerpen (kaart)
   van 09:00 tot 12:00
  • woensdag 21 mei 2025
   Centrum d'Abdij Baron Ruzettelaan 435 8310 Assebroek (kaart)
   van 09:00 tot 12:00
Traject met keuzemodule "Cirkelgesprekken"
(Kaart)
 • Reeks 5:
  • donderdag 28 november 2024
   Centrum d'Abdij Baron Ruzettelaan 435 8310 Assebroek (kaart)
   van 09:00 tot 16:00
  • dinsdag 28 januari 2025
   Centrum d'Abdij Baron Ruzettelaan 435 8310 Assebroek (kaart)
   van 09:00 tot 12:00
  • woensdag 21 mei 2025
   Centrum d'Abdij Baron Ruzettelaan 435 8310 Assebroek (kaart)
   van 09:00 tot 12:00
 • Reeks 6:
  • donderdag 28 november 2024
   Centrum d'Abdij Baron Ruzettelaan 435 8310 Assebroek (kaart)
   van 09:00 tot 16:00
  • dinsdag 28 januari 2025
   Centrum d'Abdij Baron Ruzettelaan 435 8310 Assebroek (kaart)
   van 09:00 tot 12:00
  • woensdag 21 mei 2025
   Theologisch en Pastoraal Centrum Groenenborgerlaan 149 2020 Antwerpen (kaart)
   van 09:00 tot 12:00
Traject met keuzemodule "Diversiteit Omarmen: ontdek de kracht van meertaligheid"
(Kaart)
 • Reeks 7:
  • donderdag 28 november 2024
   Centrum d'Abdij Baron Ruzettelaan 435 8310 Assebroek (kaart)
   van 09:00 tot 16:00
  • donderdag 20 februari 2025
   Centrum d'Abdij Baron Ruzettelaan 435 8310 Assebroek (kaart)
   van 09:00 tot 12:00
  • woensdag 21 mei 2025
   Centrum d'Abdij Baron Ruzettelaan 435 8310 Assebroek (kaart)
   van 09:00 tot 12:00
 • Reeks 8:
  • donderdag 28 november 2024
   Centrum d'Abdij Baron Ruzettelaan 435 8310 Assebroek (kaart)
   van 09:00 tot 16:00
  • donderdag 20 februari 2025
   Centrum d'Abdij Baron Ruzettelaan 435 8310 Assebroek (kaart)
   van 09:00 tot 12:00
  • woensdag 21 mei 2025
   Theologisch en Pastoraal Centrum Groenenborgerlaan 149 2020 Antwerpen (kaart)
   van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.